april 2, 2023

Programmering för barn

Grundaren till Spotify skrev en uppmärksammad artikel med rubriken: Vi måste agera eller bli omsprungna! Artikeln handlade om att Spotify kommer lämna landet om vi inte ändrar en hel del lagar och utbildningssystem.

Behovet av programmerare och utvecklare är enormt och därför måste vi helt enkelt utbilda fler. Det är avgörande för Göteborgs och Stockholms förmåga att behålla och ta vara på det momentum vi har. Kopplingen till institutioner som Chalmers och KTH är viktig, och där har Spotify utmärkta kontakter idag. Men vi behöver få in programmering tidigt i grundskolan så att vi tar vara på de talanger som finns, samt att förhindra att vi tappar alla kvinnliga programmerare. Det är fortfarande obligatoriskt med slöjd i den svenska skolan, men inte med programmering.  – Daniel Ek, Spotify från debattartikel

barnprogrammering

Ett nytt datakit för barn som vill sätta upp en dator och lära sig mer om elektroniska kretsar genom Minecraft är Piper.

Det finns en hel del programmeringsverktyg för barn. Det bästa sättet att lära barn kodning

Det finns rätt många programmeringsverktyg som är anpassade till barn. I dagens digitala tidsålder är det viktigt att kunna koda. Att ha förmågan att skapa och förstå digital teknik är en viktig färdighet som kan vara till nytta för framtida karriärer och för att lösa problem i vardagen. Därför blir det allt vanligare att lära barn kodning redan från en tidig ålder.

Det kan dock vara en utmaning att lära barn kodning på ett sätt som är roligt och lättillgängligt för dem. Det är här programmeringsverktyg för barn kommer in i bilden. I denna artikel kommer vi att utforska vad programmeringsverktyg för barn är, hur de fungerar och varför de är ett utmärkt sätt att lära barn kodning.

Varför är programmeringsverktyg för barn ett utmärkt sätt att lära barn kodning?

Det finns flera anledningar till varför programmeringsverktyg för barn är ett utmärkt sätt att lära barn kodning:

Det är roligt och interaktivt: Eftersom programmeringsverktyg för barn är utformade för att vara interaktiva och roliga, kan barnen lära sig kodning på ett underhållande sätt. Detta gör att de är mer benägna att vara motiverade och engagerade i sin inlärning.

Det är enkelt att komma igång: Eftersom programmeringsverktyg för barn är utformade för att vara lätta att använda, kan barnen komma igång med kodning på nolltid. Detta gör det lättare för

Minecraft baserade program

Piper – https://playpiper.com/

Säg den ungen som inte gillar ett pussel i Minecraft?
Läs mer på Studio.code.org

Robotar

http://lightbot.com – skapa instruktioner till en robot som ska tända en lampa

Populära programmeringsverktyg för barn är:

Det finns en del ställen där de har kurser i programmering för barn:

  • Kodcentrum – de har också skapat http://www.kodboken.se som är en gratistjänst flera exempel på vad barnen har gjort.
  • Coderdojo Stockholm
  • Barnhack