Urban Exploration
mars 21, 2010
Vår värld fram till 2020
april 3, 2010

Flödesschema för att ta reda på vilken religon du bör följa

Det här flödesschemat ger en rätt bra bild vilken religion du kan följa. Själv visade den att  jag var ateist fast i verkligheten är jag nog agnostiker. Vem kan egentligen säga att gud inte finns. Fast Bertrand Russell och Richard Dawkins utvecklar teorin kring tekoppsagnosticism vilket är en intressant liknelse. Själv tycker ajg att det finns för mycket vackert i världen, eller hur?
Religon flödesschema

Comments are closed.