februari 1, 2023

Krupps affärsmetoder innan världskrigen bröt ut

En liten röd bok i min bokhylla heter "Det befästa fattighuset" och har underrubriken "Antimilitarisk och socialistisk handbok". Vad som gör boken intressant är att den är tryckt 1914 dvs samma år som första världskriget bröt ut. Det finns flera avsnitt i boken som fångade mitt intresse och ett litet stycke handlade om Krupps affärsmetoder.

En liten röd bok i min bokhylla heter ”Det befästa fattighuset” och har underrubriken ”Antimilitarisk och socialistisk handbok”. Vad som gör boken intressant är att den är tryckt 1914 dvs samma år som första världskriget bröt ut.

Det finns flera avsnitt i boken som fångade mitt intresse och ett litet stycke handlade om Krupps affärsmetoder. Krupp är ju det tyska företag som kanske mest associeras med Tyskland och de båda världskrigen eftersom de försåg diverse länder med tanks och kanoner. I början av 1900-talet var det Europas största företag.

Nyligen har vi upplevat de oerhörda avslöjanden som socialdemokraten Liebknecht gjort i tyska riksdagen angående den bekanta firman Krupps affärsmetoder…Liebknecht visade med klara papper, att denna firma -vars innehavare i sitt hemland gälla för mönster av patriotism och som äro kejsar Vilhelms personliga vänner – låtit i Berlin på krigsministeriet stjäla hemliga militära dokument, av vilka den kunnat ha affärsintresse; den har i Paris underhållit agenter, som haft till uppgift att muta franska tidningar för att få dem att skriva hetsartiklar mot Tyskland….så att firman skulle kunna påräkna nya stora leveranser; och så visade Liebknecht bla att firman Krupp levererat krigsmaterial 20% billigare till Amerika än till sitt eget älskade fädernesland Tyskland.

Vad hände med Liebknecht?
Jag satte igång med att Googla och han var tydligen socialist och kommunist men kanske framförallt pacifist. Han skrev om militarismen i sin bok Militarism och Anti-Militarsim som kom ut 1907 och boken gjorde att han skickades till fängelse.

Liebknecht blev ledamot i den preussiska Riksdagen och tog upp frågan om krigsindustrin som leddes av Krupp och önskade internationell solidaritet som han ansåg var verktyget i kampen mot militarismen. Han välkomnade 1905 års revolution i Ryssland och gav den tyska regeringen kritik eftersom de stödde tsaren. Istället tyckte han att det tyska proletariatet skulle ge sitt stöd till det ryska folket.

Senare uteslöts Liebknecht  av det socialdemokratiska partiet då han var den enda som i den tyska riksdagen röstade emot krigskrediter två år INNAN första världskriget bröt ut. Liebknecht och en annan förgrundsfigur Rosa Luxemburg blev brutalt mördad 15: Januari 1919 och blev efteråt nästan martyrförklarade i Tyskland.

Tänk om de tyska politikerna inte hade gett krediterna till Tyskland 1912 då kanske vi inte hade haft 2 stycken världskrig utan en annan världsordning.

För Krupp gick det betydligt bättre både under första och andra världskriget. Under första världskriget producerade de nästan allt artilleriet för Tyskland. 1921 köpte företaget svenska Bofors. Under hyperinflationen 1923 tryckte företaget Krupp sin egen valuta sk Kruppmarks vilket kunde användas i Essen vilket var den enda stabila valutan i den regionen dvs företaget var mäktigare än staten. Under 2:a världskriget producerade de tanks, artilleri, båtar, u-båtar…

Problemet  är att det går att lobba till sig stora kontrakt från ett fåtal politiker och detta i sin tur gör att vänskapskorruption har väldigt lätt att få fotfäste. Det visar också betydelsen av transparens och öppenhet vid stora kontrakt. Min slutsats är inte socialistisk utan den raka motsatsen dvs det är nödvändigt att begränsa kapital till krigsindustrin och av samma anledning är det idag nödvändigt att begränsa kapital till bankindustrin.
Låt istället pengar flöda till småföretag och minska arbetsgivaravgiften i Sverige.

Källor:
Det befärsta fattighuset
Antimilitaristisk och socialistisk handbok
Frans förlag
Pris 25 öre
Under redaktion av Z.Höglund, Hannes Sköld, Fredrik Strm

Samt
Wikipedia