Propaganda broschyr med första bilden på Gustav Vasa?

En bild på en ung Gustav Vasa.

En bild på en ung Gustav Vasa från en tysk text.

På Tradera köpte jag ett gammalt träsnitt som sas föreställa en ung Gustav Vasa. Jag köpte dokumentet för 998 kr av en svensk som i sin tur sa att han hade köpt det från en samlare i Grekland. Eftersom jag tyckte det lät som en otrolig historia och är intresserad av Vasa-tiden slog jag till och la ett bud och vann.

I det tyska dokumenentet kan man kan läsa att de skriver om Stockholm, Lubeck, danskarna och darlenkarlen (darlakarlarna). En fråga är åldern på dokumentet ifall om det var en samtida propaganda skrift eller ett dokument som skrevs senare.

Gustav Vasa var 27 år när han blev kund och mig veterligen finns det inga bilder av honom som ung. Det kan vara en schablonbild av en ung furste för att illustrera Gustav Vasa men hypotetiskt skulle det kunna vara en unik bild av den svenska ”landsfadern”.

Det ser ut som om han håller i en spira men den enda riksregaliern som kommer från Gustav Vasas tid är svärdet. Spiran kommer från Erik den XIV.

Gustav Vasa
Gustav vasa

Text på Tyska (jag har börjat att att översätta den tyska texten – kan säkert finnas en del fel)

Hur såg Gustaf Vasa ut?

Pär Brahe har beskrivit kungen ”Han hade ett runt huvud, vitgult hår, vackert stort långt skägg, skarpa ögon, liten rak näsa”. Professorn i konsthistoria Sixten Strömbom har samlat ihop alla porträtt och indexerat alla porträtt av Gustav Vasa.

Samtida renässans målning av Gustav Vasa från en kopia av Jacob Binck som ursprungligen målades 1542 och renoverades av Anders Zorn vilket sägs vara den första målningen av Gustav Vasa.
Förgylld trä relief från Nationalmuseet troligen från 1550-talet av skulptören Willem Boy med inskriptionen ”Världens frälsare, bistå oss”.

AI-genererade bilder av Gustaf Vasa

Det är svårt att avgöra hur Gustaf Vasa såg ut när han blev kung. Men jag utgick från propaganda bilder och skrev ner det vi vet om kungen. ”Make a photo of a blond prince from the year 1527 based on this image. He is 32 years old. He wears no crown. He has a round headyellow blonde short hair, sharp eyes and small straight nose. He is 173 centimeter long. He has an eloquent mouth, rosy cheeks. Clothes with ornament inspired by Charles V Holy Roman Emperor and machiavielian. He holds a sharply-pointed sword at his right side.

Om man genererar en AI-bild baserad på hans utseende och propagandabilden så får man ut en sådan här bild av honom när han var nybliven kung.

Texten i propagandaskriften: Om de inhemska länderna. 1351

Kungen hade ett eget gods med sig och seglade till Danzig. Men rikets utskott följde honom till Sverige. De vände sig till svensken och valde kung Christiernus till sin kung, vilket också var önskemålet från danskar och norrmän. Även om han inte höll vissa artiklar som man hade överenskommit om när han antogs, blev han krönt som kung år 1469 och i det sjunde året av sitt styre blev han fördriven av svenskarna och drabbades av mycket krig och oro. De sände en guvernör till landet i kungens ställe och gav honom fullmakt att styra. Han styrde emellertid på sitt eget sätt, och även om de ville ge honom kronan, ville han inte acceptera den. Men kung Christiernus son Johan blev krönt som kung i Danmark, och han erövrade till sist också kungariket i Sverige efter mycket arbete, men blev sedan fördriven. Du hittar mer information om detta i beskrivningen av kungariket Danmark.

Vad och hur kung Christiernus, den andre av detta namn, handlade med kung Johannes i Sverige.

År 1517, när fursten och stränge riddaren Sten styrde i Sverige som ståthållare åt en kung, hade ärkebiskopen i Uppsala blivit Gustav Trolle. Han var en ung och försiktig man som anslöt sig till kung Christiernus av Danmark den 2:a januari i Danmark. Han smickrade honom, bedrog honom hemligen och föreslog att han skulle överlämna kungariket till honom. Ja, han förlorade till och med sitt löfte om att hans liv inte skulle hotas av mord. Men när hans bedrägeri avslöjades drog kung Christiernus från Danmark med en stor här och belägrade huvudstaden Stockholm. Trots att han inte kunde vinna något och dessutom led av stor hunger och brist på förråd, begärde hans armé att de skulle komma överens med honom så att stadens medborgare skulle vara nöjda. Även kungen begärde detta.

Gustavus sontrinar på arvsrätt (står i marginalen)

Men nu när Gustavus befann sig i denna situation, utnyttjade han möjligheten och smet från sällskapet under jakten. Han gav sig av till bönderna, där han förändrade sitt utseende och utgav sig för att vara en oxeherde och arbetade med andra oxherdar. Han kom till Lübeck tillsammans med dem och stannade där en kort tid. Därefter kom han till Sverige och med hjälp av landsfolket lyckades han hämnas på kungen och hans kumpaner som befann sig i Stockholm.

Han samlade en mäktig armé av dalkarlar, som var starka och modiga män från bergen som skiljer Sverige från Norge. Först anföll han biskopen av Uppsala och sedan kungen själv, som befann sig i staden Aros. Biskopen blev förskräckt över att ha förlorat sitt land och försökte ställa sig emot fursten Gustavus, men han blev besegrad av hans män och flydde till Jämtland. Sedan gick han till kungen i Stockholm och därefter seglade han till Danmark för att söka mer hjälp och förstärkning. Han kom tillbaka mot svenskarna, och dag för dag blev hans fiender fler och fler. Men han blev dåligt bemött i Danmark och kunde inte få stöd från kungen. Å andra sidan lyckades kungen utföra sina egna planer i Danmark. Biskopen stannade kvar i Danmark och blev föraktad av alla. Samtidigt belägrade den mäktige fursten Gustavus Stockholm, där det fanns fler svenska medborgare än danska och han belägrade dem länge innan han erövrade staden. Därefter rådde stor fred i landet och handeln återupptogs, så att alla kunde glädjas och säkert segla och resa igen.

Orginaltext på tyska på propagandatexten

Von den Ditnåchtigen Ländern. 1351

Reich /fonder nam sein eigen gut mit ihm und fuhrgen Dantzig: Aber des Reichs Scharlegter
an in Scweden. Dafuhren die Eolen zu unnd namen an zum könig Christiernum /den vozhin
die Dånnmårder und Nordweger hetten zu ihrem könig erwmehlt. Und alf er nich gehalten hett
ettliche Artidel /die man ihm furgelchrieben hett /alz man zu annam /ward er jimjar Schift 1469.
und im fiebenden jar seines Reichs von den Schwediern entfegt /berauk viel krig und Buruh.
erftunden. Sie sehten ein Gubernator ins Land and des königs statt /unnd gaben ihm allen
Gewalt zu regieren /der hielt fich alfowol/. Dak sie ihm auch die kron gern hetten geben manner sie
hett möllen annemmen. Us aber könig Christiernus gefarb ward in Dennmard sein Sohhn
Johannes könig /und er erobert zuletft auch das Königreich in Schweden mit grosser Arbeit /
ward aber daruak verdrungen. Seine hiftorn findeft du hievornen inn Beschreibung des Reichs
Denmard.

Was und wie König Christiernus /der ander dieses Mammens mit König
Johanfen in Schweden gehandlet.

Jar 1517 als der Furft und streng Ritter Steno in Schweden regert alfi ein
Statthalter eines königs /mar ein Erkbifchoff zu Upfal /der hiek Goftauus.
der war ein junger mutivilliger Ramm /und hengt sich an könig Christiernaum
den 2. des Rammens in Dennmard. /schmeichlet ihm /vraccicsiert heimlich /und
underflund ihm das königreich zu handen zu stellen. /ja verzathen /moman sein
lift nicht benzeiten wåre innen morden. Us ihm aber sein Draccicierenfehlet ift
könig Christiernuss von Denmard mit einem grossen Zeug gezogen wider die hauptftatt
Stockholm /und die men Ronat belågert /unnd alk er ihr nichts mochtangewinnen /unddarzu
grossen hunger unnd mangel ander Proviandt hett an seinem heere begerer man folt mit ihm
ein anftand machen /das die Burger inder Statt wol zu frieden waren. Es beger auch könig.

Cap. VVIV.

1352 Das  Sechte Buch

Gustauus sntriner aufz der Erfallschaft (står i marginalen)

us aber nun Goftauus in folcher Frenheit sein gelegenheit erfahe
hat er fich auff der Jagt von der Gefellshafft behend geföndezt und
von dem ort zu den Bawrenbegeben/ da er sich mit Bawren Klender
verendert / unnd alfo durch Das Landt getogen /sich ben einem
Kaufmann für einem Och feintreiber angegeben und brauchen laffen
und mit andern Och fentreibern gen Lübeck kommen unnd da er fich
ein fleinezeit enthalten und darnach in Schweden fomen unnd da-
felbs mitt hilff des Landtvoldts understanden sich zu rechen an dem
König unnd seinem Gusah so er zu Stockholm in der Statt hatt.

Er ubersam ein gewaltiges heere von den Darlenkarlen /das vaft
ftarde Erktfnappen seind /und mohnen an dem Gebirg das Scweden
sheidet von Nortiwegien / und grizf zum erften an den Bifchoff
von Bufal und des Königs ufar fo er in der Statt Aros hatt. Des
erfchrad der Bifchoff der sein Batterlandt verzahten hatt / wole
fich wider den Furften Goftauum legen aber er ward mit den feinen uberwunden /unnd nam die
flucht /fam zum Jufak foder könig zu Stockholm hatt / unnd von dänen schiffet erin Denmard
zum könig /damiter mehrBolds auffbrecht un den Schwediern entgegen fåme /dice fich von tag
zu tag wider ihre Feind mehr on mehr sterdte. Uber er wardgar schlechtlich in Denmard empfangen
er mocht sein Bold ben dem könig zu wegen bringen: dander könig hett fich also in Denmard
gehalten / dak er auch sein plan merh darin hett. Es blieb der Bifchoff in Denmard /
doh von jederman verachtet. Dazog der gewaltig Furft Goftauus gen Stockholm belägert die
Statt /darin sein Burger merh mar /fonder der Denmard och Zufak /hurmpte un nötiger sie alfo
lang /bif er sie erobert. Da ward gorsse Frend vi Fried im Land /Das Herreward auch wider auff
gethan /dag jederman frölich under sicher darauff schiffen und feglen mocht.

About The Author

sv_SESvenska