juni 2, 2023

Bertrand Russels 2 budskap till framtida generationer

Tiden

Filosofen och nobelpristagaren Bertrands Russels fick frågan vad han skulle vilja säga till mänsklighetens ättlingar om 1000 år? Han hade 2 mäktiga budskap till framtida generationer.

Det är svårt att sammanfatta alla budskap och idéer som Russell formulerade under sin långa och produktiva karriär, men två av hans mest kända budskap till framtida generationer är följande:

  1. Människor bör söka sanningen och försöka förstå verkligheten så noga som möjligt, och inte låta sig luras av myter, fördomar eller propaganda. Russell menade att det är viktigt att vara skeptisk och kritiskt tänkande, och att söka sanningen är en av de viktigaste uppgifterna för en människa.
  2. Människor bör sträva efter fred och harmoni i världen, och försöka undvika konflikter och krig. Russell var en förespråkare för fred och icke-våld, och menade att det är möjligt att skapa en bättre värld genom att sätta människors behov och välmående före egoistiska intressen.

https://www.youtube.com/watch?v=sYEI6jWT244