juni 1, 2023

Napoleon godkänner Bernadotte som Sveriges kronprins och hade en viktig roll i att Finland blev ryskt

Bernadotte blir svensk kronprins efter att Sverige förlorat kriget mot Ryssland

Désirée Clary var Napoleons första stora kärlek och de två planerade att gifta sig. Dock kom deras relation att ta slut år 1796 av politiska skäl och två år senare gifte hon sig med Jean-Baptiste Bernadotte. Napoleon utsåg Bernadotte till marskalk av Frankrike år 1804.

Napoleon stödde Ryssland i dess konflikt med Sverige och bekräftade Rysslands rätt att erövra Finland genom freden i Tilsit 1807. Enligt detta avtal fick Ryssland kontroll över Finland som ett autonomt storfurstendöme under ryskt styre.

Något år senare blev ryssarna allierade med Frankrike under det rysk-svenska kriget som pågick från den 21:e februari 1808 till den 17:e september 1809. I samband med Napoleonkrigen och det rysk-svenska kriget erövrade den ryska armén stora delar av Finland från Sverige. Denna erövring skedde som en följd av Rysslands allians med Frankrike och Napoleon. Napoleon hade egna strategiska intressen i regionen och ansåg att Ryssland som allierad skulle kunna utgöra ett hot mot Sverige och bidra till att minska Sveriges makt i Europa. Genom att stödja Ryssland i dess annektering av Finland kunde Napoleon stärka sin position i området och samtidigt svaga Sverige. Som en konsekvens av kriget delades Sverige, som förlorade en tredjedel av sitt territorium som blev storhertigdömet Finland, och landet fick en ny konstitution.

Året var 1810 när Napoleon gav sitt tillstånd för Jean Bernadotte att bli kronprins av Sverige. Detta skedde samma år som freden i Paris undertecknades mellan Sverige och Frankrike.

Detta historiska dokument innebar att släkten Bernadotte etablerades på den svenska tronen. Dokumentet är daterat några veckor efter krigsslutet, den 23:e september 1810.