Vladimir Putin – att utläsa Putins personlighet utifrån hans judo

Jag läste en ledare av Katrine Kielos, vars ledare jag brukar tycka om även om de är lätt vänsterdrivna. Hon skrev en lösryckt mening om Vladimir Putin: ”I dagens ryska politik är det emellertid bestämda kast av den typ som judo-mästaren Putin har bakom rödvita bältet som räknas. Inte schackmästarelegans.” 

Det är uppenbart att Kielos inte har en aning om vad judo är för sport och att placera judo som kontrast till schack är felaktigt. Båda sporterna, som är stora sporter i Ryssland, påminner mycket om varandra i elegans – en del har kallat judo för sportens schack där man måste vara slug för att vinna över motståndet. Han är inte den enda makthavaren som utöver judo och delar intresset med tex premiärministern Justin Trudeau i Kanada och  Teddy Roosevelt som tränade både judo och jui jutsu. Den fd mongoliska presidenten Khaltmaagiin Battulga är också en  världsmästare i sambobrottning och ansvarade för sitt lands judoförbund.

Taktiskt tänkande

Judo är i hög grad en psykologisk sport, som bygger på spelteori där du måste välja strategi utifrån och hur du själv väljer att brottas utifrån motståndet. Judo involverar att använda motståndarens styrka och rörelser till ens egen fördel. Det kräver strategiskt tänkande, planering och snabba beslut under matchen. Putin har visat sig vara en skicklig judoutövare och detta kan tyda på att han har en förmåga att analysera situationer och snabbt agera.

Du måste känna till din motståndare, hitta motståndarens svaghet och räkna ut hur du använder deras svaghet till din egna fördel. Möter du en sämre motståndare siktar du in dig på attacker där han inte är beredd för att få ett övertag eller ett vinna med ett vackert kast eller fasthållning. Möte du en betydligt svagare motståndare anpassar du din styrka efter motståndet och visar ödmjukhet istället för att förnedra motståndaren även om det går ut på att vinna.

Disciplin

Judo är en krävande kampsport som kräver disciplin, tålamod och hårt arbete för att uppnå framgång. Putin har visat en stark disciplin och målmedvetenhet i sitt judoengagemang, vilket kan indikera dessa egenskaper även inom andra områden av hans liv och arbete.

Sporten kräver åratal av träning för att bli en mästare och disciplin för att ta emot hårda kast. Att bli kastad gör inte ont när man är ung men med stigande ålder och stelhet får man räkna med skador och att det gör ont om du möter yngre motståndare som är starkare i kroppen.

Alla som håller på med judo har ett unikt beteende mönster som avslöjar hur man agerar instinktivt i en viss situation och hur man tar sig ut från besvärliga situationer. Putin har tränat och nött kast under flera år i St Petersburg vilket naturligtvis har präglat hans personlighet och i hans innersta krets finns ”Ozera oligarchs” där det finns många judopartners från hans ungdom som oligarken och judokompisen Arkady Rotenerg.

Sjukdomar

Underrättelsetjänster studerar Vladimir Putins psyke och en Pentagon rapport som fått stor publicitet spekulerade om att han skulle kunna ha Asberger. Om underrättelsetjänster studerar Putins judoteknik i detalj är jag säker på att det går att utläsa hans beteenden och försöka läsa hur han agerar instinktivt men ingenting som ger ett darrigt intryck.

Lura motståndaren

Under senare år har militärstrateger om den nya ryska militärdoktrinen som författades av Machmut Garejev fått stor genomslagskraft för att förstå Putins agerande med hybridkrigsföring. Man kan också förstå hybridkrigsföringen genom judon eftersom sporten är holistisk och bygger på att använda sig av attacker, skenattacker, finter, att flytta motståndarens styrka mot motståndaren och att attackera där opponenten är som svagast för att dominera och vinna matchen eller träningen.

Jag frågade en idrottspsykolog på judoförbundet om hon visste något om Putins judokunskaper  och fick svaret att han hade gått från 1:a dan till 8:e dan på väldigt kort tid. (Enligt wikipedia har han 6:e dan i judo och 6:e dan i karate). Att ta dan-grader i den hastigheten är inte realistiskt för normala personer – men som politiker har han fördelar för att nå de olika mästargraderna (dangraderna).

Judon har präglat hans tänkande

Putin har definitivt tränat mycket judo i sitt liv och sporten har haft en stor betydelse i hans liv. Han har själv sagt att han ser judo som en filosofi tryckt på att det är ingenting för veklingar. Enligt en artikel i Huffington post började han när han var 11 år efter att ha prövat sambobrottning.

Enligt Wikipedia är han ordförande i Yawara Dojo i Sankt Petersburg och har varit medförfattare till boken Judo: History, Theory, Practice (2004). Hans första judotränare hette Anatoly Rakhlin och var en av få som bjöds in när Putin först tillsattes som president första gången. Putin har han även prövat den näraliggande sporten sambobrottning som är stort i Ryssland och Karate.

Judo har en stark etikett och värderar respekt för motståndare och tränare. Det betonar även självkontroll och disciplin. Putin har visat respekt för judons värderingar och har bland annat uppnått svarta bälten i denna kampsport. Det kan indikera att han värderar dessa principer och försöker applicera dem även i andra aspekter av sitt liv och ledarskap. Däremot kan man samtidigt kritisera honom det som hänt i Ukraina går helt emot judons grundprinciper.

Vad kan man utläsa från judon?

Om man undersöker hur en aktiv judoka agerar i en judo situation så går det att utläsa mycket om en persons personlighet eftersom man ofta agerar genom muskelminnet. Nästan varje person har en egen uppsättning judokast och favoritkast som man har i arsenalen.

Om man ser en video hur en judoka agerar kan man se Putins judostil är och utifrån judostilen bygga hypoteser hur han kommer att agera i vissa situationer.

  • Är han en offensiv i sin judostil och tar kommandot?
  • Är han en defensiv spelare? En defensiv judospelare väntar ut motståndaren och koncentrerar sig på försvarstekniker och motkast och låter motståndaren få ett bättre utgångsläge.
  • Hur ser hans greppteknik ut och försöker han greppa ut motståndaren innan ett kast?
  • Hur är hans mattarbete (newaza) och förlitar hans sig på strypningar och halslås för att komma till avslut? Är det snabba avslut eller komplicerade och avancerade serier.
  • Försöker han lura motståndaren att vara aktiv eller att göra något? I judo är det väldigt vanligt med finter och att man gör skenattacker för att sätta attacken på en oväntad plats.
  • Har han en matchplan och hur ser hans inställning ut?
  • Är han beredd att ta några risker eller är han mer konservativ i sitt rörelsemönster?
  • Hur ser hans kombinationstekniker ut eller är han en mer konventionell judoka?

Vilken judo-stil har Vladimir Putin?

Putin har inga tävlingsmeriter men har gjort en DVD instruktionsfilm med den japanska stormästaren Yamashita hur man tränar judo som han släppte när han var 56 år som han själv betecknade som en marknadsförings gimmick.

I videon berättar han om judons betydelse för sin ledarstil och ambitioner: ”Judo är en sport som kräver mod, uppriktighet och stolthet. Självförtroende värderas högt liksom respekten för äldre, kamrater, team och motståndare

Jag har för skojs skull studerat några Youtube filmer med Putin. Tyvärr är det inga riktiga matcher eller riktiga randoripass med fight (övning i stående) utan det är mest Putin som får kasta runt med landslagskillarna som ivrigt låter sig bli kastade – de vill nog inte gärna gå fullt ut mot honom. Jag har inte sett ett enda kast där Putin själv blir kastad – vilket han naturligtvis skulle bli om de körde för fullt med honom. Det är naturligtvis ett rätt tråkigt och orealistiskt sätt att träna judo och det hade varit roligare att analysera personligheten efter riktiga matcher.

I en del Youtube videor ser man att Putin rör sig rätt och gör rätt enkla och konservativa kast där motståndarna artigt följer med enligt gängse standard. Han kör grundkast som Tai-otoshi, Hara-goshi, Ippon seo-nagi (förvisso med dålig balans) och sumi geshi men han gör också kombinationer.

Man ser att Putin håller upp motståndaren ordentligt vilket är respektfullt för den som blir kastad. Putin har ingen tävlingsstil (enligt rysk media blev han mästare i Sankt Petersburg 1976).  Alla som han rör på blir kastade väldigt lätt. Men sättet han kastar är klassiskt och visar hänsyn – han har en rätt försiktig stil och håller upp uke (den som blir kastad) och när kastet inte sitter 100% så gör han om ingången och nöter.

Han visar inte någon avancerad greppteknik utan har en rätt rak stil med kast som ippon-seo-nagi och hara-goshi som passar oss veteraner. Lite enklare kastserier där han kombinerar med bensvep innan han kastar. Han gör också armlås som juji-gatame som är ett av de vanligaste och effektivaste armlåsen och används av många judokas.

Putin visar bra grundtekniker och han har en mångsidighet i sina kast vilket visar att han hållit på med judo under en lång tid.  Han varierar obehindrat mellan höger och vänsterkast – vilket gör det svårt för motståndaren att veta vad som kommer.

Dagen då valresultatet visade att Donald Trump skulle bli president

Samma dag som Donald Trump blev president hade Putin en mottagning med ambassadörer från flera länder och det var en välregiserad studie i härskarteknik. Mottagningen är i guldrummet i Petersburg och om man hållit på med judo ett tag känns bilden igen. På ena sidan har du tränaren och på andra sidan sätts alla eleverna på led. Notera avståndet och hur Putin berättar land för land hur samarbetet med Ryssland ser ut. Han namger bland annat Island och den arktiska zonen samt Finlands roll i Baltikum. Känns som en härskarmetod att ställa upp ledarna i ett guldrum med ett 20 meters avstånd mellan de olika diplomaterna och Putin.

Relaterade länkar

En del av videorna som jag hänvisar till i artikeln har tagits bort från Youtube.

Judo SPIF – Stockholm
Profil Putin Vanity Fair – en artikel som beskriver en del om judons betydelse för Putin.
Washington Post: Trump’s new Russia expert wrote a psychological profile of Vladimir Putin

About The Author

sv_SESvenska