Konspirationsteorier

Det finns mängder av olika konspirationsteorier och det finns olika syften att sprida dessa teorier. Under amerikanska inbördeskriget rapporterade tidningar att den nyvalde presidenten, Abraham Lincoln, hade ett ”hat mot söder och dess institutioner. Varningar cirkulerade i pamfletter och pressen att en antislaveri federal regering skulle inspirera en våg av våldsamma slav uppror och låta södern brinna.

Vilka tror på konspiratiosteorier?

Starkast koppling till att tro på konspirationsteorier är enligt forskar studien ”The Conspiratorial Mind: A Meta-Analytic Review of Motivational and Personological Correlates” de som:

1. Uppfattar hot och fara
2. De som förlitar sig på intuition och har udda övertygelser och erfarenheter
3. De som är antagonistiska och agerar överlägsna

Våldsbejakande extemism

FOI har skrivit en rapport om:
Konspirationspropaganda, rasism och våld

Där de skriver om organisationer som försöker skapa ett allmänt politiskt kaos i samhället via spridningen av konspirationspropaganda och desinformation, men också genom hot och våld. De skriver bland annat om konpspirationsteorier som bygger på folkutbyte, folkmord och försvagande av män, globalistisk makt och psykopatisk krigföring och Deep State, New World Order och Great Reset.
Där det förekommer ideologiska komponenter som rasism, fascism, nazism, grön fascism och accelerationism. Många av konspirationsteorierna bygger på anti-etablisemangstänkande, pseudovetenskap och vaccinmotstånd.

sv_SESvenska