Melodifestivalen och kompisröstningen

Melodifestivalen

Äntligen har det gjorts en vetenskaplig studie kring kompisröstningen i melodifestivalen i Europa under åren 2009-2012. Forskarna har mätt den sk ”friend-or foe koefficienten” där forskarna  använt en normalfördelningskurva för att mäta vänskapen mellan olika länder på en skala från -1 till 1. Varje nod representerar ett land. Blå kanter representerar positiva vänskapsband mellan länderna och de röda linjer visar ifall det finns negativa strömningar mot landet.

Studien visar att det politiska och ekonomiska klimatet i EU troligtvis påverkar uppfattningen av olika länder och hur samhällen förhåller sig till varandra. I nedanstående bild som visar det året som Sverige vann med Loreen fanns det tex negativa strömningar mot Sverige från länder med stora budgetunderskott som Grekland, Italien och Portugal. Samtidigt var det många länder inte minst Portugal, Irland och Danmark som var positiva till Tyskland – Europas tillväxtmotor.

Ladda ner avhandlingen här.

melodifestivalen_kulturellaspekter

About The Author

sv_SESvenska