Programmering för barn

Grundaren till Spotify skrev en uppmärksammad artikel med rubriken: Vi måste agera eller bli omsprungna! Artikeln handlade om att Spotify kommer lämna landet om vi inte ändrar en hel del lagar och utbildningssystem.

Behovet av programmerare och utvecklare är enormt och därför måste vi helt enkelt utbilda fler. Det är avgörande för Göteborgs och Stockholms förmåga att behålla och ta vara på det momentum vi har. Kopplingen till institutioner som Chalmers och KTH är viktig, och där har Spotify utmärkta kontakter idag. Men vi behöver få in programmering tidigt i grundskolan så att vi tar vara på de talanger som finns, samt att förhindra att vi tappar alla kvinnliga programmerare. Det är fortfarande obligatoriskt med slöjd i den svenska skolan, men inte med programmering.  – Daniel Ek, Spotify från debattartikel

barnprogrammering

Ett nytt datakit för barn som vill sätta upp en dator och lära sig mer om elektroniska kretsar genom Minecraft är Piper.

Det finns en hel del programmeringsverktyg för barn. Det bästa sättet att lära barn kodning

Det finns rätt många programmeringsverktyg som är anpassade till barn. I dagens digitala tidsålder är det viktigt att kunna koda. Att ha förmågan att skapa och förstå digital teknik är en viktig färdighet som kan vara till nytta för framtida karriärer och för att lösa problem i vardagen. Därför blir det allt vanligare att lära barn kodning redan från en tidig ålder.

Det kan dock vara en utmaning att lära barn kodning på ett sätt som är roligt och lättillgängligt för dem. Det är här programmeringsverktyg för barn kommer in i bilden. I denna artikel kommer vi att utforska vad programmeringsverktyg för barn är, hur de fungerar och varför de är ett utmärkt sätt att lära barn kodning.

Att lära barn programmering kan vara både roligt och lärorikt. Här är några sätt att introducera barn till programmering:

  1. Använd visuella programmeringsspråk: Börja med visuella programmeringsspråk som är utformade speciellt för barn, som Scratch eller Blockly. Dessa språk använder block och drag-and-drop-metoder för att skapa program, vilket gör det lätt att förstå och experimentera med programmeringens grundläggande koncept.
  2. Spel och appar: Det finns många pedagogiska spel och appar som introducerar barn till programmering på ett underhållande sätt. Exempel inkluderar ”Kodstugan”, ”Lego Mindstorms” och ”Tynker”. Dessa verktyg använder sig ofta av spelifierade metoder för att göra programmering mer engagerande och roligt för barn.
  3. Robotik: Att arbeta med robotar kan vara en spännande och praktisk introduktion till programmering. Det finns olika robotkit som är utformade för barn, till exempel ”LEGO Education WeDo” eller ”Dash and Dot”. Dessa kit kombinerar fysiska byggsatser med programmering för att låta barn skapa och styra sina egna robotar.
  4. Projektbaserat lärande: Ett bra sätt att lära barn programmering är genom projektbaserat lärande. Ge dem konkreta problem eller utmaningar att lösa med hjälp av programmering. Det kan vara att skapa ett spel, en interaktiv historia eller ett musikprogram. Genom att arbeta på projekt får barnen praktisk erfarenhet och kan se resultatet av sin kodning.
  5. Kodningsklubbar och kurser: Kolla om det finns kodningsklubbar eller kurser i ditt område som är inriktade på barn. Dessa kan vara organiserade av skolor, bibliotek eller ideella organisationer. Att delta i en grupp med andra barn som också lär sig programmering kan vara inspirerande och stödjande.
  6. Online-resurser: Det finns gott om online-resurser för barn att lära sig programmering. Webbplatser som Code.org, Scratch.mit.edu och Khan Academy erbjuder gratis lektionsmaterial och interaktiva kurser som är anpassade för barn i olika åldrar.

Varför är programmeringsverktyg för barn ett utmärkt sätt att lära barn kodning?

Det finns flera anledningar till varför programmeringsverktyg för barn är ett utmärkt sätt att lära barn kodning:

Det är roligt och interaktivt: Eftersom programmeringsverktyg för barn är utformade för att vara interaktiva och roliga, kan barnen lära sig kodning på ett underhållande sätt. Detta gör att de är mer benägna att vara motiverade och engagerade i sin inlärning.

Det är enkelt att komma igång: Eftersom programmeringsverktyg för barn är utformade för att vara lätta att använda, kan barnen komma igång med kodning på nolltid. Detta gör det lättare för

Minecraft baserade program

Piper – https://playpiper.com/

Säg den ungen som inte gillar ett pussel i Minecraft?
Läs mer på Studio.code.org

Robotar

http://lightbot.com – skapa instruktioner till en robot som ska tända en lampa

Populära programmeringsverktyg för barn är:

Det finns en del ställen där de har kurser i programmering för barn:

  • Kodcentrum – de har också skapat http://www.kodboken.se som är en gratistjänst flera exempel på vad barnen har gjort.
  • Coderdojo Stockholm
  • Barnhack

About The Author

sv_SESvenska