Bilderberg mötet 2017

Bilderberg mötet är det årliga mötet där alla världens mäktigaste elit möts under informella former. Mötet grundades redan 1954. Till Bilderberg är media  inte inbjudna och de får vilda konspirationsteoretiker att spekulera kring vad som avhandlas och om det finns en globalvärldsordning. Deras första punkt som de pratar om är naturligtvis Donald Trump. Vad man kan se är att alt-högern som Infowars och Lisa Haven News går hårt över att corporate globalismen som Bilderberg står för och att amerikanska intressen inte går först.

Den officiella agendan för Bilderberg mötet 2017 är

 • Trump administrationen: En lägesrapport
 • Transatlantiska förbindelser: alternativ och scenarier
 • Trans-Atlantiska försvars alliansen och NATO: bullets, bytes and bucks
 • Inriktningen av EU
 • Kan globaliseringen bromsas?
 • Jobb, inkomst och orealiserade förväntningar
 • Kriget mot information
 • Varför växer populismen?
 • Ryssland i den internationella ordningen
 • The Near East – man har väl tröttnat på Far East och med invandringen är Near East ett nytt begrepp.
 • Spridningen av kärnvapen
 • Kina
 • Aktuella händelser

Bland akademiker som deltar finns:

Victor Halberstadt (Nederländerna) som är professor i ekonomi och medlem i styrgruppen.
Kotkin, Stephen (USA) som är professor i historia and Internationalla affärer från Princeton University. Han är specialiserad på Stalin.
Det finns även en representant från CERN.

Från Sverige har vi professorn Johanna Rosén som kommer från institutionen för fysik, kemi och biologi i Linköping specialiserad på tunnfilmsfysik. Som vanligt är Wallenberg där och den här gången har han med sig Annie Lööf.

About The Author

sv_SESvenska