augusti 16, 2010

Stresstester och fastighetsbubblan i Sverige

Det är lärorikt att läsa CEBS (Committee of European Banking Supervisors) utredning kring stresstesterna för bankerna. I testet utför de för varje specifikt land två olika makroekonomiska scenarier för fastighetsmarknaden. Ett mer normalt läge och ett läge med lite rödare siffror.