Världens äldsta jordglob
mars 28, 2020
Alfred Nobel
Trump and the Peace prize
september 20, 2020

Historiska pandemier och sjukdomar

Justianska pesten kan ha dödat hälften av jordens befolkning

Justianska pesten anlände till Konstantinopel år 541. Sjukdomen fördes över Medelhavet från Egypten. Det anses vara den första pandemin i historien eftersom det svepte över tre kontinenter.

Pesten decimerade Konstantinopel När pesten nådde Konstantinopel, dödade den ungefär 300 000 människor där under det första året. Pesten fick sitt namn från den bysantinska kejsaren Justinianus, som regerade åren 527 till 565. Precis som kejsar Justinianus försökte återuppbygga sitt imperium till det antika Roms härlighet, slog pesten till och lämnade det ödelagt. Pesten förstörde hans militär och ekonomi.

Pesten spred sig som en löpeld över Europa, Asien, Nordafrika och Arabien och dödade uppskattningsvis 30 till 50 miljoner människor, kanske hälften av världens befolkning

Italienska febern

Den luftvägssjukdom som kallas febris Italica (italiensk feber) följde Karl den stores armé runt om i Europa år 876–877. Liknande epidemier i Europa bröt ut mellan 1173 och 1387.

Albertus Pictor, Täby kyrka döden som spelar schack.

Digerdöden

Digerdöden var en av de mest förödande pandemierna i mänsklighetens historia. I försiktiga bedömningar dog var tredje person av befolkningen i Europa och 75-200 miljoner i Eurasien. I Större städer var dödligheten hög i Venedig dog upp mot 60% och hälften av Paris invånare.

Det började i Kina 1334 och spreds via handelsvägar och hade nått Egypten 1346. Våren 1347 hade den nått Konstantinopel. Pesten fortsatte att komma tillbaka och mellan 1350 och 1713 drabbade den Sverige 20 gånger. I London mellan åren 1348 till 1665 kom utbrotten ungefär var 20:e år. Källa

Sudor Anglicus

1410 kom berättelser om våldsamma hosta och missfall bland gravida kvinnor. En sjukdom som kallas ”svett” (Sudor Anglicus) var upprepade gånger epidemisk mellan 1485 och 1551. Källa

1464 Epidemi i Stockholm

Epidemin i Stockholm var förödande och spred sig under två år i landet. källa

1503 Pesten

Riksföreståndaren Sten Sture den äldre dog av pesten

Influensan från Malta

På denna dag Juli 13, 1510 i Modena verkade en sjukdom som varar tre dagar med en stor feber, och huvudvärk och sedan stiger … men fortfarande finns en fruktansvärd hosta som varar kanske åtta dagar, och sedan lite i taget de återhämta sig och inte förgås

Tommasino de’ Bianchi

Det tidigare pandemier finns influensan från Malta 1510 som var en explosiv luftvägsepidemi, känd som horion, le taq och coquelicot (vallmo, kanske därför att opiater användes för att behandla den). Påven Julius II ansåg att orsaken till pandemin var att den återspeglade Guds vrede. En av den tidens främsta läkare Jean Fernel och kirurgen Ambroise Paré var överens om att pandemin ”spred sig till nästan alla länder och hela världen utom den nya världen”.

Dödligheten låg på 1% dvs jämförbar eller högre än spanska sjukan. 1510 års pandemi följdes av återkommande episoder av uppenbar ”säsongsinfluensa”.

Den venetiska konstnären Tintoretto producerade över 300 målningar under sin livstid många som visar sjukdom i målningar som Ill Lazzaretto, Begreppet karantän kommer från italienskan quaranta som betyder 40 på italienska. Alla besökare skulle spendera 40 dagar på ön Lazzaretto innan de beviljades komma in til staden Venedig.

Influensan 1557 och 1580

Det kom ytterligare två influensapandemier 1557 och 1580 den förra kom från Asien.

Pesten i London 1665

Pesten i London 1665 var en av de värsta utbrotten där 100 000 invånare dog under loppet av 7 månader.

1710 Pestens år i Stockholm

Sedan Bubun-pesten nått Danzig och flera andra städer vid Östersjön var Sverige hotat. Den 25:e augusti 1709 kom en förordning med att misstänkta skepp och farkoster skulle hållas i karantän i 40 dagar i Sandhamn och Waxholm. Källa

Det finns bevarade dokument i Stockholm om fattigt folk som på dödsbädden ska ha förvägrats få sina salighetsmedel av präster, präster som varit rädda för att bli smittade.
Ladda ner pdf om pesten i Stockholm

1720 den stora pesten i Marseille

Det var det sista betydande europeiska utbrottet av böldpest. Det dödade totalt 100 000 människor i staden Marseille i Frankrike.

Koleran 1834

1820 hade koleran spridit sig till Thailand, Indonesien, och Filippinerna. Bara på ön Java orsakade utbrottet 100 000 människors död.

1834 var kolera året som började i Göteborg och anlände till Jönköping med ett skådespelar-sällskap som bjöd allmänheten till ett skådespel. Sjukdomen dödade 14% av Jönköpings 4000 invånare. Döden följde inom 4-5 timmar.

Länsstyrelsen rekommenderade den inte alltför optimistiska behandlingen ”25 droppar Cajeput-olja på en sockerbit så snart koleran förmärkes. Skulle ej sjukdomen därvid gifva sig, intages en half timme därefter 25 droppar af samma slagts olja. Uteblifver förbättringen dör patienten.” En lång tid innan koleran utbröt hade det varit en lugn väderlek där värmen i solskenet ofta steg till 46 grader Celsius och inte under 38 grader. Vätterns djup hade på omkring 3 alnars djup ofta 27 graders värme. Tidningarna gjorde även kopplingen med att månen hade ett ovanligt blodrött utseende.

Den tredje pandemiska pesten

Det tredje stora pest pandemin var en stor böldpestpandemi som började i Yunnan, Kina, 1855. Denna böldpest spred sig till alla bebodda kontinenter, och ledde till mer än 12 miljoner dödsfall i Indien och Kina, med omkring 10 miljoner dödade enbart i Indien.Enligt Världshälsoorganisationen ansågs pandemin vara aktiv fram till 1960, då antalet dödsoffer i världen minskade till 200 per år.

Den fruktade ryska snuvan

Den ryska snuvan kom hösten 1889 från Buchara (Uzbekistan) och spreds från Ryssland och nådde sin topp först i S:t Petersburg. Den härjade i Berlin och Paris samtidigt i november och kom till Sverige några veckor senare.

Influensan var spridd globalt på fyra månader i en tid som inte hade flygplan men i en period som hade utvecklat järnvägsnät mellan Europeiska städer. Tidningsfolket var nöjda då de sålde lösnummer på att skrämma människor med berättelser om ryska snuvan och Jack uppskäraren.

I slutet av november hade smittan nått Spanien, USA, Japan, Sydafrika Egypten och Kina vid nyåret. Symptom var i näsa och hals.

Den ryska snuvan varade fram till 1892 och beräknas ha orsakat en miljon dödsfall. Enligt tidningen Wired fann Franska forskare att dödligheten i pandemin 1889 var ungefär densamma som influensautbrotten 1947, 1957, 1968 och 1977-1978, och 2009-2010.

Arnold Böcklin, Plague, 1898, Kunstmuseum Basel.

Pesten i Bombay 1898

Bombay hade en epidemi där 10 606 dog i vintern av 1896/97. Eftersom sjukdomen överfördes av pilgrimer till Mecka, Österrike-Ungern hade också risk att smittan spreds genom Bosnien. Källa

Målningen ”Familjen” av Egon Schiele 1918. Egon Schiele var en konstnär som dog i sjukdomen. ”Familjen” var inte klar när han och hans gravida fru Edith och deras ofödda barn dog i sjukdomen.

Spanska sjukan

1918 kom spanska sjukan som smittade 500 miljoner människor runt om i världen. Detta uppgår till 27% av världens befolkning på den tiden. Spanska sjukan tros ha dödat mellan 30 till 100 miljoner människor.

HIV/Aids

HIV/Aids har sedan epidemins utbrott smittat 75 miljoner människor och 32 miljoner människor har dött. Det finns inget botemedel eller vaccin ännu, men antiretrovirala behandlingar kan bromsa sjukdomsförloppet och leda till en nästan normal förväntad livslängd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *