Steve Bannons världsbild och hur den påverkat omvärlden och demokratin

I en podcast i december 2023 sa han om den tidigare presidenten (dvs Trump) återvänder till ämbetet kommer han verkligen att infria sina löften om att straffa sina kritiker i media – genom att använda USA:s regering.

Och jag vill att Morning Joe-producenterna som tittar på oss och alla producenter som tittar på oss – detta är inte bara retorik. Vi är absolut dödligt allvarliga,’ sa Bannon och hotade direkt MSNBC:s personal, och tillade.

Vi kan inte ha en konstitutionell republik och tillåta det som dessa djupstatsaktörer har gjort mot landet. Djupstaten, den administrativa staten, den fjärde statsmakten som aldrig nämns i konstitutionen, kommer att tas isär, tegel för tegel och de personer som gjort dessa onda gärningar kommer att hållas ansvariga och åtalas, kriminella åtal.’

”Vi kommer att komma efter dem, vare sig det är kriminellt eller civilt, det ska vi reda ut. Men ja, vi sätter er alla i varningsläge och Steve, det här är varför de hatar oss. Det här är varför vi är tyranner. Det här är varför vi är diktatorer eftersom vi faktiskt kommer att använda konstitutionen för att åtala dem för brott som de sagt att vi alltid har varit skyldiga till men aldrig har varit.”

Steve Bannon Podcast december 2023

Vem är Steve Bannon?

Steve Bannon är en amerikansk politisk strateg och företagsledare som är en nära medarbetare till den amerikanske fd presidenten Donald Trump. Han tjänstgjorde som chefstrateg för Trumps administration från januari till augusti 2017. Innan detta var Bannon chef för den högerextrema nyhetswebbplatsen Breitbart News och har också varit verksam inom filmindustrin och investeringsbankvärlden. Han har ofta varit kontroversiell och har kritiserats för sina extremistiska åsikter, antifeminism, rasism och nationalism. Han hade en aktiv roll kring planeringen den 6:e januari.

Senatens underrättelseutskott undersökte också hans aktiviteter och kopplingar till George Papadopoulos och Carter Page, som båda spelade en roll i den ryska inblandningen i USA:s presidentval 2016.
I november 2019 vittnade Bannon mot Roger Stone och sa att Stone var Wikileaks kontakt för Trump-kampanjen. Stone dömdes senare för alla åtalspunkter, men blev benådad av Trump. I augusti 2020 sa medlemmar i senatens underrättelseutskott att de trodde att Bannon, Jared Kushner och Don Trump Jr. kan ha vilselett dem med sina vittnesmål.

Bannon själv greps i augusti 2020 och åtalades för sammansvärjning för bedrägeri och penningtvätt – Bannon och andra samlade in pengar för att bygga en mur vid USA:s gräns mot Mexiko och gjorde påstådda betalningar till sig själva istället. Trump benådade Bannon i januari 2021.

Steve Bannon dömdes under 2022 till fyra månader i federalt fängelse och 6 500 dollar i böter efter att han dömts för kriminellt förakt mot kongressen för att han förra året vägrade att följa en stämning utfärdad av representanthusets utvalda utskott den 6 januari.

Steve Bannnon har blivit en nästan mytisk figur både bland sina anhängare och motståndare. I och med Bannons inflytande har hans världsbild och plattform varit grunden för en mycket stor del av Trumps politik och policy agenda. Innan Trump-eran var Bannon länge ansiktet utåt för Breitbart News som drev propaganda – ofta med rasistiska förtoner och mot homosexuella rättigheter.

Idag erbjuder Bannon högerpopulister kampanjstöd genom sin rörelse – The movement där han ger dem stöd med digital marknadsföring och använder datamining i syfte att påverka politiska val.

Bannons teoretiska karta

Böcker som format den politiska strategen Steve Bannons världsbild är präglad av är: The Fourth Turning av Wiliam Strauss och Neil Howe. En annan bok som sägs vara en stor inspiration är The True and Only Heaven av Christopher Lasch.

Bannon har läst historia och varit fascinerad och studerat fascismen där han själv pratar mycket om Mussolini. I dessa kretsar aktar de sig för att nämna Hitler och våld – men om de gör det skiljer de mellan den tidiga Hitler som byggde upp det tyska samhället mot den senare onskefulla Hitler som gick ut i krig. Samtidigt görs gärna historiska referenser till karlakarlen Churchill och vikten att inte vika ner sig och vara föhandlingsbar som Chamberlain.

Konservativa tongångar får ofta stöd av religösa grupperingar. I USA har de ofta haft stöd från evangeliska kristna och kristna samfund. Trump har blidkat den här grupperingen med att besöka bönedagen (The national prayer breakfast), varit motståndare till abborträtten och flytta den amerikanska ambassaden till Jerusalem.

En annan grupp som ofta stöder den nationella konservatismen är vapenlobbyn.

Under 2018 bildade Bannon en stiftelse som kallades The Movement, där han försökte ena högerpopulistiska partier runt om i Europa. Han besökte och hade samtal med många av de pro-Kreml-partierna i Europa, inklusive österrikiska FPÖ, brittiska UKIP, tyska AfD, italienska Lega och han har också träffat företrädare för Sverigedemokraterna.

I Europa har populistiska ledare som Victor Orbán i Ungern, Matteo Salvini i Italien, Marine Le Pen i Frankrike och Geert Wilders i Holland stöd från Bannon som troligtvis anlitar hans tjänster kring digital marknadsföring. Ett växande mönster av angrepp i hela Europa handlar om en idékonflikt med rådande värderingar kring exempelvis liberalismen och jämlikhet mellan könen.

Även större länder som Jair Bolsonaro i Brasilien och Narendra Modi i Indien har välkommnat den nya s.k högerpopulismen. I Brasilien har Bolsonaros son gått med i Bannons Movement och där han de enligt artiklar av journalisten Glenn Greenwald fått sin främsta politiska motståndare den korrupte socialisten Lula da Silva i fängelse.

Bannons strategi bygger på 3 grundpelare

Bannons världsbild bygger på Tea-party rörelsen där målgruppen ofta var arbetare och medelklass. De frågor som han lyft upp är framförallt det som kallas för wedge-issues och som splittrar olika väljargrupper. I en undersökning som publicerades i februari 2023från Pew Research vidsde att klimatfrågan är den mest polariserade frågan.

 • Immigrationsfrågan: nationell säkerhet genom att minska på immigrationen och verka för större restriktioner.
 • Motverka frihandel: ekonomisk nationali som motkraft till frihandel, globalism och statlig kapitalism som drivs från techföretag.
 • Tydliga fiender: destruktion av centrala myndigheter och det som kallas ”main stream media”. Vetenskapliga argument väger rätt lätt i den här världen eftersom de jobbar med känslomässiga värderingar.

Strategin bygger på att hitta frågor som är ”wedge issues” i samhället i frågor som rör invandring, homosexualitet, abort, skatteformer, utlandspolitiken, klimatförnekelse, media och vapenkontroll. För att nå sina politiska mål bearbetas målgrupperna genom att:

 • Aktivera och mobilisera kristna som går till kyrkan och få dem att rösta genom att bearbeta dem digitalt. Det finns katolska kärngrupper som är starkt emot abbort. Dessa grupper aktiveras med budskap på Facebook att en miljard människor har dödats genom abbort under de senaste 100 åren.
 • Deaktivera målgrupper som inte röstar konservativt- få dem att tro att det inte spelar någon roll om de stannar hemma. Begreppet kallas för voter-suppression och innebär att man nära valdagen ber människor att boycota valet eftersom politikerna inte stödjer färgade.

I Bannons världsbild innebär handeln och immigrationen en stor orsak till att arbetarnas löner hålls nere. Den ekonomiska nationalismen handlar inte om ras, religon, sexuella preferenser eller kön utan är baserad på ett meritokratiskt system och att du är medborgare i USA.

Boken The Fourth Turning handlar om att historien är cyklisk och skiftar över generationer med demografiska förändringar och sociala skiften. Författarna har undersökt långtidscykler inom olika områden för att se vart utvecklingen är på väg. Marginalisering av arbetarklassen i Amerika och hur samhället 1930 påverkade amerikanarna till stor grad. Kritiken mot FN och att man istället vill ha människor som tar ansvar i stället för att tillförlita sig på marknadsmekanismer.

Varje större skifte löper under 80-100 år dvs ungefär en livslängd exempelvis amerikanska reveolution, depressionen under 2:a världskriget.

Inom varje större skifte går det att dela in dem i fyra tidsperioder på 20 år.

Första vågen: Institutioner är starka och individualism är svag. Inom den här tidsperioden är familjen stark och institutioner stärks.
Exempelvis 1946-1963 dvs efter 2:a världskriget fram till då John F. Kennedy mördades

Andra vågen: Ökad individualism är en spirituell tid under studentprotesterna under mitten av 1960 till skatterevolterna på tidigt 80-tal.

Tredje vågen (unraveling): Spänner över tidigt 1980-tal till 2008 en epok där institutioner är svaga och individualism är stark vilket leder till att man slutar tro på myndigheter.

Fjärde vågen: 2008 till 2030 med globala finanskrisen leder till kriser för institutioner alltid mot ett större hot mot landet.

Under den fjärde vågen är det en framgångsrik strategi att attackera institutioner som FN, UNESCO, EU, IMF och anklaga dem för att stödja marknadskrafter och vara teknokrater. NATO och Washington etablisemanget (”drain the swamp”) och massmedia som beskylls för att vara elitistisk och fake new.

Intelligensian, experter och den akademiska världen beskylls för att vara arroganta och inte vara förankrade i verkligheten Favorithatobjekten bland högerkrafterna är genusforskningen. Genusstudier har blivit ett slagfält och ett centralt ämne för dem som påstår sig försvara den europeiska kristna civilisationen.

Samtidigt attackeras universiteten för att vara vänsterdrivna och i Budapest uppmanas elever att lämna in namnen på professorer som har vänsterorienterade politiska åsikter.

Den sista vågens ses som många som apokaplyptisk medan man ser det som oundviktlig för att ta bort det som inte fungerar. De menar att det är priset som vi måste betala för en ny gyllene tid. I den sista fasen skapas avtal och vi skapar en period med nya vågor.

Olika generationer har olika syn på världen

Författarna till den fjärde vågen Wiliam Strauss och Neil Howe ser hur olika generationer drivs av olika värderingar och hur de präglats av perioden som de växt upp i. Howe och Strauss var de som ursprungligen myntade uttrycket millenial generationen redan 1991.

 • Generation1 födda mellan 1902-1924 präglades av första världskriget och 1920-talet
 • Silent generationen 1925-1942 – Stora depressionen, 2:a världskriget
 • Boomer generationen 1943-1960 – Amerikansk högkonjunktur
 • Gen X generationen 1961-1981 – Medvetenhet
 • Millenial generationen 1982-2004 – kulturkrig vill ha struktur, säkerhet och normer, vill ha teamjobb och ha konstant feedback och se sig som en del i en större del.
 • Homeland generationen 2005-2025 – finanskris, kriget mot terror

Utöver den här segmenteringen är det inom digital marknadsföring vanligt att man delar upp personlighetstyper för att kunna skräddarsy budskap som riktas i socialmedia framförallt Facebook.


Hur bygger högerpopulismen sin infrastruktur?

Steve har adopterat den ryska propaganda stilen ”firehose of falsehood”, och kallar den ”flood the zone with shit” och propaganda uttryck som Drain the Swamp, Lock Her Up, Build a Wall vilket mobiliserar och får folk att rösta.

De stora techföretagen som Twitter, Facebook och Google har enorm makt. Facebook används av 2 375 000 000 personer varje månad. Youtube (som ägs av Google) 5 miljarder timmar av besökare som tittar på deras videos dagligen. Det som syns i social media syns oftast bara i den bubblan och det finns lite insyn kring hur budskapen ser ut.

Den som kan komma ut med sitt budskap och riktar budskapen i de sociala kanalerna kan manipulera opinionen och vinna mycket stor politisk makt i specifika frågor. Att betala för populistiska budskap är en effektiv metod för den ekonomiska eliten att driva bort frågor från politiska beslut kring skatter och finansiell kontroll. Program för välstånd, stimulus program, skatter och medicare kategoriseras som socialism och ställs som motpolen mot frihet.

De som stödjer Bannons idéer har ofta starka ekonomiska krafter och en stor del är dark money. Många lobbyorganisationer i USA är skattebefriade med lite insyn kring vilka personer som ger ekonomiskt stöd. Exempelvis spenderar spenderar Koch bröderna 300 miljoner USD under ett valår. Där en stor del av pengarna går till organisationer som finns under den starkt konservativa och Trump-vänliga tea-party rörelsen.

Tidningen The Economist har sagt att Bannon (tillsammans med politiska analytiker som Stephen Miller) ser Putin som en ”fellow nationalist & crusader against cosmopolitanism”. Bannon har sagt att Putin ”står upp för traditionella institutioner, och han försöker göra det i form av nationalism”.

Bannon är en beundrare av Alexander Dugin, en rysk politisk strateg som han påstås ha träffat i Rom 2018. Han har citerat Dugin vid olika tillfällen och har beskrivit sig själv som en fan av hans bok från 2009, The Fourth Political Theory. Boken har kallats en inspiration för rysk utrikespolitik, inklusive kriget i Donbas. Bannon själv har beskrivit Putins invasion av Ukraina som en ”gränsdispyt” och ”en slavisk knytnäve på Ukrainas östra gräns”.

På landsnivå vill Ryssland driva frågor kring säkerhetspolitik och bort mot frågor som handlar om att bekämpa korruption och penningtvätt. Här har också oligarker intressen av en statsmakt som inte följer upp penningtvätt och korruption. Hur mycket Ryssland med sina oligarker stödjer Bannons idéer och Trumpismen och splittringen av EU är det få som vet men mycket talar för att det finns ett samarbete.

All I’m trying to be is the infrastructure, globally, for the global populist movement

Steve Bannon, New York Times

Hur kan det politiska landskapet påverkas i Sverige?

Andra länders riktning mot populismen kommer påverka Sverigebilden och vår liberala och sekulära världsbild. Högerkrafter pratar ofta om med negativt eftertryck kring kultur kriget och multi kulturalism, liberalismen och socialdemokratin – där en negativ Sverigebild och samhälle passar deras narrativ. Svenska journalisters bevakning av Israel/Palestina beskylls för att vara ensidig och ta Palestiniernas sida.

Antiglobalism och en nationell politik hos andra länder som vi varit allierade med kommer slå hårt mot frihandeln som Sverige historiskt haft stora fördelar kring men även vår valuta och banksystem. Antiglobalismen kommer också i att man vill avskaffa internationella samarbeten och minska makten hos organisationer som NATO, FN, EU och WHO. Vi har också sett Swexit förslag hos SD.

Anti immigration och att stoppa gränserna för invandring.

Anti LBQT som att man har drag queens på biblioteken.

Kritik mot miljörörelsen, vindkraftverk och klimat förnekelse.

Kritik mot massmedia och journalister: Traditionell massmedia men även public service har ofta beskyllts för att vara vänstervriden av SD och vi kommer se allt fler attacker på media. Vi ser att den svenska högerpopulismen använder Bannons idéer och attackerar det som de anser vara en ”politisk elit” och ”socialistiska journalister”. Under senaste månaderna har vi sett allt fler angrepp på journalister som Anders Lindström, Owe Nilsson eller politiker som Annika Strandhäll eller Magdalena Andersson som beskrivs som Arga Magdalena enligt samma modell som man beskrev Crocked Hillary.

Svensk traditionell nationalism bygger mycket på öppenhet och jämlikhet och vårt land är för många en modell kring hur det går att bygga ett progressivt samhälle. Invandringen har varit problematiskt men har gett oss intäkter och det finns många framgångsrika, intelligenta och innovativa invandrare. Både i tunga positioner och slitsamma jobb finns det personer med utländskt påbrå som dagligen utför utomordentligt arbete ofta i det tysta. Men vi får aldrig bli nöjda – myndigheter och företag behöver bli bättre på integration och se över sina processer. Samtidigt behöver vi ställa krav på de som är här och se till att andra generationen är med och hjälper vårt land att lyfta.

Kanske kommer vi se progressiva och liberala krafter som mobiliserar och riktar budskap på sociala medier mot specifika målgrupper för frihet och tryckfrihet. De kan rikta budskap mot korruption, miljöfrågor och vad skatter och vad välfärden och sjukvården ger tillbaka.

Vi kommer också se angrepp på Sverige. Svenska politiker måste diskutera Sverigebilden utomlands och vara beredda att börja försvara våra traditionella värderingar på hemmaplan.

About The Author

sv_SESvenska