juni 2, 2023

Spelteori

Mänskligt beteende går förvånande ofta att förklara med spelteori. Spelteori är en gren av nationalekonomi och politisk vetenskap som undersöker strategiska interaktioner mellan individer eller grupper. Spelteori används för att förstå hur människor och organisationer väljer att agera i olika situationer när de har konfliktande intressen och begränsade resurser.