Flat Earth Society – Jorden är platt

Flat Earth Society

Vilka är flat earth society?


Flat Earth Society är en organisation som förespråkar tron att jorden är platt istället för en sfärisk kropp. De som tillhör denna förening tror att jorden är en platt skiva och att de traditionella vetenskapliga bevisen som stöder en sfärisk jord är en del av en global konspiration.

Flat Earth Society anser att idén om en sfärisk jord är en lögn som sprids av regeringar, vetenskapsmän och andra institutioner för att dölja den ”sanna naturen” av vår planet. De hävdar att bilder och videor från rymden som visar en rund jord är falska eller manipulerade.

Flat Earth Society har sina rötter i den antika världsbilden, där många tidiga civilisationer föreställde sig jorden som en platt skiva. Moderna flat earth-rörelser började dock ta form under 1800-talet, med figurer som Samuel Rowbotham, som förespråkade en platt jordmodell. Den formella organisationen, känd som ”The Flat Earth Society”, grundades dock först på 1956 av engelsmannen Samuel Shenton 1956 och leddes senare av Charles K. Johnson från Lancaster. Som hävdar att alla människor har fel och han har rätt och att genomsnittsmänniskan mellan 40-50 vet att jorden är platt. Organisationen upphörde i och med Johnsons död 2001.

Medlemmarna av Flat Earth Society hävdar att jorden är en platt skiva och att bevisen för en sfärisk jord är en del av en omfattande konspiration och presenterar olika argument för att stödja sin tro . De ifrågasätter traditionell vetenskaplig förståelse och presenterar egna tolkningar av naturliga fenomen, såsom horisontens utseende och gravitationens natur. Dessa argument stöds ofta av selektiv tolkning av observationer och en misstro mot vetenskapliga institutioner.

Flat Earth Society har blivit något av en kulturell företeelse, ofta citerad i diskussioner om vetenskapsskepticism och konspirationsteorier. Medan vissa medlemmar uppriktigt tror på flat earth-teorin, använder andra den som ett verktyg för att ifrågasätta etablerade sanningar och främja en mer generell skepticism. De ifrågasätter bland annat gravitationens funktion, krusningen av horisonten, och hävdar att jordens form kan förklaras av andra fenomen.

About The Author

sv_SESvenska