april 2, 2023

Det behövs en nationell insats mot stroke!

Stroke

Varje år drabbas 30 000 svenskar stroke enligt Strokeförbundet. Det är den 3:e vanligaste orsaken till akut dödsfall och räknas som den mest kostsamma sjukdomen inom västvärlden.

Var fjärde vuxen svensk, eller 1,8 miljoner personer, har högt blodtryck, men bara hälften vet om det. Cirka 700.000 svenskar läkemedelsbehandlas för högt blodtryck och 300.000 räknas som högriskpatienter.

Kartläggning av högrisk personer för att förebygga stroke

Kartläggning av högrisk personer är en metod att förebygga stroke. En högrisk patient har högt blodtryck och ytterligare komplikationer som diabetes, tecken på kranskärlssjukdom som åderförkalkning, en tidigare by-passoperation eller så har de haft en infarkt eller stroke….ok vi har hört om att man ska banta och inte röka men finns det ingenting mer innovativt att  göra?

Jag läste i tidningen nyteknik om ett nytt blodprov som ser om man har risk att drabbas av stroke. Genom att mäta nivåerna av ämnet proinsulin i blodet har forskarna konstaterat att man kan hitta patienter som har ett förstadium till diabetes. Och som också har en förhöjd risk att drabbas av stroke. Personer med förmaksflimmer löper stor risk att drabbas av stroke och i olika län finns det projekt för att upptäcka dolda fall av förmaksflimmer. Det går också att mäta blodtrycket, blodsockernivån,  samt kolesterolvärdena för att hitta högriskpersoner.

Snabb diagnostik är av största vikt – vad beror stroken på?
Snabb diagnos av sjukdomen är av högsta vikt och orsaken till stroken. En stroke kan bero på en blodpropp (85%) eller en hjärnblödning (15%). De första 3 timmarna efter en stoke är kritiska så att hjärnan inte tar för mycket skada. Efter 4.5 timmar säger man att man inte Trombolytisk terapi inte ska användas eftersom risken för en blödning i det skadade området är för hög. Källa

Trombolytisk terapi (Thrombolytic therapy) kan användas vid blodproppar och en blodpropp behandlas med propplösande medel medan en blödning kan förvärras av den.

Använd ny teknik och nya apparater av högrisk personer
Jag kan tycka att det  är konstigt att högriskpatienter inte erbjuds utrustning hemma i förebyggande syfte. Desto snabbare en patient kan få en behandling desto bättre. Utrustningen skulle kunna bestå av mediciner men även olika externa kyl utrustningar för att kyla huvudet och kroppen och lindra en eventuell blodpropp.

Pilotstudier tyder på att minska kroppstemperaturen till 35 grader skapar ett sorts viloläge för hjärnan som skyddar hjärnan från att skadas skriver Indenpendent. Tekniken skulle kunna innebära att man inför kall saltlösning i venerna och lägga ispackning på kroppen. Det är en teknik som redan används för patienter med traumatiska skallskador.
Man har börjat forska kring nedkylning av strokepatienter och ett stort EU-projekt kring detta har startats.

Kan man få hjälp att lindra effekterna av stroken tills dess att man kommer in till läkarbehandling borde det genomföras systematiskt.

Det finns även andra instrument  som man skulle kunna använda och som sägs kunna förebygga 3650 stroke anfall om året. Läs mer

Studier i Sverige kring ACE-hämmare

Thomas Kahan, överläkare på hjärtkliniken på Danderyds sjukhus har studerat ACE-hämmare och kalciumflödeshämmare i stället för ACE-hämmare och diuretika. en amerikansk-skandinavisk studie som publicerades i tidskriften New England Journal of Medicine har visat sig positiv.

ACE-hämmare som grundmedicin. Sedan lottades halva gruppen att dessutom få antingen amplodipin eller hydroklortiazid. Studiens upplägg överensstämmer väl med svenska förhållanden och en tredjedel av patienterna behandlades i Skandinavien.

Efter tre år avbröts studien i förtid och den nya kombinationen klart minskade risken att drabbas av allvarliga hjärthändelser jämfört med den gamla. Skillnaden kan beskrivas som att under tre år drabbades tio av hundra patienter med den nya behandlingen jämfört med tolv av hundra med den gamla. Det låter kanske inte så imponerande, men omräknat till hela Sverige gör det skillnad.
Det är väldigt många patienter som behandlas så det blir många hjärthändelser som kan undvikas i Sverige, säger Thomas Kahan till DN.

Hitta positiva exempel i naturen

Jag såg ett naturprogram där man tittade på Vampyrer och fladdermöss som tydligen lever exceptionellt länge. Vampyren har ett ämne som kallas för Draculin och det är möjligt att det kan användas längre fram som medicin mot stroke.

Ett annat program studerade giraffer och hur de kunde klara av att ha ett så högt blodtryck och där kom forskarna fram till att adrenalinet spelade en stor roll vilket i sin tur skulle kunna hjälpa människor som drabbas av stroke.

Jag vill klargöra att jag själv inte har någon medicin bakgrund men eftersom min pappa dog av komplikationerna efter en stroke så har jag läst en del i ämnet. Det här är alltså en lekmans perspektiv på strokeproblemet och du får gärna kommentera om det är något som är fel, förslag på ändringar eller andra åsikter.