Benner Cycle – verkar stämma rätt bra

Benner

The Benner Cycle, som är över 150 år gammal, är en ekonomisk teori utvecklad av Samuel Benner, en amerikansk affärsman och jordbrukare. Denna teori föreslår att det finns ett återkommande mönster i finansiella marknader och ekonomin som går över en period av 21 år, bestående av åtta år av uppåtgående priser följt av tretton år med mer blandade resultat. Denna cykel påstås ha förmågan att förutsäga prisrörelser inom jordbruksprodukter, samt mer generellt ekonomiska hög- och lågkonjunkturer.

Panikår: Detta är år då marknaden drabbades av panik, antingen genom att köpa eller sälja en aktie irrationellt tills dess pris sköt i höjden eller störtdök bortom allas vildaste förväntningar.

Goda tider: År som Benner identifierade som tider med höga priser och den bästa tiden att sälja aktier, värden och tillgångar av alla slag.

Svåra tider: Under dessa år rekommenderar Benner att köpa aktier, varor och tillgångar och hålla dem tills de ”booma” åren med goda tider.

Benner baserade sin cykel på observationer av prisrörelser på 1800-talet, särskilt inom jordbrukssektorn. Han trodde att denna cykel kunde användas för att förutsäga framtida prisrörelser och ekonomiska trender. Det är dock viktigt att notera att många ekonomer och finansiella analytiker är skeptiska till Benners teori, eftersom den inte har någon vetenskaplig grund och dess förutsägelser ofta inte stämmer överens med den faktiska ekonomiska utvecklingen.

About The Author

sv_SESvenska