Historic pandemics

There are many diseases and plagues that have killed many people throughout human history. Here are some of the most well-known:

The Justinian Plague may have killed half of the world's population

Justianska pesten , also known as the Justinianic Plague outbreak, arrived in Constantinople in the year 541. The disease was brought across the Mediterranean from Egypt. It is considered to be the first pandemic in history as it swept across three continents. The plague was named after the Byzantine Emperor Justinian I, who ruled over the Eastern Roman Empire at that time.

The plague decimated Constantinople. When the plague reached Constantinople, it killed about 300,000 people there in the first year. The plague was named after the Byzantine Emperor Justinian, who reigned from 527 to 565. Just as Emperor Justinian tried to rebuild his empire to the glory of ancient Rome, the plague struck and left it devastated. The plague destroyed his military and economy.

The epidemic had devastating consequences, causing significant death and economic crisis. The plague spread like wildfire across Europe, Asia, North Africa, and Arabia. It is estimated to have killed between 25 to 50 million people, which corresponds to a significant portion of the population at that time, perhaps half of the world's population.

Italian feber

The respiratory disease called febris Italica "(Italian fever) followed Charlemagne's army around Europe in the years 876–877. Similar epidemics broke out in Europe between 1173 and 1387.

During the time of Charlemagne, his armies had conquered large parts of Europe, including Italy. During the campaigns, his soldiers were afflicted by an unknown disease that came to be called febris Italica or the Italian fever. There is not much information available about the disease and its exact nature or causes.

According to historical sources, febris Italica is described as a disease with fever and severe symptoms that affected the army's soldiers. This may have included flu-like symptoms, stomach problems, or other signs of illness.

Albertus Pictor, Täby Church, Death playing chess from the 1480s, is said to have inspired Ingmar Bergman in the movie The Seventh Seal, which was about the Black Death.

Black Death

Black Death Also known as the Black Death, it was a devastating pandemic of bubonic plague that struck Europe during the 14th century. It was one of the most devastating pandemics in human history. In cautious estimates, one-third of the population in Europe died, but some say it was as high as 60% of Europe's population at the time, and 75-200 million in Eurasia. In major cities, the mortality rate was high; in Venice, up to 60% died, and half of Paris's residents.

The Black Death broke out in Asia in the 1330s and then spread to Europe through trade routes. The plague is caused by the bacterium Yersinia pestis and is usually transmitted from fleas on rats to humans. The disease spread rapidly and affected the entire continent. It began in China in 1334 and spread through trade routes, reaching Egypt by 1346. By the spring of 1347, it had reached Constantinople. The plague continued to return, and between 1350 and 1713, it struck Sweden 20 times. In London, between 1348 and 1665, outbreaks occurred approximately every 20 years. Source

RastruM triCrumbum spjutLongum maxima pestis indicates the year 1350 for the visitation of the Black Death. In Stockholm, so many people died at that time that far from all bodies could be buried, but 'the streets were covered with dead bodies' Source

The symptoms of the Black Death included high fever, swollen and painful lymph nodes (buboes), as well as flu-like symptoms such as muscle aches and nausea. In many cases, the disease led to rapidly deteriorating health and death within a few days. The Black Death had a devastating effect on Europe's population. Estimates suggest that 25-50% of the continent's population died as a result of the plague. This massive loss of life affected societies, economies, and culture in various ways during this period.

The bubonic plague struck hard against Sweden in 1359 and 1364. Source

Sudor Anglicus – Engelska svetten

Sudor Anglicus, also known as English Sweat, was a disease that affected Europe during the 16th century. It got its name because of the intense sweating that was a prominent symptom.

The disease was highly contagious and spread rapidly through direct contact and the air. There was no effective treatment or cure for the English Sweat, which resulted in a high mortality rate among those affected.

n 1410, there were reports of violent coughing and miscarriages among pregnant women. A disease called 'sweat' ("svett" in Swedish)Sudor Anglicus) var upprepade gånger epidemisk mellan 1485 och 1551 i Europa. Den kom även till Sverige och man tror att det kan vara en virussjukdom. Source

1413 Pest i Östergötland

»stor pestilentia» såsom härjande i synnerhet Östergötland. Troligen var denna en fortsättning av föregående årets pest i Köpenhamn, för vilken Drottning Margaretha föll offer.

1424

Efter ihållande regnskurar och stor hungersnöd angrep år 1424 pesten åter
Sverige. Source

1442

Å r 1442 hungersnöd och pest, och Christoffer nämndes Barkekung. — Det första året av seklets sjätte decennium eller 1451 befinnes Sverige återigen vara hemsökt av en stor och mördande farsot, som med avseende på sin starkt dödande egenskap jämföres i krönikan med själva digerdöden. Endast i Stockholm skall den bortryckt inte mindre än 9000 personer, bland vilka namnes Carl Knutsons gemål Drottning Catharina. Source

1464 Epidemi i Stockholm

Epidemin i Stockholm var förödande och spred sig under två år i landet. källa

Endast i Stockholm skall den bortryckt icke mindre än 9,000 personer, bland hvilka namnes Carl Knutsons gemål, Drottning Catharina. — År 1464 var Stockholm utgångspunkten för en förödande epidemi, som i två år spridde sig kring landet, och bland vars offer nämnes Biskop Kettil Vase i Linköping. Source

1503 Pesten

Riksföreståndaren Sten Sture den äldre dog av pesten

Influensan från Malta

På denna dag Juli 13, 1510 i Modena verkade en sjukdom som varar tre dagar med en stor feber, och huvudvärk och sedan stiger … men fortfarande finns en fruktansvärd hosta som varar kanske åtta dagar, och sedan lite i taget de återhämta sig och inte förgås

Tommasino de’ Bianchi

Det tidigare pandemier finns influensan från Malta 1510 som var en explosiv luftvägsepidemi, känd som horion, le taq och coquelicot (vallmo, kanske därför att opiater användes för att behandla den). Påven Julius II ansåg att orsaken till pandemin var att den återspeglade Guds vrede. En av den tidens främsta läkare Jean Fernel och kirurgen Ambroise Paré var överens om att pandemin ”spred sig till nästan alla länder och hela världen utom den nya världen”.

Dödligheten låg på 1% dvs jämförbar eller högre än spanska sjukan. 1510 års pandemi följdes av återkommande episoder av uppenbar ”säsongsinfluensa”.

Den venetiska konstnären Tintoretto producerade över 300 målningar under sin livstid många som visar sjukdom i målningar som Ill Lazzaretto, Begreppet karantän kommer från italienskan quaranta som betyder 40 på italienska. Alla besökare skulle spendera 40 dagar på ön Lazzaretto innan de beviljades komma in til staden Venedig.

Pesten 1532

1532 kallar krönikan »stoor pestilentia. Source

Pesten 1548

Under nästa decennium började pesten i Stockholm 1548, och utbredde sig följande året över hela Sverige. Source

Influensan 1557 och 1580

Det kom ytterligare två, influensapandemier 1557 och 1580 den förra kom från Asien.

Pesten 1565

och med det »then stoora pestilentian.» Source

Pesten i London 1665

Pesten i London 1665 var en av de värsta utbrotten där 100 000 invånare dog under loppet av 7 månader.

1710 Pestens år i Stockholm då dog nära 50% av befolkningen i staden

Sedan Bubun-pesten nått Danzig och flera andra städer vid Östersjön var Sverige hotat. Den 25:e augusti 1709 kom en förordning med att misstänkta skepp och farkoster skulle hållas i karantän i 40 dagar i Sandhamn och Waxholm. Source

There is bevarade dokument i Stockholm om fattigt folk som på dödsbädden ska ha förvägrats få sina salighetsmedel av präster, präster som varit rädda för att bli smittade.
Ladda ner pdf om pesten i Stockholm

1720 den stora pesten i Marseille

Det var det sista betydande europeiska utbrottet av böldpest. Det dödade totalt 100 000 människor i staden Marseille i Frankrike.

Koleran 1834

1820 hade koleran spridit sig till Thailand, Indonesien, och Filippinerna. Bara på ön Java orsakade utbrottet 100 000 människors död.

1834 var kolera året som började i Göteborg och anlände till Jönköping med ett skådespelar-sällskap som bjöd allmänheten till ett skådespel. Sjukdomen dödade 14% av Jönköpings 4000 invånare. Döden följde inom 4-5 timmar.

Länsstyrelsen rekommenderade den inte alltför optimistiska behandlingen ”25 droppar Cajeput-olja på en sockerbit så snart koleran förmärkes. Skulle ej sjukdomen därvid gifva sig, intages en half timme därefter 25 droppar af samma slagts olja. Uteblifver förbättringen dör patienten.” En lång tid innan koleran utbröt hade det varit en lugn väderlek där värmen i solskenet ofta steg till 46 grader Celsius och inte under 38 grader. Vätterns djup hade på omkring 3 alnars djup ofta 27 graders värme. Tidningarna gjorde även kopplingen med att månen hade ett ovanligt blodrött utseende.

Den tredje pandemiska pesten

Det tredje stora pest pandemin var en stor böldpestpandemi som började i Yunnan, Kina, 1855. Denna böldpest spred sig till alla bebodda kontinenter, och ledde till mer än 12 miljoner dödsfall i Indien och Kina, med omkring 10 miljoner dödade enbart i Indien.Enligt Världshälsoorganisationen ansågs pandemin vara aktiv fram till 1960, då antalet dödsoffer i världen minskade till 200 per år.

Den fruktade ryska snuvan

The ryska snuvan kom hösten 1889 från Buchara (Uzbekistan) och spreds från Ryssland och nådde sin topp först i S:t Petersburg. Den härjade i Berlin och Paris samtidigt i november och kom till Sverige några veckor senare.

Influensan var spridd globalt på fyra månader i en tid som inte hade flygplan men i en period som hade utvecklat järnvägsnät mellan Europeiska städer. Tidningsfolket var nöjda då de sålde lösnummer på att skrämma människor med berättelser om ryska snuvan och Jack uppskäraren.

I slutet av november hade smittan nått Spanien, USA, Japan, Sydafrika Egypten och Kina vid nyåret. Symptom var i näsa och hals.

Den ryska snuvan varade fram till 1892 och beräknas ha orsakat en miljon dödsfall. Enligt tidningen Wired fann Franska forskare att dödligheten i pandemin 1889 var ungefär densamma som influensautbrotten 1947, 1957, 1968 och 1977-1978, och 2009-2010.

Arnold Böcklin, Plague, 1898, Kunstmuseum Basel.

Pesten i Bombay 1898

Bombay hade en epidemi där 10 606 dog i vintern av 1896/97. Eftersom sjukdomen överfördes av pilgrimer till Mecka, Österrike-Ungern hade också risk att smittan spreds genom Bosnien. Source

Målningen ”Familjen” av Egon Schiele 1918. Egon Schiele var en konstnär som dog i sjukdomen. ”Familjen” var inte klar när han och hans gravida fru Edith och deras ofödda barn dog i sjukdomen.

Spanska sjukan

1918 kom spanska sjukan var en influensapandemi som smittade 500 miljoner människor runt om i världen och var en av de mest förödande pandemierna i modern tid. Detta uppgår till 27% av världens befolkning på den tiden.

Symptomen på Spanska sjukan var varierande, men de mest allvarliga fallen karakteriserades av snabbt stigande feber, andningssvårigheter och lunginflammation. Sjukdomen spreds lätt från person till person och hade en hög dödlighet.Spanska sjukan tros ha dödat mellan 30 till 100 miljoner människor.

HIV/Aids

HIV/Aids har sedan det första fallet rapporterades 1981 smittat 75 miljoner människor och 32 miljoner människor har dött. Det finns inget botemedel eller vaccin ännu, men antiretrovirala behandlingar kan bromsa sjukdomsförloppet och leda till en nästan normal förväntad livslängd.

Malaria

Malaria är en allvarlig sjukdom orsakad av en parasit som överförs genom myggbett. Den dödar uppskattningsvis omkring 435 000 människor varje år, främst i Afrika.

Tuberkulos

Tuberkulos (TB) är en infektionssjukdom som främst drabbar lungorna. Den dödar uppskattningsvis omkring 1,5 miljoner människor varje år, främst i utvecklingsländer.

About The Author

en_USEnglish