OpenAI – varför fick Sam Altman sparken?

Sam Altman

Sam Altman fick kicken från OpenAI vilket var den stora snackisen inom IT. Senare inom en vecka på onsdagen kom beskedet att han skulle bli återinsatt och en ny styrelse på plats.

Det finns ingen offentlig information, men rykten antyder att det var relaterat till säkerhet och vinst från ChatGPT. Frågan är vilken nivå av säkerhet som fick styrelsen att dra i bromsen och hur bolagsstyrningen (governance) har skötts i bolaget. Vinnaren i cirkusen blev säkert både Sam Altman själv, OpenAI och Microsoft som fick väldigt stor media uppmärksamhet.

Altman, vars profil har varit en av industrins visionärer efter framgången med ChatGPT, var på sätt och vis OpenAI. ChatGPT har efter lanseringen i november 2022 varit den snabbast växande konsumentapplikationen i historien.

Sam Altman var företagets ansikte utåt och ansågs på grund av sin position vara den främsta personen inom AI-världen. Frågan drar paralleller med när Steve Jobs fick sparken från Apple men det finns också dem som tycker det var bra eftersom utvecklingen skett okontrollerat.

Med grundaren Greg Brockman gick också initialt tre seniora AI utvecklare i samband med Altmans avgång. Den huvudsakliga anledningen verkade vara Sam Altmans kommersiellt inriktade vision för OpenAI, vilket bryter med OpenAIs ursprungliga mål och de fyra andra direktörernas vision.

Chief Technology Officer Mira Murati som är född 1988 i Albanien utsågs först till tillförordnad VD för att leda OpenAI. Mira har varit med i företagets ledningsteam i fem år och ofta varit ansiktet utåt och också haft en central roll i utvecklingen av Teslas Model X. Som CTO på OpenAI har Murati lett teamen ansvariga för DALL-E, en AI som kan generera bilder från promting och ChatGPT. Murati har också uttryckt oro över de faror som artificiell intelligens kan utgöra och har ställt frågor om att styra modellen för att uppfylla avsedda uppgifter och säkerställa dess överensstämmelse med mänskliga mål, i slutändan tjänande mänsklighetens intressen. Murati ska ha försökt att få tillbaka Altman som VD. Några dagar senare utsågs Emmett Shear till VD och han har sagt att han kommer avgå om styrelsen inte kan komma fram med bevis på varför de gav Altman sparken.

Varför fick Sam Altman sparken?

Altmans avgång följer en granskningsprocess av styrelsen, som kom fram till att han inte var konsekvent ärlig i sin kommunikation med styrelsen, vilket hindrade dess förmåga att utöva sina ansvar. Styrelsen har inte längre förtroende för hans förmåga att fortsätta leda OpenAI. Troligtvis handlar det om att visionen för organisationen inte delades mellan de olika aktörerna. När OpenAI snabbt gick vidare med Enterprise och GPT-marknadsplatsen, spårades en bana för att bli ett av de främsta kommersiella teknikföretagen.

Det kan vara så att dessa kommersiella beslut fattades utan godkännande från styrelsen och därmed skapade denna konflikt mellan de 4 återstående medlemmarna i styrelsen och Sam Altman.

2 november visades förbättringar på plattformen men Altman fokuserade på resurser som behövde planeras.
4 november: Ilya var orolig kring forskningen på företaget.
6 november OpenAI devday med nya funktioner som att bygga din egna ChatGPT. Microsofts VD dyker upp på utvecklingsdagen. Efter dev day är Greg och Sam i full gång med att samla in pengar. De siktar på en värdering på 90 miljarder.
9 november Microsoft stänger av sina anställda från ChatGPT på grund av säkerhetsproblem
13 november – I en intervju med Financial Times i London bekräftar Sam för första gången att arbetet har börjat på GPT5 och att han samlar in pengar.
14 november – OpenAI pausar ChatGPT-prenumerationer, eftersom de har helt slut på kapacitet.
15 november – OpenAI stoppar alla nya ChatGPT plus signups.
17 november – Ilya och beskrive framstegen och farorna för styrelsen. Sam påpekar att som VD måste han ligga före teamet och hantera nyhetsflödet i förväg om teamets behov. ”Vi kommer att behöva mer pengar för fler datacenter.” En omröstning hålls. Sam avsätts. Styrelsen degraderar Greg, som inte är närvarande vid mötet eftersom Sam är auktoriserad att rösta för honom.
Källa: X

Dagen efter han fick sparken så delade han det här på X-plattformen.

Vem äger OpenAI?

Det är en rätt snårig organisationsstruktur där board of directors kontrollerar OpenAI. OpenAI ägs av dess styrelse och ägandet innehas av en ideell organisation som kallas ”OpenAI LP.”

Organisationens uppdrag är att säkerställa att artificiell generell intelligens (AGI) gynnar hela mänskligheten. Den verkar med målet att främja ansvarsfull utveckling och användning av AI-teknologi.

Microsoft stora investeringar i plattformen

Microsoft investerade ursprungligen $1 miljard i OpenAI i juli 2019. och hade tidigare i år investerat 10 miljarder USD i organisationen och haft en minoritets post i bolaget. Microsoft skulle få 75 procent av OpenAIs vinster tills de har återhämtat sin investering, därefter de skulle ha en 49-procentig andel i företaget.

Satya Nadella, VD för Microsoft och en huvudinvesterare i OpenAI har hyllat Murati i en profil i Time. Han berömde hennes engagemang för att göra AI tillgänglig för en bredare publik, hennes skicklighet att förena mångfacetterade team och hennes orädda tillvägagångssätt för att ta sig an tekniska utmaningar.

En pikant detalj är att styrelsen inte använde Microsoft Team utan Google Hangout i mötet de hade med Altman. VD:n Satya Nadella fick veta informationen att Altman sparkades 1 minut innan det blev publikt. I första läget lät det som man försökte blåsa Microsoft. I ett senare läge blev alla anställda erbjudna att börja i Microsoft. Det verkar som att Sam Altman & Greg Brockmans affär om att gå med i Microsoft är långt ifrån säker. Microsoft kan komma att begära fler platser i OpenAIs styrelse.

Vilka grundade OpenAI?

OpenAI grundades av en grupp som inkluderade Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba och John Schulman. Reid Hoffman och Peter Thiel var också tidiga bidragsgivare till OpenAI och var med och stödde organisationen i dess tidiga stadier. Enligt Elon Musk var rekryteringen av Ilya som medgrundare ”verkligen avgörande för OpenAIs framgång”.

Det finns venture capital (VC)-fonder som har varit involverade i att stödja OpenAI genom investeringar. Ett exempel är Khosla Ventures, som är en VC-fond som har investerat i OpenAI för att stödja dess arbete inom artificiell intelligens och artificiell generell intelligens (AGI). Riskkapitalister och nyckelinvesterare i OpenAI vet fortfarande inte varför Sam blev avskedad. Vissa investerare överväger nu att stämma OpenAIs styrelse.

Sam Altman, Peter Thiel och Reid Hoffman är framstående investerare och entreprenörer med egna riskkapitalfonder, och de har också varit engagerade i att stödja OpenAI genom sina egna fondinvesteringar. Deras personliga engagemang och finansiella stöd har varit betydelsefulla för att stärka OpenAI:s arbete inom området artificiell intelligens och artificiell generell intelligens (AGI). Deras fonders investeringar har bidragit till att möjliggöra forskning och utveckling inom detta viktiga område.Det är troligt att det är grundarna som bestämt vilka som ska sitta i styrelsen.

Kommer Altman återinsättas som VD?

Investerare av OpenAI arbetade under helgen för att avveckla företagets styrelse och återställa Sam Altman till hans position som VD efter helgen, rapporterade Bloomberg. Trycket på återinsättning involverar tunga backare som Microsoft och ledande riskkapital företag.

Över 95% av OpenAIs anställda har skrivit under ett brev där de ber styrelsen att avgå, återinsätta Altman och lämna OpenAI. Som delägare kan de också kan ha ekonomiska motiv att stödja Altman. På måndag kom beskedet att Altman går till Microsoft, gissningsvis kommer han få med sig flera anställda som vill följa med honom eller bli återinsatt.

På måndag innan marknaden öppnade twittrade Microsoft VD Satya Nadella:
We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett Shear and OAI’s new leadership team and working with them. And we’re extremely excited to share the news that Sam Altman and Greg Brockman, together with colleagues, will be joining Microsoft to lead a new advanced AI research team. We look forward to moving quickly to provide them with the resources needed for their success.

Vilka sitter i deras styrelse (board of directors)?

Board of directors för OpenAI, Inc. fungerar som den övergripande styrorganet för företaget. OpenAIs styrelse består:

  • Ilya Sutskever OpenAIs CTO som också var med och grundade företaget och tung inom AI utvecklingen med projekt som skapare av det första moderna neuronnätverket tillsammans med Hinton och Alex. Han är också huvudförfattare till den första generativa förtränade transformatorn
  • Adam D’Angelo Quora CEO och oberoende styrelseledamot på OpenAI.
  • Tasha McCauley teknikentreprenör och oberoende styrelseledamot på OpenAI.
  • Helen Toner Strategidirektör och ansvarig för grundforskningsbidrag vid Georgetown’s Center for Security and Emerging Technology (CSET) och oberoende styrelseledamot på OpenAI.

OpenAIs styrelse kontaktade Dario Amodei, VD för Anthropic (OpenAIs huvudkonkurrent), för att diskutera en potentiell sammanslagning efter att Altman avskedats.

Enligt Greg Brockman kommer den nya styrelsen bestå av Bret Taylor (ordförande),
Larry Summers och Adam D’Angelo. Det betyder att flera av de som ansvarat för säker AI dvs Illya Sutskever, Helen Toner och Tasha McCauley får lämna styrelsen.

About The Author

sv_SESvenska