februari 1, 2023

Napoleon godkänner Bernadotte

Napoleons tillstånd för Jean Bernadotte att bli kronprins av Sverige. Det är samma år som freden i Paris som undertecknades mellan Sverige och Frankrike efter Sverige förlorat mot Ryssland. Ryssarna hade förlorat mot Napoleon något år tidigare 1807.

Något år senare är ryssarna allierade med Frankrike, i det Finsk-Ryska kriget som var mellan 21:a februari 1808 till 17:e september 1809. Som ett resultat av det kriget delades Sverige som förlorade en tredjedel av riket som blev storhertigdömet av Finland och landet fick en ny konstitution.

I Sverige visste man inte om att Bernadotte inte hade en ansträngd relationen med Napoleon som fick godkänna utmärkelsen. 1796 tog relationen mellan Napoleon och Désirée slut och två år senare gifter hon sig med Jean-Baptiste Bernadotte. Napoleon utnämnde Bernadotte till marskalk av Frankrike 1804.

Dokumentet innebar att släkten Bernadotte etablerades på den svenska tronen. Dokumentet är daterad någon vecka efter krigsslutet den 23:e september 1810.