mars 14, 2011

Medicinsk turism – vad är det egentligen?

Medicinsk turism eller medical tourism som det kallas på engelska kommer att bli stort framöver och en färsk rapport från Deloitte.