Ekonomi

Ekonomi är ett stort område och enligt mig den vackraste vetenskapen. Min son brukar säga att jag brukar relatera det mesta till ekonomi så det handlar inte bara om affärer…

Melodifestivalen och kompisröstningen

Äntligen har det gjorts en vetenskaplig studie kring kompisröstningen i melodifestivalen i Europa under åren 2009-2012. Forskarna har mätt den sk ”friend-or foe koefficienten” där forskarna  använt en normalfördelningskurva för […]