The smoking stone and its symbolism

The smoke stone

Rökstenen är en av de mest kända runstenarna i Sverige och anses vara en av de mest betydelsefulla. Den är belägen nära Röks kyrka i Östergötland. Rökstenen är berömd för sin omfattande och välbevarade runinskrift, som är den längsta kända på en runsten och består av över 700 runor som täcker fem sidor av stenen.

Inskriptionen på Rökstenen är komplex och har tolkats på olika sätt genom åren. Den innehåller berättelser från nordisk mytologi, historiska händelser, och en minnesruna över en död son. Dessutom finns det delar som tolkats som en slags gåta eller skrytvers.

Stenen dateras till tidigt 800-tal och är ett viktigt dokument för forskning om den tidiga medeltiden i Norden, språket, runor och den nordiska kulturen. Rökstenen anses vara ett centralt verk inom runologin och dess inskrifter bidrar väsentligt till förståelsen av det fornnordiska språket och samhället.

När man lyssnar på de här YouTube serien får man en bild av hur komplex symbolik som finns gömd i stenen.

About The Author

en_USEnglish