Framtidsforskare Troed Troedsson

Video som är värd att kolla på om du vill se hur framtiden kommer att gestalta sig. Allt nytt är inte bra, men allt bra kommer att vara nytt.
https://www.youtube.com/watch?v=_8s8FWoffN8&feature=youtu.be&list=PLyKXfGvdDvGiV1AiEh7lx7agASufQjrj-

About The Author

sv_SESvenska