Personer som sanktionerats av Ryssland är ofta politiska fiender till Donald Trump

Ryssland

Fiender till Trump

Ryssland har meddelat en ny omgång sanktioner mot en specifik lista med 500 personer. Det är nästan som om Trump skrivit en egen liten önskelista till Putin. Det är som om Putin skickar en hälsning till Trump och MAGA-basen att han stödjer Donald. Den förra CIA-direktören John Brennan kommenterar skeendet och risken för minskat stöd för Ukraina om det blir ett annat politiskt styre i USA.

 • Barack Obama tidigare president i USA och tillhörde det demokratiska partiet. Han är en politisk motståndare till Donald Trump eftersom de representerar olika politiska partier och har olika åsikter och politiska agendor.
 • Stephen Colbert – Amerikansk tv-värd som ofta skämtar om Donald Trump.
 • Rachel Maddow är en amerikansk journalist och programledare för sitt eget nyhetsprogram, ”The Rachel Maddow Show”. Hon är känd för att vara en liberal röst och har varit kritisk mot Donald Trump och hans politik genom sitt program.
 • Letitia James är justitiekansler i delstaten New York. Hon är en demokratisk politiker och har varit en kritisk röst mot Donald Trump under sin tid som president. Hon har varit inblandad i flera juridiska utredningar som rör Trump och hans affärsverksamhet.
 • Georgias delstatssekreterare Brad Raffensperger (Perfect Call) är delstatssekreterare i delstaten Georgia. Han blev känd för sin roll i att bekräfta resultatet av presidentvalet 2020 i Georgia, där Joe Biden vann. Raffensperger fick uppmärksamhet och blev en motståndare till Donald Trump efter att ha avslöjat en telefonsamtal där Trump uppmanade honom att ”hitta” röster för att ändra valresultatet.
 • Seth Meyers är en amerikansk komiker, författare och programledare för talkshowen ”Late Night with Seth Meyers”. Han har gjort satiriska och politiska kommentarer om Donald Trump och har varit en motståndare till honom.
 • Brian Williams är en amerikansk journalist och nyhetsankare. Han var tidigare programledare för ”NBC Nightly News” och är för närvarande programledare för ”The 11th Hour with Brian Williams”. Williams har också varit kritisk mot Donald Trump och har rapporterat om och analyserat hans politik och beslut.
 • Joe Scarborough är en amerikansk TV-personlighet och tidigare politiker. Han är programledare för ”Morning Joe” på MSNBC och har varit kritisk mot Donald Trump. Scarborough tillhörde tidigare det republikanska partiet men har senare tagit avstånd från Trump och de republikanska ledarna
 • Anita Dunn är en amerikansk politisk rådgivare och kommunikationsstrateg. Hon har tidigare arbetat för demokratiska politiker och var en av rådgivarna till Barack Obamas presidentkampanj 2008. Dunn har varit en motståndare till Donald Trump och har varit involverad i politiska kampanjer och strategier mot honom.
 • Jay Johnson var USA:s utrikesminister under Barack Obamas andra mandatperiod. Han har inte varit en fiende till Donald Trump på samma sätt som andra på listan, men som tidigare medlem av Obamas regering har han haft olika politiska åsikter och har haft en annan politisk agenda än Trump.
 • Vita husets stabschef Jeff Zients – Jeff Zients är en amerikansk affärsman och tidigare chef för Vita husets ekonomiska råd under Barack Obamas administration. Han har också tjänstgjort som Vita husets stabschef. Zients har inte varit en fiende till Donald Trump på samma sätt som andra på listan, men som tidigare medlem av Obama-administrationen har han haft olika politiska åsikter och intressen.
 • Löjtnant Michael Byrd är en polis vid Capitol Police i USA. Han blev uppmärksammad för sin roll under Capitol-attacken i januari 2021, där han sköt och dödade en kvinna som försökte tränga sig in i en säkerhetsbarriär. Vissa anhängare av Donald Trump har kritiserat Byrd och gjort honom till en fiende till Trump på grund av händelsen.
 • Erin Burnett – journalist och kommentator på CNN.

Många organisationer på listan

Bland organisationer som finns med på listan finns RAND Corporation Research Center, Brookings Institution, Carnegie Endowment Nuclear och Atlantic Council.

RAND Corporation är känt för sin forskning inom olika områden, inklusive nationell säkerhet, försvarspolitik, ekonomi, hälsa och utbildning. De bedriver också forskning om teknologiska framsteg, politisk analys och utvärdering av offentliga policyer.

Brookings Institution är känt som en tankesmedja och forskningsinstitut som fokuserar på nationalekonomi, offentlig politik och globalt styre. De bedriver forskning och ger rekommendationer om ekonomiska frågor, sociala frågor, utrikespolitik, politiskt ledarskap och mycket mer.

Carnegie Endowment for Nuclear Peace är känt för sin forskning och analys av kärnvapenfrågor, inklusive icke-spridning av kärnvapen, nedrustning, kärnsäkerhet och geopolitik relaterade till kärnvapen. De arbetar också med att främja internationellt samarbete för att förhindra kärnvapenkonflikter.

Atlantic Council är känt för sin forskning och policyarbete relaterat till internationell säkerhet och globala frågor. De fokuserar på att stärka Transatlantiskt samarbete och främja demokrati, ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Atlantic Council är särskilt inriktad på analysera och adressera hot från icke-statliga aktörer, inklusive cyberattacker och desinformation.

Hela listan som är på Rysslands sanktionslista

 1. Cara Abercrombie – Senior Director of Defense Affairs, National Security Council: Cara Abercrombie är känd som den högsta direktören för försvarsfrågor på National Security Council. Hon är ansvarig för att ge råd och vägledning om försvarsfrågor till regeringen. Abercrombie har omfattande kunskap inom försvarssektorn och spelar en viktig roll i att utveckla och genomföra försvarspolitik.
 2. Robert J. Abernethy – vice ordförande, NGO Atlantic Council: Robert J. Abernethy är vice ordförande för NGO Atlantic Council. Han är en framstående ledare inom organisationen och bidrar till att forma dess strategiska riktning. Atlantic Council är en tankesmedja som arbetar med att främja internationell säkerhet och globalt samarbete.
 3. Michael J. Abramowitz – ordförande för NGO Freedom House: Michael J. Abramowitz är känd som ordförande för NGO Freedom House. Han leder organisationens arbete för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet runt om i världen. Abramowitz har en gedigen bakgrund inom mänskliga rättigheter och spelar en viktig roll i att övervaka och rapportera om demokratiska förhållanden i olika länder.
 4. Bruce Adams – Executive Vice President, In-Q-Tel Corporation: Bruce Adams är verkställande vice president för In-Q-Tel Corporation. In-Q-Tel är en investeringsfond som stöder teknologiutveckling för att möta behoven inom underrättelsegemenskapen. Adams har en betydande roll i att identifiera och stödja innovation och teknik som kan bidra till underrättelsearbetet.
 5. Paloma Adams-Allen – biträdande direktör för byrån för internationell utveckling: Paloma Adams-Allen är känd som biträdande direktör för byrån för internationell utveckling. Hon spelar en viktig roll i att utforma och genomföra utvecklingsprojekt och initiativ för att främja ekonomiskt och socialt välbefinnande i olika länder. Adams-Allen har expertis inom internationell utveckling och arbetar för att främja hållbar tillväxt och fattigdomsbekämpning.
 6. Aaron Azelton – chef för program för medborgardeltagande, National Democratic Institute for International Affairs Research Center: Aaron Azelton är chef för program för medborgardeltagande vid National Democratic Institute for International Affairs Research Center. Han är engagerad i att främja demokrati och stödja medborgarnas deltagande i politiska processer. Azelton arbetar för att främja fria och rättvisa val, stärka politiska institutioner och stödja civilsamhällets organisationer.
 7. Glenn Ivey – ledamot av representanthuset från det demokratiska partiet (Maryland);
 8. Stuart E. Eizenstat är en ledamot av styrelsen för den icke-statliga organisationen Atlantic Council. Han är en framstående diplomat och advokat som har tjänstgjort i flera höga befattningar inom USA:s regering under olika administrationer. Eizenstat är känd för sitt arbete inom internationella förhandlingar, ekonomisk politik och mänskliga rättigheter.
 9. Jasmine Alexander-Greene är en rysk och eurasisk forskningsanalytiker vid den välrenommerade tankesmedjan Carnegie Endowment. Hon är expert inom rysk och eurasisk politik och bedriver forskning och analys inom området. Alexander-Greene är känd för sitt arbete med att analysera politiska och socioekonomiska frågor i Ryssland och Eurasien.
 10. Jill M. Albertelli är president för Military Engine Division vid Pratt & Whitney Corporation. Hon är en erfaren ledare inom flyg- och rymdbranschen och ansvarar för företagets militära motorverksamhet. Albertelli är känd för sitt arbete med att utveckla och leverera innovativa motorlösningar för militära applikationer.
 11. Megan Anderson är verkställande vice president vid In-Q-Tel Corporation. In-Q-Tel är en investeringsfond som stöder utvecklingen av teknologier för underrättelsegemenskapen. Anderson har en viktig roll i att identifiera och stödja teknologisk innovation och forskning som är relevant för underrättelsearbetet.
 12. Scott R. Anderson är en expert från Brookings Institution, en tankesmedja som bedriver forskning och policyanalys inom olika områden. Anderson är känd för sitt arbete inom nationell säkerhet, internationell lag och terrorismbekämpning.
 13. Maija Arbolino är CFO (Chief Financial Officer) vid Open Society Foundations. Hon är ansvarig för att hantera och övervaka ekonomiska frågor för denna icke-statliga organisation som arbetar för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa runt om i världen.
 14. Richard L. Armitage är en ledamot av styrelsen för NGO Center for a New American Security. Han är en före detta diplomat och politiskt sakkunnig som har tjänstgjort inom USA:s regering i olika befattningar. Armitage är känd för sitt arbete inom utrikespolitik och internationella relationer.
 15. Lester Arnold är vice ordförande för RAND Corporation Research Center. RAND Corporation är en tankesmedja som bedriver forskning inom olika områden, inklusive nationell säkerhet, försvarspolitik och politisk analys.
 16. Adrienne Arsht är verkställande vice ordförande vid den icke-statliga organisationen Atlantic Council. Hon är en framstående affärs- och samhällsledare som har varit engagerad inom olika områden, inklusive filantropi, kultur och internationella relationer.
 17. Rebecca Balint är en ledamot av representanthuset från det demokratiska partiet i delstaten Vermont. Hon är känd för sitt engagemang inom politiken och sitt arbete för att främja social rättvisa och jämlikhet.
 18. Hector Balderas är en tidigare justitieminister i delstaten New Mexico. Han har varit aktiv i rättsliga frågor och har arbetat för att främja rättvisa och bekämpa brottslighet.
 19. Valerie Jane Bunce är professor vid Cornell University och är känd för sitt arbete inom internationella relationer och politisk vetenskap. Hon har gjort betydande forskning om demokratisering och politisk förändring i olika länder.
 20. Michael S. Barr är vice ordförande i Federal Reserve, den centrala banken i USA. Han har expertkunskaper inom ekonomi och finansiella frågor och spelar en viktig roll i att utforma och implementera ekonomisk politik.
 21. Rachel K. Bauman är en politisk rådgivare med fokus på Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Hon har omfattande kunskaper om politiska och säkerhetsrelaterade frågor i dessa regioner och ger råd och analyser till olika organisationer och institutioner.
 22. Ryan Bauer är en senioranalytiker vid RAND Corporation Research Center. RAND Corporation är en tankesmedja som bedriver forskning inom olika områden, inklusive försvar, säkerhet och politik.
 23. Brandon Baker är vice president vid RAND Corporation Research Center. Han har omfattande erfarenhet inom forskning och analys av politik och strategiska frågor.
 24. Douglas A. Beck är en styrelseledamot för NGO Center for a New American Security. Han har lång erfarenhet av nationell säkerhet och försvarspolitik.
 25. Adam Seth Boehler är en ledamot av styrelsen för den icke-statliga organisationen Atlantic Council. Han har varit verksam inom hälso- och sjukvårdssektorn och har lett olika initiativ för att främja innovation och förbättra tillgången till vård.
 26. Leonard Benardo är Executive Vice President vid Open Society Foundations. Han har arbetat inom området mänskliga rättigheter och har lett initiativ för att främja demokrati och rättvisa.
 27. Samuel Bendett – Rådgivare för strategi, policy och planering, NGO Center for Naval Analysis;
 28. Ariana Berengaut – Rådgivare till det nationella säkerhetsrådet.
 29. Michael Byrd polisen som dödade Ashley Babbit under den sk. ”storma Capitolium”;
 30. David S. Burke – Ledamot i styrelsen för Carnegie Endowment: David S. Burke är känd för att vara en ledamot i styrelsen för Carnegie Endowment, en organisation som fokuserar på forskning och policyarbete inom internationella frågor och globalt styre.
 31. Erin Burnett – kommentator på CNN kommentator på CNN. Hon har varit värd för flera nyhetsprogram och har expertis inom ekonomi och politik.
 32. Jared Bernstein – kandidat till posten som chef för Vita husets råd för ekonomiska rådgivare: Jared Bernstein är känd för att vara en kandidat till posten som chef för Vita husets råd för ekonomiska rådgivare. Rådet ger ekonomisk rådgivning till presidenten och arbetar med att utveckla ekonomisk politik.
 33. Aaron Paul Bean – Medlem av representanthuset från det republikanska partiet (Piece of Florida): Aaron Paul Bean är känd som en medlem av representanthuset från det republikanska partiet från Florida. Han representerar en viss delstatlig valkrets i lagstiftande församlingen.
 34. Anika Binnendijk, forskare, RAND Corporation Research Center: Anika Binnendijk är känd som en forskare vid RAND Corporation Research Center. RAND Corporation är känt för sin forskning inom olika områden, inklusive nationell säkerhet, försvarspolitik och ekonomi.
 35. Maher Bitar, Senior Director of Intelligence Programs, National Security Council: Maher Bitar är känd som Senior Director of Intelligence Programs vid National Security Council. Han är involverad i att analysera och utveckla underrättelseprogram för att stärka den nationella säkerheten.
 36. Jason Blazakis – chef för centret för studier av terrorism, extremism och bekämpning av terrorism vid Middlebury Institute of International Studies: Jason Blazakis är känd som chef för centret för studier av terrorism, extremism och bekämpning av terrorism vid Middlebury Institute of International Studies. Han har expertis inom terrorismbekämpning och extremistgrupper.
 37. Alexis A. Blanc – Forskare, RAND Corporation Research Center: Alexis A. Blanc är känd som en forskare vid RAND Corporation Research Center. RAND Corporation bedriver forskning inom olika områden, inklusive samhällsvetenskap, hälsa, teknik och mycket mer.
 38. Scott Blanchard, Vice President och Chief Technology Officer, General Dynamics: Mission Systems Corporation: Scott Blanchard är känd som Vice President och Chief Technology Officer vid General Dynamics: Mission Systems Corporation. General Dynamics är ett företag som arbetar inom försvarsindustrin och tillhandahåller tekniklösningar för försvar och nationell säkerhet.
 39. James Neal Blue – ordförande i General Atomics Corporation: James Neal Blue är känd som ordförande för General Atomics Corporation. General Atomics är ett företag som arbetar inom avancerad teknik och tillhandahåller lösningar inom områden som kärnfusion, robotteknik, och aeronautik.
 40. Linden Stanley Blue – Vice ordförande för General Atomics;
 41. Denis A. Bovin, styrelseledamot för NGO Center for a New American Security;
 42. Robert Bonta (Robert Andres Bonta) – åklagare i delstaten Kalifornien;
 43. Christopher Bort, Fellow, Ryssland och Eurasien-programmet, Carnegie Endowment;
 44. Scott Boston – Senior analytiker, RAND Corporation Research Center;
 45. Andrea G. Botta – Ordförande i styrelsen för företaget ”Schernier”;
 46. ​​Keisha Lance Bottoms – Tidigare chef för Vita husets kontor för offentliga angelägenheter och mellanstatliga relationer;
 47. Stephen C. Bowsher, VD, In-Q-Tel Corporation;
 48. Jessica Brandt, utrikespolitisk fellow, Brookings Institution;
 49. Frances Z. Brown – Vicepresident för forskning, Carnegie Endowment;
 50. Charles Q. Brown Jr. – stabschef, avdelningen för flygvapnet;
 51. Chris Brady – President, General Dynamics: Mission Systems Corporation;
 52. Saskia Brechenmacher är stipendiat i programmet för demokrati, konflikt och styrning vid Carnegie Endowment;
 53. Joshua Chad Brecheen – ledamot av representanthuset från det republikanska partiet (Pc. Oklahoma);
 54. Esther Brimmer – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 55. Katie Elizabeth Britt – republikansk senator från Alabama;
 56. William Bill Bradley – Medlem av styrelsen för Carnegie Endowment;
 57. Nicole Jai Budzinski – ledamot av representanthuset från det demokratiska partiet (Illinois);
 58. Winfield A. Boerckel – Vice VD, RAND Corporation Research Center;
 59. Daniel Brooks Baer – Senior Vice President för policyforskning, Carnegie Endowment;
 60. Philip J. Weiser – Colorado justitieminister;
 61. Andrew S. Weiss – Vice President för forskning vid Carnegie Endowment;
 62. Michael Weitzenfeld – Vice President, RAND Corporation Research Center;
 63. Lisa Wang – biträdande handelsminister;
 64. Kristin Van Abel, senioranalytiker, RAND Corporation Research Center;
 65. Derrick Francis Van Orden – ledamot av representanthuset från det republikanska partiet (Wisconsin);
 66. Beth Van Schaack, Ambassador at Large, Department of State för Global Criminal Justice;
 67. Gabriel Vasquez – Medlem av representanthuset från det demokratiska partiet (Piece of New Mexico);
 68. Melanie Verveer – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 69. David Wessel, Senior Fellow, ekonomisk forskning, Brookings Institution;
 70. Rohan S. Weerasinghe, ledamot av styrelsen för Carnegie Endowment;
 71. Jodi Vittori, professor vid Georgetown University, Carnegie Endowment Fellow;
 72. Elisabeth Wishnick, seniorforskare, NGO Center for Naval Analysis;
 73. Christine E. Wormuth – sekreterare för den amerikanska armén;
 74. Kevin Vorndran – Chef för FBI:s territoriella kontor för Washington, DC;
 75. David Woodworth – analytiker, RAND Corporation Research Center;
 76. James Vance (James David Vance) – republikansk senator från Ohio;
 77. Jonathan D. Geithner – Vice President, NGO Center for Naval Analysis;
 78. Daniel S. Hamilton, Senior Fellow, Brookings Institution;
 79. Weiss Dustin Gard – biträdande direktör för National Intelligence;
 80. 80 Erica Gaston, Carnegie Endowment Fellow;
 81. Ken Gause – chef för strategi, policy, planer och program för särskilda projekt, NGO Center for Naval Analysis;
 82. Firat H. Gezen, VD för General Dynamics Ordnance and Technical Systems Corporation;
 83. Edward Geist, forskare, RAND Corporation Research Center;
 84. Daniel M. Gerstein – Senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 85. Carl D. Glaeser, styrelseledamot, NGO Center for a New American Security;
 86. John K. Glenn – Senior Director, International Forum for Democratic Studies;
 87. James M. Goldgeier, professor vid American University’s School of International Service;
 88. Dmitry Gorenburg – expert från NGO Center for Naval Analysis;
 89. Ian Gottesman, Chief Information Officer, Carnegie Endowment;
 90. Gurbir Singh Grewal, chef för verkställighet, Federal Securities and Exchange Commission;
 91. Boyden Clayland Gray – vice ordförande, NGO Atlantic Council;
 92. Matthew Graves (Matthew Michael Graves) – advokat i District of Columbia;
 93. Michelle Grise – Forskare, RAND Corporation Research Center;
 94. Michael Greenwald – Senior rådgivare till VD och koncernchef, NGO Atlantic Council;
 95. 95 Samantha Gross Foreign Policy Fellow vid Brookings Institution;
 96. Derek Grossman – Senioranalytiker, RAND Corporation Research Center;
 97. Timish Holowinsky, verkställande direktör, Ukrainska forskningsinstitutet, Harvard University;
 98. Jennifer Gould – Vice President, RAND Corporation Research Center;
 99. Olivia Alair Dalton – Förste vice chef för Vita husets pressbyrå;
 100. Anita Babbitt Dunn – Senior rådgivare till USA:s president;
 101. Richard Danzig (Richard Jeffrey Danzig) – Ledamot av styrelsen för NGO Center for a New American Security;
 102. Joseph Francis Dunford Jr. – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 103. Christopher Darby – Verkställande direktör för In-Q-Tel Corporation;
 104. Himamauli Das – skådespeleri chef för finansiell underrättelsetjänst vid finansministeriet;
 105. Matthew Duss – Carnegie Endowment Fellow;
 106. Steven A. Denning – vice ordförande i styrelsen, Carnegie Endowment;
 107. Anthony D’Esposito – ledamot av representanthuset från det republikanska partiet (NY);
 108. Deborah Roche Lee James – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 109. John Edward James – Medlem av representanthuset från det republikanska partiet (Michigan);
 110. Letitia James – åklagare i delstaten New York;
 111. Jonathan Luther Jackson – ledamot av representanthuset från det demokratiska partiet (Illinois);
 112. Brian Michael Jenkins – Senior rådgivare till presidenten för RAND Corporation Research Center;
 113. Kathy Jennings – Delaware justitieminister;
 114. Gian Gentile, senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 115. Mike Januzik – Vice President, RAND Corporation Research Center;
 116. James Logan Jones Jr. – hedersordförande, NGO Atlantic Council;
 117. Gina Ortiz Jones – biträdande sekreterare för flygvapnet;
 118. Seth G. Jones – Senior Vice President, NGO Center for Strategic and International Studies;
 119. Jay Charles Johnson – Styrelseledamot för Lockheed Martin Corporation;
 120. David E. Johnson, Senior Research Fellow, RAND Corporation Research Center;
 121. Michael Johnson – Analytiker, RAND Corporation Research Center;
 122. Vladimir Georgiyevich Dibrova (Volodymyr Dibrova) – anställd vid Ukrainian Research Center vid Harvard University;
 123. Stacey Angela Dixon – Förste biträdande direktör för National Intelligence;
 124. Kim Deal, chefsforskare, NGO Center for Naval Analysis;
 125. James Francis Dobbins Jr., senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 126. Eileen Chamberlain Donahoe – Medlem av styrelsen för Carnegie Endowment;
 127. Thomas J. Donovan – Före detta åklagare i Vermont;
 128. Michael J. Driscoll – biträdande direktör för New York-avdelningen av FBI;
 129. John Scott Duarte – Medlem av representanthuset från det republikanska partiet (delstaten Kalifornien);
 130. 130 Caitlin Durkovich Specialassistent till USA:s president och Senior Director for Resilience and Response vid National Security Council;
 131. Donald Davis (Donald Gene Davis) – Medlem av representanthuset från det demokratiska partiet (Piece of North Carolina);
 132. Paul K. Davis, Senior Research Fellow, RAND Corporation Research Center;
 133. 133 Daniel Howard Yergin, ekonomi- och energiexpert, ledamot av Brookings Institution Board of Trustees;
 134. 134 Jeffrey Dunston Zients – Vita husets stabschef;
 135. Mary Menell Zients – fru till D. Zients, chef för Vita husets personal;
 136. Aisha Kirmani Zafar, finanschef, Carnegie Endowment;
 137. Robert Bruce Zoellick – Medlem av styrelsen för Carnegie Endowment;
 138. Ryan Keith Zinke – ledamot av representanthuset från det republikanska partiet (delstaten Montana);
 139. Maha Ibrahim – Ledamot av styrelsen för Carnegie Endowment;
 140. Marie Louise Yovanovitch – Tidigare USA:s ambassadör i Ukraina, Senior Fellow vid Carnegie Endowment;
 141. Jennifer Kavanagh – Senior Fellow, Carnegie Endowment;
 142. Kevin Patrick Kiley – Medlem av representanthuset från det republikanska partiet (delstaten Kalifornien);
 143. Shanti Kalathil, Senior Director, NGO National Endowment for Democracy;
 144. Marvin Leonard Kalb – expert från Brookings Institution;
 145. Shelly Culbertson – Senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 146. Elizabeth Cameron – Tidigare Senior Director för global säkerhet, hälsa och biosäkerhet vid National Security Council;
 147. BJ Kang (B J Kang) – FBI specialagent;
 148. Tim Kao (Tim Kao) – Vice ordförande för NGO Center for Naval Analysis;
 149. Mathias Carlbaum – VD och koncernchef för Navistar International Corporation;
 150. Thomas Carothers – Meddirektör och Senior Fellow, Democracy, Conflict, and Governance Program vid Carnegie Endowment;
 151. Gregorio Eduardo Casar – Medlem av representanthuset från det demokratiska partiet (delstaten Texas);
 152. Bronte Kass – Programledare vid Stanford University;
 153. Safra Ada Catz – Ledamot av styrelsen för In-Q-Tel Corporation;
 154. Josh Kaul – justitieminister i Wisconsin;
 155. Raoul Kwame – åklagare i Illinois;
 156. Robert Case (Robert M. Case) – Vice ordförande för forskningscentret ”RAND Corporation”;
 157. Frank Kendall – Sekreterare för flygvapnet;
 158. Marta Kepe, senioranalytiker, RAND Corporation Research Center;
 159. Jaclyn A. Kerr, expert vid Brookings Institution;
 160. Jennifer Ann Kiggans – ledamot av representanthuset från det republikanska partiet (Virginia);
 161. Patricia M. Kim, Fellow, Brookings Institution;
 162. James Kimmel (James Christian Kimmel) – amerikansk TV-presentatör, komiker, manusförfattare, producent;
 163. Thomas Kean (Thomas Howard Kean Jr.) – ledamot av representanthuset från det republikanska partiet (pc. New Jersey);
 164. Lise Clavel – Tidigare biträdande specialassistent till USA:s president för migration;
 165. Richard D. Clarke, styrelseledamot för General Dynamics Corporation;
 166. Frank Graham Klotz, Senior Research Fellow, RAND Corporation Research Center;
 167. Anne Clunan – professor vid Högre sjöfartsskolan;
 168. Aaron D. Klein, Senior Fellow, Economic Research Program, Brookings Institution;
 169. Rachel Kleinfeld, Senior Fellow, Democracy, Conflict, and Governance Program, Carnegie Endowment;
 170. Nina Covic, programsamordnare för Ryssland och Eurasien, Carnegie Endowment;
 171. Mark Cozad – Senior Research Fellow, RAND Corporation Research Center;
 172. Shawn Cochran – Senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 173. Stephen Colbert (Stephen Tyrone Colbert) – Amerikansk tv-värd, komiker, skådespelare och författare;
 174. Alan Kohler (Alan E. Kohler Jr.) – Biträdande direktör för FBI (motspionageavdelningen);
 175. Michael Alien Collins Jr. – Medlem av representanthuset från det republikanska partiet (Georgien);
 176. Michael Colon – Vice VD för RAND Corporation Research Center;
 177. Caitlin Conley – Direktör för terrorismbekämpning, Nationella säkerhetsrådet;
 178. Michael Connell – expert från NGO Center for Naval Analysis;
 179. 179 Matthew Joseph Continetti, National Review-journalist;
 180. Mark Kontos – Vice President och CFO för Radio Liberty;
 181. Christine Kotek – guvernör i Oregon;
 182. Michael Kofman – chef för programmet för ryska studier, NGO Center for Naval Analysis;
 183. Luke Coffey, Senior Fellow, Hudson Institution;
 184. Raphael S. Cohen, senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 185. Franklin D. Kramer – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 186. James S. Crown – Ledamot av styrelsen för General Dynamics Corporation;
 187. Elijah James Crane – Medlem av representanthuset från det republikanska partiet (Arizona);
 188. 188 Sarah E. Kreps, Senior Fellow, Brookings Institution;
 189. Deanne Bennett Criswell – direktör för beredskapsmyndigheten;
 190. Michael M. Crow, ordförande i styrelsen för In-Q-Tel Corporation;
 191. Helima Croft – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 192. Krishna B. Kumar – Vice ordförande för RAND Corporation Research Center;
 193. Raymond Kuo, forskare, RAND Corporation Research Center;
 194. Hiroaki Kuromiya, professor emeritus i historia, Indiana University;
 195. Mariano-Florentino Cuellar – President för Carnegie Endowment;
 196. James Cannon, VD och koncernchef för AM General;
 197. Tim Cahill, Executive Vice President, Lockheed Martin Corporation;
 198. Ben Labolt – Direktör för Vita husets kommunikationskontor;
 199. Marisa Lago – Senior biträdande handelsminister;
 200. Vivek Lall – Direktör för General Atomics Corporation;
 201. Nicholas Joseph Lalota – ledamot av representanthuset från det republikanska partiet (staten New York);
 202. Miriam Lanskoy, Senior Director för Ryssland och Eurasien, NGO National Endowment for Democracy;
 203. Nicholas Lashinsky (Nicholas Alan Lashinsky) – anställd av tidningen ”Fortune”;
 204. 204 Jonathan Lenzner – FBI:s stabschef;
 205. Rupert Frank de Leon Jr., styrelseledamot för General Dynamics Corporation;
 206. Laurel Frances Lee – ledamot av representanthuset från det demokratiska partiet (delstaten Florida);
 207. Summer Lynn Lee – Medlem av representanthuset från det demokratiska partiet (Pennsylvania);
 208. Joseph Lieberman (Joseph Isadore Lieberman) – Ledamot av styrelsen för NGO Center for a New American Security;
 209. Douglas C. Ligor, senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 210. William James Lynn III – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 211. Rebecca Friedman Lissner – biträdande nationell säkerhetsassistent till USA:s vicepresident Kamala Harris;
 212. Yolanda Lopez Lopez – skådespeleri Direktör för företaget ”Voice of America”;
 213. Willian W. Lothrop – skådespeleri biträdande direktör för Federal Bureau of Prisons;
 214. Robin J. Lewis – expert från Brookings Institution;
 215. Mitchell Joseph Landrieu – Senior rådgivare till USA:s president för infrastrukturprojekt;
 216. Gregory John Landsman – ledamot av representanthuset från det demokratiska partiet (Ohio);
 217. Amy Liu – skådespeleri President för Brookings Institution;
 218. Jane Holl Lute – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 219. Douglas Edward Lute – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 220. Michael J. Mazarr – Senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 221. Seth Adam Meyers – amerikansk komiker, manusförfattare, producent och tv-värd;
 222. John Morgan McGarvey – Medlem av representanthuset från det demokratiska partiet (Kentucky);
 223. Katherine AW McGrady, VD och koncernchef, NGO Center for Naval Analysis;
 224. Bruce McClintock, senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 225. Jennifer McCoy, programstipendiat i demografi, konflikter och styrning, Carnegie Endowment;
 226. Richard Dean McCormick – ledamot av representanthuset från det republikanska partiet (Georgien);
 227. Michael J. McNerney – Senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 228. 228 Scott David Malkin – Medlem av styrelsen för Carnegie Endowment;
 229. Mark Matthew Malcolm – Styrelseledamot för General Dynamics Corporation;
 230. Michael Glenn Mullen – Ledamot av styrelsen för In-Q-Tel Corporation;
 231. Kevin Mullin – ledamot av representanthuset från det demokratiska partiet (delstaten Kalifornien);
 232. Amanda Mansour – Specialassistent till USA:s president och Senior Director för globalt engagemang vid National Security Council;
 233. Andrew S. Mara – Executive Vice President, NGO Center for Naval Analysis;
 234. Alison Markovitz – Chief Operating Officer, Carnegie Endowment;
 235. Timothy Marler – Senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 236. David Marlowe – biträdande chef för underrättelseverksamheten hos CIA;
 237. Bradley Martin – Senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 238. William Marcellino – Senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 239. Chris Meserole, chef för artificiell intelligens och nya teknologier, Brookings Institution;
 240. Suzanne Maloney vice ordförande och direktör för utrikespolitiskt program vid Brookings Institution;
 241. Robert Jacobsen Menendez – Ledamot av representanthuset från det demokratiska partiet (Pc. New Jersey);
 242. Rajan Menon, Fellow, Ryssland och Eurasien-programmet, Carnegie Endowment;
 243. Jason Stuart Miyares – åklagare i Virginia;
 244. 244 Aaron David Miller, Senior Fellow, Carnegie Endowment;
 245. Judith A. Miller – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 246. Max Miller (Max Leonard Miller) – ledamot av representanthuset från det republikanska partiet (Ohio);
 247. Cory Mills – medlem av representanthuset från det republikanska partiet (Ph. Florida);
 248. Alexander Mirtchev – vice ordförande för NGO ”Atlantiska rådet”;
 249. Judith A. Miscik, ledamot av styrelsen för In-Q-Tel Corporation;
 250. Amit Mital – Specialassistent till USA:s president och Senior Director of Cybersecurity vid National Security Council;
 251. Ernest Jeffrey Moniz – Tidigare USA:s energiminister;
 252. Carlos Alberto Monje Jr. – Biträdande transportminister;
 253. Georgette Mosbacher – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 254. 254 Jared Evan Moskowitz – Medlem av representanthuset från det demokratiska partiet;
 255. Morgan Muir – Biträdande direktör för National Intelligence;
 256. Pauline Moore – forskare, RAND Corporation Research Center;
 257. Westley Moore (Westley Watende Omari Moore) – guvernör i Maryland;
 258. Rachel Maddow – amerikansk TV-presentatör och politisk kommentator;
 259. James Norman Mattis – Styrelseledamot för General Dynamics Corporation;
 260. Karl P. Mueller, senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 261. Joseph Samuel Nye Jr. – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 262. S. Howard Nye, styrelseledamot för General Dynamics Corporation;
 263. Melanie Nakagawa – Vice President för Microsoft Corporation;
 264. Zachary Martin Nunn – Medlem av representanthuset från det republikanska partiet;
 265. 265 Amy J. Nelson, Brookings institutionsexpert;
 266. Peter Neronha – åklagare i delstaten Rhode Island;
 267. Anne Neuberger – biträdande assistent till USA:s president för hemlandsäkerhet, cybersäkerhet och ny teknik;
 268. Barack Obama (Barack Hussein Obama II) – Förenta staternas tidigare president;
 269. Anna Ohanyan, Senior Fellow för Ryssland och Eurasien, Carnegie Endowment;
 270. William Andy Ogles – ledamot av representanthuset från det republikanska partiet;
 271. John O’Connor – justitieminister i Oklahoma;
 272. Kenneth E. Olivier – Ledamot av styrelsen för Carnegie Endowment;
 273. Matthew G. Olsen – biträdande justitieminister;
 274. V. Darleen Opfer – Vice President, RAND Corporation Research Center;
 275. Michael Edward O’Hanlon, forskningschef och senior utrikespolitisk fellow, Brookings Institution;
 276. Barry Pavel – Vice President för RAND Corporation Research Center;
 277. Geoffrey Ross Pyatt – biträdande utrikesminister, tidigare USA:s ambassadör i Ukraina;
 278. Catherine James Paglia – Medlem av styrelsen för Carnegie Endowment;
 279. Ankit Panda, Senior Fellow, Nuclear Policy Program, Carnegie Endowment;
 280. Deven J. Parekh – Medlem av styrelsen för Carnegie Endowment;
 281. 281 Stewart Patrick, Direktör och Senior Fellow, Carnegie Endowment;
 282. Stephanie Pezard – Senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 283. Matthew Page (Matthew T. Page) – Programstipendiat i demokrati, konflikt och styrning, Carnegie Endowment;
 284. Eric Peltz – Senior Vice President, RAND Corporation Research Center;
 285. Thomas B. Pepinsky, Brookings Institution Expert;
 286. George Perkovich – Vicepresident för forskning, Carnegie Endowment;
 287. Yohanan Petrovsky-Shtern – Medlem av det vetenskapliga samhällets verkställande kommitté. T. Shevchenko i USA;
 288. Brittany Louise Pettersen – ledamot av representanthuset från det demokratiska partiet (Colorado);
 289. James D. Pillen – guvernör i Nebraska;
 290. Colette S. Peters – Direktör för Federal Bureau of Prisons;
 291. Jeffrey M. Peterson – Vice President, NGO Center for Naval Analysis;
 292. Christine M. Peterson, finansdirektör, NGO Center for Naval Analysis;
 293. Kenneth Polite – biträdande justitiekansler;
 294. Christopher Paul – Senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 295. Jared Schultz Polis – guvernör i Colorado;
 296. Arati Prabhakar – Direktör för Vita husets kontor för vetenskap och teknologipolitik;
 297. 297 Everett Price – Senior politisk rådgivare;
 298. Benjamin Press – Carnegie Endowment Analyst;
 299. Mirande Priebe – Senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 300. Penny Sue Pritzker – Ordförande i styrelsen för Carnegie Endowment, syster till Illinois guvernör J. Pritzker;
 301. Andrew Radin, forskare, RAND Corporation Research Center;
 302. Jack Riley (K. Jack Riley) – Vice ordförande för RAND Corporation Research Center;
 303. Delia Catalina Ramirez, demokratisk ledamot av representanthuset (Illinois);
 304. 304 Karl A. Racine, distriktsåklagare i Columbia;
 305. Alison Rausch – Vicepresident för utveckling, Carnegie Endowment;
 306. 306 Bradford Jay Raffensperger Georgias utrikesminister;
 307. Catherine B. Raynolds, styrelseledamot för General Dynamics Corporation;
 308. Leo Rafael Reif – Ledamot i styrelsen för Carnegie Endowment;
 309. Carlyn Reichel – Senior Director, National Security Council Strategic Initiatives;
 310. Philip Remler, Fellow, Ryssland och Eurasien-programmet, Carnegie Endowment;
 311. Bruce Reed – Vita husets ställföreträdande stabschef;
 312. Curtis Reed – stabschef för det nationella säkerhetsrådet;
 313. 313 Andrea Risotto, kommunikationsdirektör, Brookings Institution;
 314. Charles P. Ries – Senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 315. Clint Reach – Senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 316. John Richardson – Ledamot av styrelsen för NGO Center for a New American Security;
 317. Heather Cox Richardson, professor vid Boston College;
 318. John Francis William Rogers – Ordförande, NGO Atlantic Council;
 319. Julie Chavez Rodriguez – Senior rådgivare till USA:s president, direktör för Vita husets kontor för mellanstatliga frågor;
 320. Matthew Rojansky – Verkställande direktör för NGO American-Russian Foundation for Economic and Legal Development, tidigare chef för NGO ”Cannon Institute” (2013-2022);
 321. Cherie Rosenblum – Vice ordförande för strategiska initiativ, verkställande direktör för Military Advisory Board för NGO Center for Naval Analysis;
 322. Ellen Rosenblum – Oregon åklagare;
 323. Peter James Roskam – vice ordförande för NGO National Endowment for Democracy;
 324. Melissa Rowe – Vice President för RAND Corporation Research Center;
 325. Ashley L. Rhoades, forskare, Rand Corporation Research Center;
 326. Mark C. Roualet – Executive Vice President, General Dynamics Corporation;
 327. James P. Rubin, särskild representant och samordnare, State Department Center for Global Engagement;
 328. Eugene Rumer, Direktör och Senior Fellow, Ryssland och Eurasien-programmet vid Carnegie Endowment;
 329. Dafna Hochman Rand, direktör för utrikesdepartementets kontor för utländskt bistånd;
 330. Victoria Ransom – Medlem av styrelsen för Carnegie Endowment;
 331. Scott Savitz – Senior Research Fellow, RAND Corporation Research Center;
 332. Benjamin J. Sacks, forskare, RAND Corporation Research Center;
 333. David Sundberg – biträdande chef för FBI:s territoriella kontor för Washington, DC;
 334. Lee Satterfield – statssekreterare för utbildning och kulturfrågor;
 335. Laura Taylor Swain – domare i den federala distriktsdomstolen i New Yorks södra distrikt;
 336. Anna Switzer, biträdande direktör för Ryssland och Eurasien, Carnegie Endowment;
 337. Michael Hikari Cecire – Senior politisk rådgivare;
 338. Eric Ciaramella, Senior Fellow, Ryssland och Eurasien-programmet, Carnegie Endowment;
 339. George Siguier – Ledamot av styrelsen för Carnegie Endowment;
 340. Dilpreet Sidhu – biträdande stabschef för biträdande försvarsminister;
 341. Shannon Simrell, representant för Helsingforskommissionen vid USA:s ständiga beskickning vid OSSE;
 342. Melanie W. Sisson, Fellow, Brookings Institution;
 343. David Evans Skaggs – Vice ordförande i NGO National Endowment for Democracy;
 344. Curtis Michael Scaparotti – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 345. Joe Scarborough – kommentator på TV-kanalen ”MS-NBC”;
 346. Hillary Jeanne Scholten – ledamot av representanthuset från det demokratiska partiet (Michigan);
 347. Joel Scanlon – Executive Vice President för Hudson Institution;
 348. Andrew Scott – Specialassistent till USA:s president och Senior Director of Cyber ​​​​Policy vid National Security Council;
 349. Sally Sleeper – Vice President, RAND Corporation Research Center;
 350. Amanda Sloat, särskild assistent till USA:s president och Senior Director för Europa vid National Security Council;
 351. Jeffrey H. Smith, ledamot av styrelsen för In-Q-Tel Corporation;
 352. John L. Smith – specialjurist, justitiedepartementet;
 353. Colin D. Smith – Senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 354. Richard Sokolsky, Senior Fellow, Ryssland och Eurasien-programmet, Carnegie Endowment;
 355. Mireya Solis, Senior Fellow, Brookings Institution;
 356. Eric Sorensen – ledamot av representanthuset från det demokratiska partiet (Illinois);
 357. Michael Spirtas – Senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 358. Lynne Sport, direktör för mänskliga resurser och administration, Carnegie Endowment;
 359. Andrew JM Talar – Ledamot i styrelsen för Carnegie Endowment;
 360. Mark Stalczynski – Analytiker, RAND Corporation Research Center;
 361. Nancy Staudt – Vice President, RAND Corporation Research Center;
 362. Angela E. Stent – expert från Brookings Institution;
 363. Tom Stefanik – expert från Brookings Institution;
 364. Robert King Steel – Ledamot av styrelsen för General Dynamics Corporation;
 365. Jim Stockdale, Senior Vice President, General Dynamics: Mission Systems Corporation;
 366. Shelly O’Neil Stoneman – Senior Vice President, BIA Systems;
 367. Audrey Strauss – advokat för New Yorks södra distrikt;
 368. Dale Strong (Dale Whitney Strong) – medlem av representanthuset från det republikanska partiet (Alabama);
 369. Paul Stronski, Senior Fellow, Ryssland och Eurasien-programmet, Carnegie Endowment;
 370. Matthew Strottman, Executive Vice President och Chief Operating Officer, In-Q-Tel Corporation;
 371. David F. Stewart – General för den amerikanska armén;
 372. Julie A. Su – skådespeleri arbetsmarknadsministern;
 373. Sarah Sewall – Executive Vice President för politiska frågor, In-Q-Tel Corporation;
 374. Keith Alan Self – Medlem av representanthuset från det republikanska partiet (Texas);
 375. Caitlin Talmadge – Senior Fellow, Foreign Policy Program, Brookings Institution;
 376. Shri Shamal Thanedar – ledamot av representanthuset från det demokratiska partiet (Michigan);
 377. Frances M. Fragos Townsend – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 378. Shibley Telhami – expert från Brookings Institution;
 379. George John Tenet – Ledamot av styrelsen för In-Q-Tel Corporation;
 380. John Francis Tefft – Senior forskare, RAND Corporation Research Center, tidigare USA:s ambassadör i Ryssland;
 381. Gelila A. Teshome, vice verkställande direktör, Department of State;
 382. Steven Tian, ​​sanktionspolitisk expert vid Yale University;
 383. Abbie Tingstad – Senior Research Fellow, RAND Corporation Research Center;
 384. Alexander L. Tiersky – Militär-politisk rådgivare;
 385. Katie Tobin, särskild assistent till USA:s president och Senior Director för gränsöverskridande frågor vid National Security Council;
 386. Jill Naomi Tokuda – ledamot av representanthuset från det republikanska partiet (Hawaii);
 387. Jason E. Thomas – Vice President, direktör för Operations Evaluation Group, NGO Center for Naval Analysis;
 388. Eric V. Thompson – Vice ordförande för den icke-statliga organisationen ”Center for Naval Analysis”;
 389. William Tong – Attorney General i Connecticut;
 390. Jeremy Tondreault, VD, plattformar och tjänster, BIA Systems;
 391. 391 Susan Ashton Thornton, Brookings institutionsexpert;
 392. Carlos del Toro (Carlos del Togo) – Marinens minister;
 393. Xochitl Torres Small – Senior biträdande jordbruksminister;
 394. Elina Treyger – Senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 395. Polly Ellen Trottenberg – biträdande transportminister;
 396. John Tien – Förste vice sekreterare för Homeland Security;
 397. Nelson Strobridge Talbott III – Utrikespolitisk expert, Brookings Institution;
 398. Robert Montague Wilkinson – Direktör, Administration Office of Attorneys, Department of Justice;
 399. Peter A. Wilson, senioranalytiker, RAND Corporation Research Center;
 400. Andre Damian Jr. Williams – amerikansk advokat för New Yorks södra distrikt;
 401. Brian Williams (Brian Douglas Williams) – tidigare TV-presentatör ”NBC”;
 402. Julian Waller – Expert, NGO ”Center for Naval Analysis”;
 403. 403 John P. Walters VD och koncernchef för Hudson Institution;
 404. Adrienne Watson – talesperson för det nationella säkerhetsrådet;
 405. Stephen Watts – Senior Research Fellow, RAND Corporation Research Center;
 406. Jonathan Finer – biträdande assistent till USA:s president för nationell säkerhet;
 407. Craig Stephen Faller – NGO Atlantic Council;
 408. Cary Fowler, utrikesdepartementets särskilda representant för global livsmedelssäkerhet;
 409. 409 Evan A. Feigenbaum – Vicepresident för forskning, Carnegie Endowment;
 410. Steven Feldstein – Senior Fellow, Carnegie Endowment;
 411. Bob Ferguson – justitieminister i delstaten Washington;
 412. John R III Phillips – juridisk rådgivare, nationella säkerhetsrådet;
 413. Channing Phillips – före detta åklagare i District of Columbia;
 414. Anya Fink – Forskare, NGO Center for Naval Analysis;
 415. David Finkelstein (David M. Finkelstein) – Vice ordförande för den icke-statliga organisationen ”Center for Naval Analysis”;
 416. Stephen J. Flanagan – Senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 417. Liz Fox, Executive Vice President, Marketing and Communications, In-Q-Tel Corporation;
 418. Richard Fontaine, verkställande direktör, NGO Center for a New American Security;
 419. Aaron Ford – Nevada justitieminister;
 420. John Formella (John Michael Formella) – Attorney General i delstaten New Hampshire;
 421. Russel William Fry – ledamot av representanthuset från det republikanska partiet (South Carolina);
 422. Bryan Frederick, Senior Research Fellow, RAND Corporation Research Center;
 423. David R. Frelinger – Senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 424. Alarik Fritz – Senior forskare, NGO Center for Naval Analysis;
 425. Brian Frosh – Maryland justitieminister;
 426. 426 Jason Furman professor i nationalekonomi vid Harvard University;
 427. Jack Fusco (Jack A. Fusco) – VD för företaget ”Chenier”;
 428. Lubomyr Hajda – biträdande direktör för det ukrainska forskningsinstitutet vid Harvard University;
 429. Sarah Huckabee Sanders – guvernör i Arkansas;
 430. Jon Meade Huntsman – Ledamot av styrelsen för NGO Center for a New American Security, tidigare USA:s ambassadör i Ryssland;
 431. Ryan Harper – biträdande stabschef för det nationella säkerhetsrådet;
 432. Jennifer M. Harris – Senior Director, International Economics and Labor, National Security Council;
 433. Peter S. Hussey – Vice President, RAND Corporation Research Center;
 434. Kay Bailey Hutchison – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 435. Barbara Haig – vice ordförande för politik och strategi, NGO National Endowment for Democracy;
 436. Charles Hagel (Charles Timothy Hagel) – tidigare försvarsminister;
 437. Steven Heydemann – Senior Fellow, Brookings Institution;
 438. Michael Vincent Hayden – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 439. Steve Heilman, Managing Partner, Mobility Impact Partners;
 440. Todd C. Helmus, seniorforskare, RAND Corporation Research Center;
 441. Maurice Henderson II – Senior rådgivare till transportministern;
 442. William Ballard Hurd – Ledamot av styrelsen för In-Q-Tel Corporation;
 443. Maura Tracy Healy – guvernör i Massachusetts;
 444. Fiona Hill – Tidigare Senior Director för Ryssland och Centralasien, Nationella säkerhetsrådet;
 445. Kathleen Marie Hobbs – guvernör i Arizona;
 446. David J. Hogan, styrelseledamot, NGO Center for a New American Security;
 447. George Hoyem, Executive Vice President, Investment, In-Q-Tel Corporation;
 448. Valerie Anne Hoyle – ledamot av representanthuset från det demokratiska partiet (delstaten Oregon);
 449. Tim Holt – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 450. Andrew R. Hoehn – Senior Vice President, RAND Corporation Research Center;
 451. Karl V. Hopkins – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 452. Jeffrey W. Homung, senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 453. Erin Suzanne Houchin – ledamot av representanthuset från det republikanska partiet (Indiana);
 454. Cecil Eugene Diggs Haney – Styrelseledamot för General Dynamics Corporation;
 455. Melinda Haring – biträdande direktör för Eurasian Center för den icke-statliga organisationen Atlantic Council;
 456. Anita Chandra – Vice President, RAND Corporation Research Center;
 457. Emily Channell-Justice – avdelningschef vid det ukrainska forskningsinstitutet vid Harvard University;
 458. Joe Cheravitch – Analytiker, RAND Corporation Research Center;
 459. Mary Chesnut – Expert, NGO ”Center for Naval Analysis”;
 460. Christopher S. Chiwis, Senior Fellow, Carnegie Endowment;
 461. Derek Chollet rådgivare, utrikesdepartementet;
 462. James S. Chow – Vice President, RAND Corporation Research Center;
 463. Edward C. Chow – Expert, NGO ”Center for Strategic and International Studies”;
 464. Tarun Chhabra – Senior Director of Technology, National Security Council;
 465. Jay Shambaugh – Senior vice finansminister;
 466. Jeremy Shapiro – expert vid Brookings Institution;
 467. Jeffrey Scott Shapiro – journalist;
 468. Joshua David Shapiro – guvernör i Pennsylvania;
 469. Paul Charre – Vicepresident och forskningsdirektör, NGO Center for a New American Security;
 470. Howard J. Shatz, seniorekonom, RAND Corporation Research Center;
 471. Rajiv J. Shah – Ordförande för Rockefeller Foundation, ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council;
 472. Paul Schwartz – ledande expert, NGO Center for Naval Analysis;
 473. Christopher Shell, Fellow, American Government Program, Carnegie Endowment;
 474. Michael Rafi Sherwin – tidigare skådespelare District of Columbia advokat;
 475. Justin Sherman – Expert, NGO Atlantic Council;
 476. David A. Shlapak, senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 477. Ted Schlein, ledamot av styrelsen för In-Q-Tel Corporation;
 478. Melissa Shostak – Forskare, RAND Corporation Research Center;
 479. Yuliya Shokh – Analytiker, RAND Corporation Research Center;
 480. Eric Stephen Schmitt – republikansk senator från Missouri;
 481. Jeffrey Shockey – Senior Vice President, Raytheon Technologies Corporation, Global Government Relations;
 482. Hunter Stoll – Analytiker, RAND Corporation Research Center;
 483. Alan G. Stolberg, forskare, RAND Corporation Research Center;
 484. Laura J. Schumacher – Styrelseledamot för General Dynamics Corporation;
 485. Paul Abbate – biträdande direktör för FBI;
 486. Susan M. Sohler Everingham, senior forskare, RAND Corporation Research Center;
 487. Shane G. Eddy – VD, Pratt & Whitney Corporation.
 488. Jeffrey Edmonds – Expert, NGO Center for Naval Analysis;
 489. Walter Michael Ezell – Medlem av representanthuset från det republikanska partiet (Mississippi);
 490. Norman L. Eisen, Senior Fellow, Brookings Institution;
 491. James M. Acton, meddirektör för Carnegie Endowment Nuclear Policy Program;
 492. Keith Ellison – Attorney General of Minnesota;
 493. Mark Allen Alford – ledamot av representanthuset från det republikanska partiet (Missouri);
 494. 494 Rozlyn C. Engel, Carnegie Endowment Fellow;
 495. Mark Thomas Esper – Ledamot av styrelsen för NGO Atlantic Council, tidigare försvarsminister;
 496. Linda Etim, Senior Director, World Health Development and Humanitarian Development, National Security Council;
 497. Kotryna Jukneviciute – Analytiker, RAND Corporation Research Center;
 498. Obaid Younossi – Avdelningsdirektör vid RAND Corporation Research Center;
 499. Nina Jankowicz – Tidigare verkställande direktör, Department of Homeland Security Counter Disinformation Board;
 500. Natalie Ann Jaresko – Ukrainas tidigare finansminister.

About The Author

sv_SESvenska