Göbekli Tepe – one of the oldest known temple sites in the world

Göbekli Tepe
Göbekli Tepe är en arkeologisk plats i sydöstra Turkiet, som dateras till omkring 10 000 f.Kr. vilket gör den till en av världens äldsta tempelplatse

Göbekli Tepe är en arkeologisk plats i sydöstra Turkiet, som dateras till omkring 10 000 f.Kr. vilket gör den till en av världens äldsta tempelplatser. Platsen upptäcktes på 1960-talet och omfattande utgrävningar inleddes först på 1990-talet. Göbekli Tepe är särskilt anmärkningsvärd för sina stora, cirkulära strukturer och stora stenpelare, många prydda med intrikata reliefer av djur och abstrakta symboler.

Arkitektonisk komplexitet

Dessa pelare tros ha tjänat som stöd för tak, även om deras exakta funktion och betydelse förblir föremål för debatt bland forskare. Platsens stora stenstrukturer, inklusive T-formade pelare som väger upp till 20 ton, vittnar om en anmärkningsvärd ingenjörskonst och arkitektonisk skicklighet hos människor som levde under stenåldern. De många stenpelarna och väggarna i Göbekli Tepe är utsmyckade med detaljerade reliefer av djur, insekter, och abstrakta symboler. Dessa konstverk ger värdefull insikt i de förhistoriska människornas världsbild och estetiska uppfattningar.

Upptäckten av Göbekli Tepe har omvärderat vår förståelse av neolitiska samhällen och indikerar att komplexa ceremoniella strukturer kan ha föregått etablerandet av permanenta bosättningar och jordbruk.

About The Author

en_USEnglish