Krupps affärsmetoder innan världskrigen bröt ut

En liten röd bok i min bokhylla heter "Det befästa fattighuset" och har underrubriken "Antimilitarisk och socialistisk handbok". Vad som gör boken intressant är att den är tryckt 1914 dvs samma år som första världskriget bröt ut. Det finns flera avsnitt i boken som fångade mitt intresse och ett litet stycke handlade om Krupps affärsmetoder.

Hur var Krupps affärsmetoder innan världskrigen?

Krupps affärsmetoder innan världskrigen präglades av företagets strävan efter att bli en av de ledande industriella aktörerna i Tyskland och internationellt. Företaget grundades av Friedrich Krupp på 1800-talet och kom att spela en betydande roll inom vapen- och stålindustrin.

En av Krupps framstående affärsmetoder var vertikal integration, vilket innebar att företaget kontrollerade hela produktionskedjan från råmaterial till färdiga produkter. Genom att äga gruvor, stålverk och fabriker kunde Krupp säkerställa kvalitet och effektivitet i produktionen samt minska beroendet av externa leverantörer.

Krupp var också känd för sin användning av kapitalintensiva produktionsmetoder och investeringar i modern teknik och maskiner. Genom att införa innovativa tillverkningsprocesser kunde företaget öka produktiviteten och producera varor i stor skala. Detta bidrog till att Krupp blev en av de ledande tillverkarna av stål, kanoner och andra militära vapen.

Affärsmässigt var Krupp också inriktad på att säkra kontrakt med den tyska staten och militären. Företaget hade nära kopplingar till den tyska kejsarfamiljen och arbetade aktivt för att vinna statliga upphandlingar och försvarsbeställningar. Denna relation med staten och militären var en viktig faktor i Krupps tillväxt och framgång.

Det är värt att nämna att Krupp även var föremål för kritik för sina affärsmetoder. Företaget ansågs ofta vara utnyttjande av sina arbetare och det rapporterades om dåliga arbetsförhållanden och låga löner. Krupp var också involverad i kartellbildningar och konkurrensbegränsande praktiker för att skydda sina egna intressen och dominans på marknaden.

En liten röd bok i min bokhylla heter ”Det befästa fattighuset” och har underrubriken ”Antimilitarisk och socialistisk handbok”. Vad som gör boken intressant är att den är tryckt 1914 dvs samma år som första världskriget bröt ut.

Det finns flera avsnitt i boken som fångade mitt intresse och ett litet stycke handlade om Krupps affärsmetoder. Krupp är ju det tyska företag som kanske mest associeras med Tyskland och de båda världskrigen eftersom de försåg diverse länder med tanks och kanoner. I början av 1900-talet var det Europas största företag.

Nyligen har vi upplevat de oerhörda avslöjanden som socialdemokraten Liebknecht gjort i tyska riksdagen angående den bekanta firman Krupps affärsmetoder…Liebknecht visade med klara papper, att denna firma -vars innehavare i sitt hemland gälla för mönster av patriotism och som äro kejsar Vilhelms personliga vänner – låtit i Berlin på krigsministeriet stjäla hemliga militära dokument, av vilka den kunnat ha affärsintresse; den har i Paris underhållit agenter, som haft till uppgift att muta franska tidningar för att få dem att skriva hetsartiklar mot Tyskland….så att firman skulle kunna påräkna nya stora leveranser; och så visade Liebknecht bla att firman Krupp levererat krigsmaterial 20% billigare till Amerika än till sitt eget älskade fädernesland Tyskland.

Vad hände med Liebknecht?

Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg var två framstående tyska revolutionärer och ledare för Tysklands kommunistiska parti under det tidiga 1900-talet. Efter det misslyckade Spartakistupproret i januari 1919 i Berlin, som var en del av den tyska revolutionen, greps både Luxemburg och Liebknecht av frikårer och fördes till olika platser.

Den 15 januari 1919 mördades Rosa Luxemburg av medlemmar från den paramilitära gruppen Friekorps. Hon blev misshandlad och sköts till döds, och hennes kropp dumpades sedan i floden Landwehrkanal i Berlin. Hennes död väckte stor upprördhet och hon blev en ikon inom den tyska och internationella vänsterrörelsen.

Karl Liebknecht greps också av frikårer samma dag som Rosa Luxemburg mördades. Han fördes till ett annat område i Berlin och blev även han misshandlad. Liebknecht avrättades genom att skjutas till döds av sina fångvaktare den 15 januari 1919. Liksom Luxemburg blev hans död en symbol för revolutionär kamp och motstånd.

Liebkneckt var en socialist och kommunist men kanske framförallt pacifist. Han skrev om militarismen i sin bok Militarism och Anti-Militarsim som kom ut 1907 och boken gjorde att han skickades till fängelse.

Liebknecht blev ledamot i den preussiska Riksdagen och tog upp frågan om krigsindustrin som leddes av Krupp och önskade internationell solidaritet som han ansåg var verktyget i kampen mot militarismen. Han välkomnade 1905 års revolution i Ryssland och gav den tyska regeringen kritik eftersom de stödde tsaren. Istället tyckte han att det tyska proletariatet skulle ge sitt stöd till det ryska folket.

Senare uteslöts Liebknecht  av det socialdemokratiska partiet då han var den enda som i den tyska riksdagen röstade emot krigskrediter två år innnan första världskriget bröt ut.

Vad hände med Krupp?

Tänk om de tyska politikerna inte hade gett krediterna till Tyskland 1912 då kanske vi inte hade haft 2 stycken världskrig utan en annan världsordning

För Krupp gick det betydligt bättre både under första och andra världskriget. Under första världskriget producerade de nästan allt artilleriet för Tyskland. 1921 köpte företaget svenska Bofors. Bofors ägs idag av det svenska företaget BAE Systems AB, som är en del av den globala försvars- och säkerhetskoncernen BAE Systems. BAE Systems AB förvärvade Bofors år 2000 och integrerade det i sin verksamhet inom försvarsindustrin.

Under hyperinflationen 1923 tryckte företaget Krupp sin egen valuta sk Kruppmarks vilket kunde användas i Essen vilket var den enda stabila valutan i den regionen dvs företaget var mäktigare än staten. Under 2:a världskriget producerade de tanks, artilleri, båtar, u-båtar.

Krupp, ett tidigare tyskt industrikonglomerat, existerar inte längre under sitt ursprungliga namn. Efter andra världskriget och den efterföljande delningen av Tyskland förändrades företagets struktur och verksamhet avsevärt. År 1999 slogs Krupp ihop med det tyska företaget Thyssen och bildade ThyssenKrupp AG.

Källor:
Det befärsta fattighuset
Antimilitaristisk och socialistisk handbok
Frans förlag
Pris 25 öre
Under redaktion av Z.Höglund, Hannes Sköld, Fredrik Strm

Samt
Wikipedia

About The Author

sv_SESvenska