Den verkliga kostnaden för en prinsessas bröllop

Victorias bröllop
En prinsessas bröllop är säkert romantiskt och vackert om man tror på sagor men jag förstår inte varför det inte redovisas korrekta siffror kring vad monarkin kostar.

Victoria fotograferad i samband med cermonin för att bli svenskEn prinsessas bröllop är romantiskt och vackert om man tror på sagor – men jag förstår inte varför det inte redovisas bättre siffror och underlag kring vad monarkin kostar skattebetalarna. Svenska myndigheter och tidningar har basunerat ut att bröllopet kostar 20 miljoner kronor och att kungen står för halva notan – men är det verkligen hela sanningen?

Det skulle innebära att vi skattebetalare skulle betala 10 miljoner kronor för brölloppet. Tyvärr är siffrorna som vi serveras med märkliga, för att inte säga lögnaktiga, och de tål knappast en mer detaljerad granskning.

Den verkliga skattekostnaden är minst 110 miljoner kronor – men kanske 5-8 gånger högre beroende hur vi räknar

Jag uppskattar med en extremt försiktig bedömning är den verkliga kostnaden är minst 110 miljoner kronor om man räknar vad det kungliga bröllopet kostar oss som skattebetalare. Kanske är kostnaden upp mot 5-8  gånger högre – ifall man skulle ta hänsyn till den totala byråkratin som storsatsat skattepengar på evenemanget.

De statliga verksamheter som främst kraftigt underskattar sina kostnader är polisen och militären. På liknande sätt överskattas intäkterna från bröllopet av diverse lobbyorganisationer där Svensk Handel och Visit Sweden troligtvis tar täten i fantasifulla och märkliga ekonomiska analyser som de beställt av mediabolaget.

Det är rationellt för politiker, journalister och byråkrater att stödja monarkin eftersom det får dem att känna sig betydelsefulla att vara med om ett historiskt ögonblick vilket ger dem viss legitimitet. Genom middagar och planering kan de utöka sitt sociala kontaktnät och även få  direkt kontakt med de kungliga och makthavare som rör sig kring den inre sfären vilket kan leda till finansiella fördelar. Politiker och byråkrater betalar ingenting för att få ta del av dessa förmåner – samtidigt som de spenderar offentliga pengar. Ekonomer brukar kalla teorin kring liknade beteenden för public choice teorin.

Officiella siffror hovet

Det finns  en mängd kostnader som inte finns på hovet men som ändå är kostnader som är kopplade till vårt statsskick och som redovisas på andra ställen dvs av kommuner, stat och förvaltningar.

Det blir väldigt tydligt kring bröllopet, hur byråkraterna har dragit sitt strå till stacken, om man granskar de aktiviteterna som kan kopplas till bröllopet. När en utredning gjordes för några månader av Herman Matthijs på Det fria universitetet i Bryssel var hans slutsats att Sveriges kungahus var ett av de billigaste i världen och kostade ”bara” 12 miljoner Euro om året.

Hermans undersökning basunerades ut på radion och TV:n lagom till bröllopsförberedelserna. Man behöver inte vara konspirationsteoretiker för att konstatera att utredningen lät kusligt likt en pressrelease och fick utrymme i radio, TV och i samtliga stora svenska tidningarna.

Hur såg kostnaderna ut för 2009 innan Victoria och Daniels bröllop?
Apanaget till hovstaten (Kungahusets kostnad) är ett anslag av staten som låg på 57,43 Mnkr 2009.  Slottstaten får anslag av staten  54,7 Mnkr 2009
Djurgårsförvaltningen får 50 Mnkr

Dvs totalt  fick Hovet officiellt 162,16 miljoner kronor under 2009 utöver dessa siffror har de alltså egen försäljning i butiker.

Bensor sköter ruljangsen på Sollidens slott på Öland, men sysslar även med kapitalförvaltning och har tillgångar på 48 miljoner. Bensor är själva moderbolaget som i sin tur har dotterbolag som Sollidenpaviljongen AB med en omsättning på 4,6 miljoner (2008) och Stenhammars Godsförvaltning som har  en omsättning på drygt 6 miljoner (2008).

Kungabarnens företag Gluonen har tillgångar på 17 miljoner och en omsättning på 0 kronor mellan åren 2006 tom 2008. Enligt DI har kungabarnen även 13-14 miljoner kronor var placerade i direkt ägda aktier.

Dagens industri skriver om prins Daniels företag med rubriken  ”Prinsens gymkedja sväller” vilket är en grovt missvisande rubrik. Det är resultatet och inte omsättningen som är det viktigaste i de flesta ekonomiska verksamheter vilket Dagens Industri naturligtvis är medvetna om. Bolagen där prinsen är passiv delägare har visat negativt resultat under flera år. Resultatet för Balance på Stureplan 2006 till 2008 var minus 14 455 000 kronor. Balance MT Aktiebolag gick mellan 2006 till 2008 i förlust med 13 677 000 kronor (där beslutade man om en nyemission den 8:e juni  2010 för att tillföra 2 miljoner kronor). Balance Solna gick minus 2 214 000 kronor under 2008.  Master training AB är ett undantag som går med 433 tusen kronor i vinst.

För att se företagens resultat:
http://www.allabolag.se/5566795695
http://www.allabolag.se/5567533277
http://www.allabolag.se/5566570809
http://www.allabolag.se/5566795661

Ökningen av anslagen under giftermålssåret 2010

Under 2010 fick hovstaten 10 miljoner extra i bidrag för att bekosta bröllopet utöver de 162 miljonerna. Lite konstigt då att marknadsföra att kungen står för 10 miljoner och resten står staten för – när verkligheten är att vi skattebetalare står för alla kostnader och ännu mer oredovisade kostnader!

Dessutom fick man extra anslag för att kunna flytta in på Haga eftersom det nygifta paret naturligtvis behöver ett eget slott att bo på. För att kungahuset ska få råd att sköta slottet föreslog regeringen att anslaget till kungliga hov- och slottsstaten ökar med 4,5 miljoner kronor 2010 och med 3,5 miljoner åren 2011. Hur mycket ombyggnaden på Haga kostar vet vi inte. En byggfirma ska enligt en källa på ett forum på republikanska partiets hemsida offererat 40 miljoner för ombyggnaden (osäker källa). Hovstaterna är inte en del av Staten, och lyder inte under Förvaltningslagen eller Lagen om Offentlig Upphandling så tyvärr är mycket dolt.

MEN SÅ FINNS DET EN HEL DEL POSTER SOM INTE RÄKNAS MED I HOVETS EKONOMI EFTERSOM DE REDOVISAS PÅ ANDRA KOSTNADSSTÄLLEN DVS ANDRA FÖRVALTNINGAR

Fastighetsverket är med och sköter fastighetsunderhållet på ett antal slott även de 9 kungliga slotten, som disponeras av kungen,vilket ligger utanför den redovisade budgeten för hovet. Kostnaden för denna fastighetsskötsel lär ju inte vara gratis men jag har tyvärr ingen exakt siffra. Utöver detta lär ju statens fastighetsförvaltning ha en liten egen grupp som inte ens människor på fastighetsverket vet vilka de är eftersom de sköter rikets absoluta säkerhet – jag antar att det handlar om skyddsplatser ifall det skulle bli krig. Så vi har en liten grupp som sköter säkerheten kring stadschefen som vi inte vet vilka de är eller vad det kostar. Utöver detta har vi naturligtvis SÄPO och privata livvakter som också sköter säkerheten kring de kungliga men som redovisas på andra förvaltningar.

Militärens bevakning av det kungliga slottet och Drottningholm delas mellan olika regementen och utöver dessa regementens träning finns bland annat livgardet och hemvärnet som finansieras med stadsmedel vilket knappast finns med i professorns beräkningar av kostnader för hovet. Observera att när jag gick högvakten under 3 dagar hade vårt kompani övat i flera månader innan vi skulle marschera. Ett sådant system med många kompanier som vart och ett över under väldigt lång tid, som dessutom är utspridda över Sverige, innebär en extremt tung logistik och byråkrati. Kostnaden för försvaret av slottsbyggnaderna är gigantiskt och helt omodernt. Dessutom antar jag att musikkåren finansieras av försvaret och de är ju ett antal personer på lönelistan utöver själva högvakten. Men det kanske görs om nu när den allmänna värnplikten tas bort.

Jag har inte undersökt intäktssidan i detalj för jag ville undersöka kostnaderna men givetvis finns stora intäktssidor. Det kostar pengar att komma in på slottet, Soliden och visst är det lite lustigt att allmänheten måste köpa biljett för att komma in i exempelvis Riddarholmskyrkan (!) som räknas in som en av dessa kungliga slottsfastigheter. Alltså hovet får intäkter men tar inte kostnaderna i motsvarande grad, för jag antar att intäkterna inte går till fastighetsverket.

Många av dessa intäkter är naturligtvis förlorade alternativintäkter till staten, dvs det en kostnad för oss som är skattebetalare att vi inte kan hyra ut slottet, ifall man skulle dra det till sin spets. Jag skulle vara förvånad ifall hovet inte äger stora markområden som får EU-bidrag. Dessutom får man arrenden och hyror från hovstallet på Östermalm, slottsbacken, flera bostäder på Drottningholm och Djurgården. Personalbostäderna ska vara rätt billiga vilket är ett smart sätt att hålla ner arbetsgivaravgifterna.

DIREKTA KOSTNADER FÖR BRÖLLOPET SOM INTE REDOVISAS AV HOVET

Stockholms kommuns kostnader för bröllopet
Stockholms kommun lägger till 8 miljoner för renhållning och blommor men den exakta notan lär komma i efterhand. Jag undrar vad som räknas in i dessa 8 miljoner eftersom siffran verkar vara väldigt låg satt.  Märkligt nog marknadsförs det i TV som om kostnaden för bröllopet skulle vara 8 miljoner. Stockholm kommun lär knappast räknat med alla kommunanställda och näringslivskontor som är involverade i projektet – snarare verkar denna budget vara till utsmyckning med blommor av staden och renhållning.

Om vi hypotetiskt lägger till ett 30 tal kommunala heltidsanställda politiker och anställda från näringslivskontor i 6 månader som tjänar 50 000 kr/st (inklusive arbetsgivaravgifter) blir det 9 miljoner. Då räknar jag lågt eftersom jag tror att personer på kommun ledningsnivå ligger betydligt högre i löneligan samt att det troligtvis är betydligt fler inblandade. Slår man ihop sophämtningen och kommunlednings snubbarna hamnar man på 17 miljoner kronor. Lägg till några miljoner för betalningar av biljetten till konserten och lite drink evenemang så hamnar man på 20 miljoner.

Enligt en artikel i aftonbladet beräknas festen från Stockholms stad beräknas till 2o miljoner kronor vilket kanske är i närheten av vad kommunen betalar fast förhoppningen är tydligen lite kryptiskt  att  sponsorer ska betala evenemanget som kallas Love Stockholm 2010 och som arrangeras av Stockholms stad från nationaldagen till bröllopet och det är ett evenemang som är direkt kopplat till bröllopet. Bland sponsorerna hittar man statsfinansierade Volvo, statliga Arlanda flygplats, statliga KTH, halvstatliga Apoteket,  statliga SL och naturligtvis våra parkeringsvakter dvs Stockholms parkering, turistnäring som Visit Skärgården. Dvs mängder av skattepengar som pumpas in i evenemanget men som redovisas som sponsorer. Bland de privata företagen finns TV4 som har en enorm paviljong precis nedanför slottet. Är det verkligen en sponsorintäkt och inte en hyresintäkt? Dessutom är bryggeriet Spendrup sponsor vilket jag antar att det handlar om att de får ensamrätt till ölförsäljning i anslutning till evenemanget så som det brukar vara på mateventen i Kungsträdgården.

Observera att det inte bara är Stockholms kommun som är involverade. Även Solna där Haga slott profilerar sig som kunglig stad och Solna stad har spärrat av Haga slott. De har byggt webbplats för bara 50 000 kronor, audioguide som gör att du kan guidas via webb eller mobil, nytt skyltsystem, ny brygga och bredare gångvägar, skylt med ”Royal Haga city of Sona” och diverse marknadsföringsevenemang planeras. Dessa kostnader har jag exkluderat i kostnaderna.  Andra kommuner som troligtvis har  kostnader för monarkin är Ekerö (dvs Drottningholm) och Borgholm (Soliden på Öland) där de brukar fira kronprinsessans bröllop.

Försvaret har 3000 personer inkallade enligt Sveriges Radio inför bröllopet vilket fick Sverige att kännas som Nordkorea.  Jag vet inte riktigt om civilförsvaret och antalet frivilliga är inräknad i den här siffran.

Bara att ro roddbåten behövs tydligen 19 roddare (inklusive reserven) och dessa behöver öva i mer än 4 månader. Hur svårt är det inte för en vuxen person att lära sig ro paradrodd och örlogsrodd.  Eftersom jag känner en som tidigare haft detta hedersuppdrag vet jag att det inte är några dumskallar utan snarare absoluta eliten inom krigsmakten som tilldelas detta hedersuppdrag.

Dessutom ska 18 JAS plan flyga evenemanget i en sk ”bröllops formation” och flera örlogsfartyg vara närvarande vid vigseln så både marinen och flygvapnet lär vara involverade i sin planering. Jag undrar hur ofta flygvapnet använder ”bröllops formationen” under sina övningar och ifall potentiella fiender känner till denna konstiga sätt att formera sig i luften. Undrar hur många flygtimmar som ligger till grund för uppvisningen?

Vad kostar detta med den planering som har behövts? Om vi antar 3000 personer *40 000 kr inklusive arbetsgivaravgifter*1 månad, för att räkna lågt, blir det 120 miljoner kronor för försvaret för det här lilla kalaset. Ok alla tretusen kanske inte jobbar i en månad men deras chefer har säkert arbetat i betydligt längre tid för att planera och deras löner lär också dra upp den lönen jag räknat på.   Och många kanske bara är involverade i några dagar men som sagt det är lite hejsan och svejsan när man räknar på hovets ekonomi. Och tänk att vi bara räknar med arbetskostnaden! Jag har inte räknat med material, logi, bränsle, logistik etc

Polisen uppger själva att polisnotan för bröllopet låg på 14 miljoner. Ett exempel på en stor kostnad är hyra av staket och betongsuggor för att spärra av, det är kostnader på sju-åtta miljoner och den tyngsta tillkommande posten. Jag tror det gick åt 80 lastbilar med staket bara, säger Christian Agdur chef för Stockholmspolisens operativa avdelning. Samtidigt säger polisen officiellt att de lyckades planera in nästan all personal på ordinarie arbetstid. Övertid och den har vi inte riktigt räknat färdigt än, men någonstans på 2-3 miljoner kommer den att landa på, säger Christian Agdur.

Kan det vara så att det från politiskt håll bestämdes att bröllopet skulle kosta 14 miljoner kronor i poliskostnad och så ser byråkratin till att siffran som redovisas blir denna summa. Men det verkar oseriöst att polisen inte räknar med personalkostnaden för de poliser som varit direkt involverade i evenemanget som naturligtvis borde räknas med i kostnaderna för bröllopet. Om det är så att 2000 personer bara kan räknas bort med motiveringen att  de ändå jobbade, borde det finnas stora rationaliseringsmöjligheter inom polisväsendet.

Polisen har kommenderat 2000 personer inkallade inför bröllopet enligt deras webbplats. Enligt Stockholms länspolismästaren var det den största polisinsatsen någonsin i länet (innebär alltså mer än exempelvis Norrmalmstorgdramat, Helikopterrånet, Palmemordet, Mordet på Gustaf III) och planeringen hade börjat för ungefär ett år sedan.

Specialkompetenser som t ex ryttarekipage och bombteam lånas från övriga landet för att förstärka. Dykare, prickskyttar och civilklädda agenter är redo, berättar Ulf Göranzon, informationschef vid Stockholmspolisen. Polisen ger skydd och har och yttre patrullring längs hela kortege vägen, sköter tillstånd av bodar, bevakning och transport av prominenta gäster, och lite helikopterkörning. Man har spärrat av sjövägen, landsvägarna och luftvägarna.

SÄPOS interna arbete har säkerligen gått ut på att kartlägga hotbilden och säkerhetshot under en längre period. Troligtvis finns det också privata vaktbolag. Vad kostar det? Om vi bara gör lite överslagsräkning på själva evenemanget utan Säpo och special insatser. (Jag har lagt till sociala avgifter och semesterersättning på lönerna.) 2 dagar 2000 personer med genomsnittlig polislön 31600 kr/månad=8 216 000

Förberedelse 10 dagar 200 personer (avspärrningar etc) 31 600 kr/månad=3 160 000
Gruppledare 14 dagar 100 personer lön 40 000=2 800 000
Projektgrupp 10 personer sex månader lön 40 000=3 600 000
Styrgrupp 5 personer 10 månader lön 50 000=3 750 000
Summa=21 526 000 kronor i lönekostnader

Om vi dessutom lägger till staketet och betongsuggorna hamnar vi lätt på 30 miljoner kronor med en extremt försiktigt bedömning dvs mer än dubbelt så dyrt som polisen själva uppger till media. Den verkliga kostnaden kanske är upp till tre gånger högre.

Kostnader för räddningstjänsten
Okänd

Kostnader för SL
Okänd

Kostnader för finansdepartementet
Okänd men den huvudsakliga planeringen har skötts från finansdepartementet

Kostnaderna för kyrkan i samband med bröllopet
Svenska kyrkan är naturligtvis också inblandade. Att utreda problemet kring ifall man kan gå till altaret själv eller ifall man kan ha med sin pappa till altaret, det sk altargate, är säkerligen något som rätt många präster, domprostar, biskopar och ärkebiskopen som har utrett och haft möten kring. Jag antar att minst 100 personer är inblandade i fyra månader i projektet för själva planeringen. 100 personer*25 000*arbetsgivaravgifter+semesterersättning=3 750 000 kronor.

Då räknar vi jävligt lågt och inte all den utredning som måste till för att utreda grundlagen att den som gifter sig med kronprinsessan måste erkänna sig till den evangelisk-lutherska tron.  Jag känner knappt en människa som säger sig vara evangelisk-luthersk. Personligen är jag rädd för människor som tror på jungfrufödseln i synnerhet om de kommer från Knutby eller Oklahoma. Det skulle vara intressant att veta prins Daniels åsikt om Augsburgska bekännelsen (en förutsättning för den lutherska tron) vilket som i grunden innebär att man fördömer ”alla kätterier som muhammedaderna”. Att ändra grundlagen kostar $ i utredningskostnader.

Utöver detta har storkyrkan städats i tre månader för 14 miljoner kronor enligt DN. Kyrkan följer alltså Stockholms kommuns mönster de redovisar städkostnaderna men gömmer undan byråkratikostnaderna. En städkostnad är lätt och smidig att räkna fram och redovisa. Frågan är vad byråkrati kostnaderna ligger på – kan de ligga 10 gånger högre schablonmässigt?

Kostnad för specialkonsert i konserthuset
Jag är osäker vilken budget det här går på men konserten lär vara beställd av riksdagen och är våra förtroendevaldas present till brudparet. Ett gäng symfoniorkester som spelar Hugo Alvén och Grieg. Roxette och Orphei drängar. Magnus Uggla väljer att inte sjunga jag mår illa. Kostnad okänd men minst 100 personer involverad i 2 månader. Usch jag som ekonom börjar bli trött på att räkna kostnader… Sedan under bröllopsdagen är det en middag för 500 personer. Osäkert vem som betalar troligtvis hovet själva.

Kostnaden för diverse museum
Mängder av museum har inspirerats av det kungliga bröllopet och de skattekostnaderna för detta är svåra att räkna fram eftersom det finns rätt många museum i Sverige.

Ett axplock av utställningar:
Nationalmsueet kör fotoutställningen ”Bernadotter i svart och vitt” i 10 månader. Stockholms stadsmuseums utställning heter ”Stockholm hjärta kärlek” och som hyller bröllopsfotografier.

Stockholm stadsbiblioteks utställning heter Kungligheter förr och nu med fokus på svenska kungahuset. Vin och sprithistoriska museet har en utställning om kärleksdrycker och Halwyllska museet visar en utställning med 15 års bröllopsmode.

Nordiska museet har en utställning som heter Bröllop inspirerad av länsmuseum i Varberg. Även Sigtuna museum satsar på Bröllop och Landskrona Museum. Nobelmuseum har en extra paviljong och hyllar kärleken under bröllopsveckan. Sjöhistoriska museumet visar kungliga båtar. Myntkabinettet visar en utställning ”Bröllop inte bara kärlek”.
Uppskattad schablonkostnad för samtliga museum: minst 5 miljoner kronor

Kostnaden för PR
Mängder av myndigheter arrangeras för att se till att PR bevakningen blir den bästa kring bröllopet. En central position har Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU). I NSU ingår Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet, Visit Sweden, Invest Sweden, Exportrådet och Svenska Institutet som lyckligtvis är placerad precis vid slottsbacken… Alla dessa organisationer har egna budgetar.

Kostnaden för SVT
Är det till bröllopsprogrammen och bevakningen vi betalar vår TV-licens? Vad kostar det att ha kungabevakning varje dag i en månad? TV chefen pratar om 40 specialtimmar men då räknar han knappast in morgonsofforna. Sändningen lär vara det största i SVT:s historia och bevakas av 67 kameror.

Tydligen låg tv-kanalerna i förhandling med hovets speciella arbetsgrupp enligt aftonbladet. Enligt Ragnar Tingström, grundare av mediebyrån Scream, rör sig sändningsrättigheterna om 7–8 miljoner kronor. Pengar som de enligt aftonbladet inte kommer få tillbaka. Tydligen vill de i sin tur få betalt av de stora mediebyråerna och ta betalt för video och bildrättigheterna.

Intressant att se TV-chefen urskuldra sig med att statstelevisionen förmedlar kunskap och nämnder den vattenkammade Christoffer  O’Reegan och den snälla sagofarbrorn Herman Lindkvist som sprider kunskap i fosterländsk anda om diadem, hjältekungar och serafimerordern.

Snälla, snälla TV-chef – att se historiker  som berättar sagor om gamla hjälte kungar är i alla fall jag rätt trött på och då är jag ändå historieintresserad. Berätta verkligheten för oss och ge oss fackhistoriker. Jag tror det var ett bra val att prins Daniel fick serafimerordern. I alla fall var det bättre val än de gånger serafimerordern delades ut till diktatorerna Mussolini och Ceausescu. (Göring däremot fick aldrig serafimerordern utan belönades med kommendörstecknet av Svärdsorden).

Samtidigt måste jag ge lite cred till Herman&co som är exceptionellt duktiga på att berätta historier – men det är en lång distans mellan att berätta en bra historia och historia. Kort sagt  jag tror inte på deras historiebeskrivning. Själv läser jag än en gång Vilhelm Mobergs bok ”Otrons artiklar” där han skriver om historikernas ansvaroch får återigen hopp om historikerns objektiva roll. Tack Ville din bok är fortfarande aktuell!

Kostnaden för de affärsdrivande verken
Aktiebolaget Posten, som ägs till 100% av staten, har låtit prägla ett nytt frimärke med bröllopsparet. Personligen bojkottar jag frimärken föreställande kungliga motiv eftersom de representerar en odemokratisk symbol. Kostnaden att prägla ett frimärke vet jag inte men det är säkert rätt liten process. Telia det gamla statliga företaget, som numera ägs av halvlurade svenskar, har låtit sätta upp en ny basstation på slottet och öppnat upp ett antal nya kanaler i mobilnätet eftersom man har planerat en trafik motsvarande nyårsafton. Kostnaden för detta lär ha sysselsatt minst 30 personer under flera månader.

Kostnaderna vi betalar för politikerna… Slutligen har vi politikerna som är svåra att göra några exakta beräkningar på och det är troligtvis en samhällsekonomisk vinst att de sysselsätter sig med bröllopet än deras alternativa aktiviteter att hitta på ännu mera skatter och konstiga statsfinansierade projekt.

Utöver galamiddagen där riksdagen är värd har regeringen värd för mottagningen för kommuner och landsting (dvs en annan budget). Det finns ett antal politiker och departement som lär är involverade i bröllopet . Den svenska dubbel byråkratin är ju en fantastisk skapelse som föder sig själv helt enligt den sk public choice teorin.

Sverige är ju en fantastisk bananmonarki.  Sverige har ju tex både en försvarsstab och ett försvarsdepartement. Vi har ett socialdepartement och en socialstyrelse osv. Kanske inte underligt att vi betalar så höga skatter för detta gigantiska nepotistiska statsfinansierade bidragssystem? Kanske dags att reformera byråkratin från grunden? A

v politiska skäl kan UD knappast begära den verkliga kostnaden som de sysselsätts kring förberedelserna. Det lär finnas en mindre stab som är direkt involverade i det här projektet och som troligtvis uppbär  sin ordinarie ersättning. Utrikesdepartementet har fått ett extra anslag på 4 miljoner kronor för att  kunna ”bistå hovet med visst tillfälligt stöd”. 4 miljoner kan väl betraktas som fickpengar för ett departement av UD:s storlek och räcker väl till några paraplydrinkar men UD bör ha hjälpt till med inbjudningar där man lyckats att bjuda in representanter från diktaturer som Eritrea (som fortfarande inte släppt svenske David Isaak). Intressant var att höra kommunikationschefens motivering att de hade bjudit in Eritrea att de bara följde den praxis som gällde för sådana här tillställningar dvs att bjuda in de som har någon beskickning i Sverige. Praxis?

Det här är första gången i Sveriges tusenåriga historia som vi har en kronprinsessa som gifter sig! Hur kan det då vara praxis? Har kommunikationsenheten på UD ställt sig frågan hur vanligt är det med ett bröllop som kommer ha en direkt konsekvens av ett lands tronföljd- hur fastställer man en praxis från ett engångstillfälle?

Utvärderingskostnaderna för byråkratin
Administrationskostnaderna är som sagt enorma och de lär inte sluta med att bröllopet slutar. Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet har låtit medieanalysföretaget Mediapilot utvärdera bröllopet. Stockholms kommun kommer också att utvärdera hur det har gått efter evenemanget Love 2010. Jag antar att utvärderingar kommer också att göras av militären och polisen och alla andra byråkratiska myndigheter…Lönekostnad schablonmässigt för samtliga om jag räknar lågt: 1 månad*30 personer*60 0000= 1 800 000

Avspärrningarna och andra samhällsekonomiska kostnader för bröllopet Anledningen att jag skriver det här inlägget var att polisen stängde av en fil på E4:an söderut på torsdagen innan evenemanget så jag satt i trafik kaos en vanlig torsdag som gjorde mig förbannad.

På radion sa de att 14 ekipage (det kalas tydligen inte bil ifall man är tillräckligt prominent) skulle köra längs en egen fil  längs med hela E4:an från Arlanda till Drottningholm under rusningstid.  I verkligheten såg jag 3 bilar eskorteras av 4 polisbilar. Kunde de inte ha landat på Bromma istället – så hade jag kunnat slippa stå i kö i 50 minuter? Jag undrar vilken inavlad von Ärthjiärna på hovstaten som hade planerat detta statsbesök under rusningstid? Anta att vi är 10 000 skattebetalande arbetare som blir en timme försenade och vår timkostnad ligger på måttliga 600 kronor inklusive arbetsgivaravgifter, tv-licens, begravningsavgift och semesterersättning. Då blir den samhällsekonomiska förlusten 6 Miljoner kronor.

Poliskostnaden för att eskortera dessa påstådda 14 bilar inklusive helikoptern som snurrade retligt över trafikkaoset  har jag schablonmässigt tidigare räknat inom poliskostnaderna.

Intäkter från bröllopet

Myten om PR-värdet för det kungliga bröllopet
Vi ekonomer brukar kalla samhällsekonomiska analyser för cost-benefit analyser och de görs bla av vägverket för att se på hur man ska dra vägar för att se på miljömässiga konsekvenser och ifall man kan spara liv.

Vid ett kungligt bröllop skulle man på motsvarande sätt kunna räkna fiktiva kostnader som miljökostnader att åka ett privat jetplan till västindien, eller att resa med sin lustyacht längs med hela Sverige, pensionärstanter som får hjärtinfarkt, eller att köra 18 JAS flygplan etc I detta bröllop har man däremot gjort en del innovativa samhällsekonomiska cost-benefit kalkyler som har marknadsförts som intäkter.

Fiktiva intäkter från bröllopet redovisas av flera olika organisationer, de verkar nästan konkurrera med varandra att överträffa varandra i hur mycket bröllopet har dragit in. Tyvärr är de rätt svårt att härleda hur de har räknat ut de här intäkterna och en del av dessa måste dessvärre kategoriseras som vilseledande och oseriösa.

Enligt Svensk Handels beräkning innan bröllopet räknade de med att PR värdet skulle ligga på 800 miljoner kronor. Om vi antar att det redaktionella innehållet i en stor tidning är värt 150 000 kronor så skulle 5333 tidningsreportage göras om bröllopet vilket jag har svårt att tänka mig. Situationen blev inte bättre efter att de största nyhetsbyråerna AFP, Reuters och AP valde  att skippa bröllopsbevakningen helt på grund av ett bråk med SVT om sändningsrättigheterna.

Samtliga internationella tidningar som jag tittade hade mer uppmärksamhet kring rådande fotbolls VM och i de fall bröllopet nämndes var det som en binyhet. I Danmarks största tidningar visades på bröllopsdagen fotbolls VM och röda ansikten…Norska Aftonposten visar ordentligt med bröllopet. På BBC och CNN hittar man någon strödd artikel. En bra bit på El País hemsida hittar man om bröllopet. I amerikansk och brasiliansk media är det stentyst.

Den 18 mars påstår Reinfeldt i Dagens Industri., utan att några siffror presenteras, att Kungligt bröllopet ger ”enorma intäkter”.

Den pressansvarige (!) på Visit Sweden (en organisation som får 100 miljoner kronor/ år av staten och äger 50% via näringsdepartementet) beställer formellt en undersökning från Medieanalysföretaget Mediapilot och då kom man plötsligt fram att publiciteten kring bröllopet var värt 2,7 miljarder kronor, jämfört med vad det hade kostat att köpa motsvarande annonsplats.

Efter nästan en månads väntande fick jag svar från Nämnden för Sverigefrämjandet (dvs UD) hur man hade gjort uträkningarna och efter att ha läst denna undersökningen räknade de godtyckligt med 12.720 artiklar i webbmedier.

Undersökningen är inte baserat på vetenskap utan helt på godtyckligt tänkande. Exempelvis värderas det i excelarket 45 webbplatser i Indien där mediautrymmet som prinsessbröllopet genererade till fantasivärdet 197 000 kronor styck! Inte nog med det 200 webbplatser i Indien värderades till 123 000 kronor styck utan det fanns också 75 populära webbplatser vars publicitet värderades till 86 000 kronor. Sedan har de tagit PR-värdet för webben och multiplicerat detta värde med en faktor på 2,2 och vips för tryckt och webb media i Indien får man ett fantasi värde på 87 818 000 kronor. Sedan multiplicerar de med 0,75 troligtvis för att allting inte är helsidor utan det också finns halvsidor som inte kan räknas lika högt som helsidor…Jag undrar ifall vi får många Indiska turister till Stockholm kommande år?

Sedan gör man motsvarande uträkning för andra länder och naturligtvis viktar man upp Tyskland i antalet artiklar. Anmärkningsvärt är att alla den fiktiva PR-intäkten för webb alltid multipliceras med 2,2 oavsett land och media! Att undersökningen avrundar uppåt med 7 miljoner vilket är en pittoresk detalj i alla konstigheter. Jag blir mörkrädd när jag läser excel arket hur Mediaplanet har räknat och att Dagens Industri okritiskt hade med den här nyheten med rubriken ” Kungabröllopet värt miljarder i PR”.

Ladda ner excel arket här

Det verkar lite underligt att myndigheter utreder sig själva och sedan går ut i press kring detta varför inte låta riksrevisionen sköta revisionen?

Personligen tycker jag det  är negativ PR med monarkin i dess nuvarande form dvs man skulle likaväl kunna redovisa intäkterna som en kostnad som visar att Sverige har ett omodernt samhällsskick!

Intäkter från besökare av bröllopet
Enligt rapporter såg 500 000 personer bröllopet i Stockholm. Jag har svårt att avgöra ifall det är en stor ökning av turister mitt under turistsäsongen men tänk att Stor Stockholm har 2 miljoner invånare dvs det var 1,5 miljoner som faktiskt valde att inte se evenemanget.

Modern forskning visar att det finns utträngningseffekter kring stora evenemang som innebär att det finns en rätt stor del som undviker en plats som har ett stort evenemang och dessa  alternativa intäkter borde räknas bort i glädjekalkylerna. TV4 gjorde en rundringning till hotellen i Stockholm och sa dagen efter bröllopet att de hade fått bekräftat att hotellen inte var så fullbokade som de brukar vara.

Intäkter från bröllopsrelaterade produkter Till bröllopet har det tagits fram en officiell serie produkter med utvalda producenter. I serien ingår bland annat textilier, porslin, smycken och livsmedel troligvis är de sk hovleverantörerna anlitade.

Cloetta har lyckats producera en chockladask och fått kritik för att de använt barnarbetare i västafrika. (Söker man på ordet barnarbetare och Cloetta på Google får man numera 1300 resultat men det går väl att omräkna som PR-värde…) Turister kommer köpa bröllopsrelaterade produkter för 2,5 miljarder kronor enligt lobbyorganisationen Svensk handel som naturligtvis vill ha en bra relation till hovet. Siffran får mig att bli tveksam över objektiviteten i lobbyorganisationens siffror i synnerhet när Svensk Handel går tom så långt att de skapar en bröllopsblogg!

Trots det denna uppblåsta försäljningssiffra gör mig glad eftersom den innebär mycket moms pengar till staten och pengarna som faktiskt betalas av de som vill ha kungahuset. Det kanske finns något positivt utanför romantiken… men om vi pratar miljard summor borde det statliga stödet till kungahuset starkt ifrågasättas eftersom det kungliga monopolet verkar vara en rätt lönsam affärsidé – i alla fall lönsammare än att bygga SAAB bilar. Kort sagt – kungahuset skulle kunna leva gott på biljetter och försäljning av nyckelknipor, porslin, vykort, böcker, biljettkostnader etc.

Men intervjuer som genomförts med de företag som var med  säger att försäljningen är lägre än väntat däremot inga exakta siffror men ”Under två veckors tid nåddes en intäkt på 70 till 80 miljoner kronor, jämfört med de 100 miljoner kronor som handeln hade räknat med.” Vad menas med en intäkt i detta fallet – var det en intäkt som låg över vad handeln vanligtvis har i juni månad?
Källa: dagens industri 24:e juni (hittar inte pressreleasen från Svensk handel som tidningen refererar till)

Den största kostnaden för det kungliga bröllopet

Den största kostnaden för bröllopet har jag inte tagit med.
Det är priset vi betalar att vi inte har en demokrati. Priset för fjäsket är enormt och ska man teoritisera om det går det att hävda att presenter och liknande till stor del skulle falla under mutbrott.  På flera företag och myndigheter är det inte lagligt att ta emot en gåva som överstiger 1000 kronor och då blir det nästan fånigt vissa av presenterna exempelvis Bertil Hults privatjet till Västindien som lär ha kostat miljoner och troligtvis också innebär gentjänster i det långa perspektivet.

Med dessa höga anslag kan man tycka det är märkligt att den enda som har en sk SGU (sjukpenninggrundande inkomst) är prins Daniel så han kan ju i allafall få ut föräldrapenning när den tiden förhoppningsvis kommer. Varför inte marknadsanpassa kungahuset ta bort bidragen och införa arbetslinjen?

Men samtidigt öppnar PR tänkandet upp nya visionära marknadsföringsmöjligheter för staten. Varför inte utveckla idén om kungar och prinsessor?
Om vi som land gör en massa knasiga saker så kommer vi få massor av publicitet i utlandet.  Vi skulle ett år kunna satsa en miljard till att utnämna en rikshäxa. Nästa år skulle vi kunna ha en officiell jultomte som får ansvara för migrationsverket och blir hertig av Norrland. Vi skulle kunna ha en pepparkaksgubbe som bygger ett gigantiskt papperkaksslott. Det finns mängder av idéer för affärsutvecklare att sätta tänderna i.

Varför inte satsa stort några miljarder på stora och konstiga mega-utnämningar och se hur mycket medieutrymme vi kommer få till sagolandet i andra länder. Jultomten kan representera oss i utlandet och åka runt med militären. Vad spelar det för roll om andra länder tycker vi är konstiga? Tyskarna kommer att vallfärda till det lilla sagolandet, strunt samma att de kommer hit i sina husbilar och villdcampar i närheten av gästhamnar. Vi kommer få massor av PR-intäkter och så kan vi beställa dyra utredningar från någon mediabyrå som bevisar att det är kloka investeringar. Marknadsförarna på Disneyland skulle börja svettas.

Själv önskar jag att kungahuset moderniserades och att statschefen var demokratiskt vald som det historiskt  en gång var vid Mora Stenar några mil söder om Uppsala när Magnus Ladulås blev vald. I Västgötalagen sas det: ”Sveaer egho konung at taka ok sva vraekae”.

En demokratiskt vald monark skulle jag ta emot med öppna armar och då skulle även jag kunna fira bröllopet. Om kungen eller drottningen hade blivit folkvald – skulle jag kanske rösta på Viktoria, som verkar vara en representativ och ödmjuk filur.  Dessutom ser hon ut att vara lycklig och nykär i sin Daniel.

About The Author

sv_SESvenska