juni 2, 2023

Vad pratade eliten om på Bilderberg mötet 2023

AI genererad bild från bilderberg mötet

Den ekonomiska och politiska eliten träffades den 18-21 maj 2023 i Lissabon, Portugal på det 69:e årliga Bilderberg mötet. Den årliga Bilderberg-händelsen med 130 inbjudna nyliberala elitister är insvept i mystik, med privata diskussioner som hålls bakom stängda dörrar. Deltagarna följer Chatham House-reglerna vilket innebär att transparensen är näst intill obefintlig.

En hypotetisk agenda baserad på AI
Varje år sammanträder betydande politiska, ekonomiska, akademiska och medieledare från Nordamerika och Europa i en grupp som går under namnet ”Bilderberggruppen”. Dessa möten, enligt deltagarna, fokuserar uteslutande på diskussioner om samhällsfrågor. Kritiker hävdar dock att gruppen är en slags hemlig global regering. Mellan 120 och 150 deltagare blir inbjudna av den styrande kommittén för gruppen. Inga officiella anteckningar förs över vad som diskuteras eller vilka slutsatser som nås. Endast en lista över ämnen som ska diskuteras vid respektive möte finns tillgänglig.

Jag använde Chat-GPT för att få fram en tänkbar agenda för deras tre dagars möte baserat på deltagarlistan. Bilden är AI-generad.

Chatham House-reglerna är en regel som infördes av den brittiska tankesmedjan Chatham House ( The Royal Institute of International Affairs). Enligt dessa regler kan deltagarna vid ett möte eller en diskussion fritt använda informationen som tillhandahålls, men de får inte avslöja identiteten eller anknytningen till de personer som uttrycker åsikter eller kommentarer under mötet. Syftet med dessa regler är att främja en öppen och ärlig diskussion genom att skapa en miljö där deltagarna känner sig fria att uttrycka sina åsikter utan rädsla för offentlig exponering eller återverkningar.

Öppningsceremoni och välkomsthälsningar

 • Introduktion av deltagare och viktiga besökare.
 • Översikt över mötets syfte och mål
 • Globala ekonomiska utmaningar och framtidsutsikter
 • Diverse middagsbord organiserade efter intresseområden

Den globala ekonomiska utvecklingen

Troligtvis kommer man prata om den globala ekonomiska utvecklingen. I mötet saknas helt representanter för BRIC länderna dvs Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.

 • Diskussion om den globala ekonomiska utvecklingen och dess påverkan på Europa och Nordamerika
 • Utbyte av idéer om ekonomiskt samarbete och tillväxtstrategier
 • Samarbete inom teknik och innovation

Paolo Gentiloni har föreläst vad som händer när Eurozonen går in i recession. Journalisten Yuan Yang som jobbar som Europa-Kina korrespondent på Financial Times förespråkar en ny industriell policy för Europa och nya globala koalitioner för hållbar transformation som är ett initiativ från Europa kommissionen

Dambisa Moyo har länge pratat om att ekonomiskt stöd till Afrika gör det värre för kontintenten.

Ekonomer och finansmän på Bilderberg mötet

Bland deltagarna i Bilderberg-mötet 2023 finns flera framstående ekonomer. Här är några av de som skulle kunna prata om de finansiella utmaningarna.

 • Ajay Agrawal: Ajay Agrawal är professor i ekonomi vid University of Toronto.
 • Dambisa Moyo: Dambisa Moyo är en global ekonom och medlem av Storbritanniens överhus.
 • Erkki Liikanen: Erkki Liikanen är ordförande för IFRS Foundation Trustees och har en gedigen bakgrund inom ekonomi och finans. IFRS handlar om internationella redovisnisningsregler inom finans och försäkring.
 • Paolo Gentiloni: Paolo Gentiloni är kommissionär för ekonomi vid Europeiska kommissionen och har tidigare varit Italiens premiärminister.
 • José Manuel Barroso (PRT) – Ordförande för International Advisors, Goldman Sachs
 • Paschal Donohoe (INT) – President för Eurogroup
 • Zanny Minton Beddoes (GBR) – Chefredaktör för The Economist

Dessa ekonomer förväntas delta i diskussioner om ekonomiska frågor och bidra med sina perspektiv och expertis vid Bilderberg-mötet. Det är möjligt att det finns fler ekonomer representerade som inte nämns i listan.

Bankväsendet

Tänkbara diskussions områden:

Framtida trender inom banksektorn: Förväntade förändringarna och utvecklingen inom banksektorn, inklusive teknologiska innovationer, digitalisering och automatisering.

Finansiell stabilitet och riskhantering: De kan prata om betydelsen av robusta riskhanteringsstrategier och hur banker kan främja finansiell stabilitet i en osäker ekonomisk miljö.

Reglering och efterlevnad: En diskussion om regleringar och efterlevnadskrav inom banksektorn kan också vara relevant, inklusive att hantera frågor som finansiell brottslighet och dataskydd.

Framväxande marknader och globala ekonomiska utmaningar: Goldman Sachs kan dela insikter om framväxande marknader, tillväxtfasen inom tekniksektor, ekonomiska trender och utmaningar som påverkar den globala banksektorn.

Bland deltagarna i Bilderberg-mötet 2023 finns representanter från några betydande banker och finansinstitut. Här är några av dem:

 • Goldman Sachs har en särställning med flest deltagare: José Manuel Barroso, ordförande för International Advisors och John Waldron (USA) – President och COO för The Goldman Sachs Group, Inc och José Manuel Barroso (PRT) – Ordförande för International Advisors, Goldman Sachs
 • ASML Holding: Peter Wennink (NLD) – President och VD
 • Deutsche Bank AG: Paul M. Achleitner, ordförande för Global Advisory Board.
 • Banco Santander SA: Ana P. Botín, Group Executive Chair.
 • KBC Group NV: Koenraad Debackere, styrelseordförande.
 • AXA SA: Thomas Buberl, VD.
 • Merck KGaA: Bélen Garijo, styrelseordförande och VD.
 • Koç Holding AS: Ömer Koç, ordförande.
 • Kudelski Group SA: André Kudelski, ordförande och VD.
 • PSP Investments: Deborah O’Leary, ordförande och VD.
 • DNB ASA Kjerstin Braathen (NOR)
 • Wallenberg SEB banken

Från analoga gränser till digitala horisonter: framtiden för digitalisering och AI

AI kommer vara i fokus på mötet med flera ledande personer från teknikföretag som är involverade i AI-kapplöpningen kommer vara på plats som Sam Altman, VD för OpenAI som var med redan på förra Bilderberg mötet.

Altman vittnade tidigare denna vecka inför en senatskommitté och uppmanade till reglering av AI och sa att ”regulatorisk intervention från regeringar kommer att vara avgörande för att mildra riskerna med allt kraftfullare modeller”. Schmidt, som är medgrundare av Schmidt Futures, har uttryckt liknande åsikter och kallat de senaste framstegen inom AI för ett ”avgörande ögonblick” samtidigt som han uttrycker oro för att illasinnade aktörer kan missbruka tekniken.

Nadella och Microsoft har ett exklusivt partnerskap med OpenAI, vilket har resulterat i att ChatGPT har integrerats i Microsofts sökmotor Bing och webbläsaren Edge. Företaget integrerar också Microsoft 365 Copilot i Microsoft Office-programsviten.

Satya Nadella, VD för Microsoft, Demis Hassabis, chef för Google DeepMind, och tidigare VD för Google, Eric Schmidt. Alex Karp vd för Palantir.

Google sammanslog nyligen sin avdelning DeepMind, ledd av Hassabis, med sin enhet Google Brain och bildade Google DeepMind. Detta skedde när det teknikjätten blev bekymrad över sin konkurrenssituation efter framsteg som gjorts av OpenAI och Microsoft.

Ajay Agrawal om hur ChatGPT ändrr hur vi tänker.

Här är några troliga ämnen som togs upp inom AI

 • Etiska och juridiska frågor: Diskussion om de etiska och juridiska aspekterna av AI-utveckling, inklusive ansvarsfrågor, integritetsskydd och reglering.
 • Framtiden för AI: Utforskning av potentiella framsteg inom AI-teknologi och hur de kan påverka samhället, ekonomin och arbetsmarknaden.
 • AI och samhället: Samtal om hur AI kan användas för att lösa samhällsutmaningar, främja hållbar utveckling och förbättra människors livskvalitet.
 • AI och ekonomi: Diskussion om hur AI påverkar ekonomin, inklusive möjligheter och utmaningar för näringslivet, innovation och sysselsättning.
 • AI och säkerhet: Utforskning av AI: s roll inom säkerhet och försvar, inklusive cyberhot och möjligheter för defensiva och offensiva åtgärder.

En global omställning: strategier för att adressera klimatförändringarna

Hållbarhet och klimatförändringar: Samtidigt som vikten av att säkerställa energisäkerheten betonas med tanke på Rysslands aggression mot Ukraina, så kvarstår målet att uppnå netto-nollutsläpp senast 2050 enligt Parisavtalet. Som bakgrund till hållbarhetsagendan finns också olika ESG satsningar, Agenda 2030 för hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen

Diskussion om de globala klimatförändringarnas konsekvenser och åtgärder för att minska utsläppen
Utbyte av bästa praxis och samarbete för att främja hållbar utveckling.

Marco Alverà är VD för TES och kommer från Goldman & Sachs. TES hoppas accelerera övergången till ren energi genom att leverera grönt vätgas i stor skala till kunder inom mobilitet, industri och kraftsektorer. TES första stora projekt är Wilhelmshaven Green Energy Hub, som hoppas leverera 250 TWh per år av koldioxidneutral energi till Tyskland fram till 2045. Till år 2030 hoppas TES ha producerat en miljon ton av det de kallar ENG, eller elektriskt naturgas, som en likvärdig ersättning för LNG.
Alverà, Marco (ITA) – Medgrundare, zhero.net.
Saly Benson är en optimistisk professor från Stanford som talar om utsläpp, power grid, framtidens energi, open-source och hur man kan fånga koldioxid utsläpp. Hon betonar också betydelsen hur priserna på den nya miljötekniken har minskat i pris.

Hållbarhetsfrågor: Goldman Sachs kan ta upp ämnet hållbarhet och hur stor marknaden är eller diskutera hur banker kan integrera hållbarhetsaspekter i sina affärsmodeller och bidra till en mer hållbar ekonomi.

 • Connie Hedegaard: Ordförande för KR Foundation och tidigare EU-kommissionär för klimatåtgärder.
 • Henrik Ehrnrooth: Ordförande för Otava Group och engagerad i hållbarhetsfrågor.
 • Mette Frederiksen: Danmarks premiärminister och sannolikt kommer klimatfrågor att vara på agendan. Just Danmark är en stormakt inom exempelvis vindkraftverk och ett av de länder som tjänat mest på EU.
 • Kristian Jensen: Kristian Jensen är VD för Green Power Denmark och har tidigare dansk finansminister.
 • Børge Brende: Ordförande för World Economic Forum och tidigare Norges miljöminister.
 • Bernard Looney: VD för BP plc och aktiv inom energiomställning och klimatåtgärder.
 • Kristian Jensen: VD för Green Power Denmark och engagerad i förnybar energi.
 • Anna Borg: Vattenfall
 • Bernard Looney (GBR) – VD för BP plc
 • Beurden, Ben van (NLD) – Särskild rådgivare till styrelsen, Shell plc. Ämnen: Energisektorn, klimatåtgärder och hållbarhetsstrategier.

Dessa personer kan bidra med sina kunskaper och erfarenheter inom klimatfrågor och hållbarhet under mötet.

Den globala säkerheten med fokus på Ukraina och Ryssland

 • Utmaningar inom den globala säkerheten och hot mot stabiliteten
 • Säkerhet och internationella relationer inom Nato

Rysslands aggression mot Ukraina utmanar den regelbaserade internationella ordningen och man kommer troligtvis om att upprätthålla en enad front på exempelvis G7 mötet som är några dagar efter Bilderberg mötet. Samarbetet mellan Europa och Nordamerika kommer att diskuteras för att hantera dessa hot och främja fred och stabilitet.

Troligtvis håller den ryska stormästaren i schack och Putin kritikern Gary Kasparov föredrag om framtiden för Ryssland. Även Anne Applebaum är en känd Putin kritiker och hon jobbar som staff writer på The Atlantic, en amerikansk tidning med en bred inriktning och fokus på politik och samhällsfrågor. Från Finland har vi också Sanna Marin och hardliners som Jens Stoltenberg. Som motpol till Kasparov finns Kissinger som under 2022 har kommit med flera underliga uttalanden om Ryssland och Peter Thiel från Palntir som också är en internationell schackspelare och Trump supporter.

Det finns flera personer som är specialister på säkerhetsfrågor och har kunskaper om Ryssland. Här är några av dem:

 • Jens Stoltenberg, Natochef
 • Christopher Cavoli: Supreme Allied Commander Europe, ansvarig för säkerhetsfrågor inom NATO.
 • Tom Tugendhat (GBR) – Statssekreterare för säkerhet
 • Avril D. Haines: Director of National Intelligence i USA, specialiserad på underrättelsetjänst och säkerhetsfrågor.
 • Gideon Rachman: Chief Foreign Affairs Commentator på The Financial Times, med omfattande kunskap om internationella relationer och säkerhetspolitik.
 • Radoslaw Sikorski: MEP (ledamot av Europaparlamentet) och tidigare polsk utrikesminister, med expertis inom utrikespolitik och säkerhetsfrågor.
 • Tom Tugendhat: Storbritanniens minister för säkerhet, med fokus på nationell säkerhet och försvarspolitik.
 • John Sawers: Tidigare chef för den brittiska underrättelsetjänsten MI6, med omfattande erfarenhet av säkerhets- och underrättelsefrågor.

Dessa personer kan bidra med sina kunskaper och perspektiv när det gäller säkerhetsfrågor och Ryssland under mötet.

Vad handlar mötet om för Sveriges del?

Här är de personer som antingen är från Sverige eller har svensk anknytning

Magdalena Andersson – Ledare för Socialdemokraterna (Sweden)
Anna Borg – VD och koncernchef för Vattenfall AB (Sweden)
Marcus Wallenberg – Ordförande för Skandinaviska Enskilda Banken AB (Sweden)

Det är svårt att förutsäga exakt vad de kommer att diskutera vid mötet eftersom agendan och innehållet i diskussionerna vanligtvis hålls konfidentiellt men det är intressant att Wallenberg tar med Magdalena Andersson och Anna Borg från Vattenfall den här gången. Det är inte ovanligt att Wallenberg tar med socialdemokrater på mötet. På promenad nere i Portugal ser man Magdalena gå med sossarnas chefsförhandlare i Nato-frågan, Oscar Stenström. Han ledde de svenska förhandlingarna med Turkiet inför Nato:s toppmöte den 2022, som senare ledde fram till att Sverige bjöds in till försvarsalliansen.

Som representanter från Sverige kan de troligtvis ta upp ämnen som rör Sveriges ekonomi, energipolitik, hållbarhet, och internationella relationer. Sveriges Nato anslutning är troligt högt på agendan med Ceylan, Mehmet Fatih som är Turkiets permanenta representant i Nato och Jens Stoltenberg men det är också flera andra från Turkiet på mötet

 • Soli Özel: Professor, Kadir Has University
 • Ömer Koç: Ordförande, Koç Holding AS
 • Dambisa Moyo: Global Economist; Medlem, House of Lords
 • Refet Gürkaynak: Professor i ekonomi, Bilkent University
 • Barçın Yinanç: Journalist, T24 News Website

Från Ungern som inte heller godkänt Sveriges medlemsansökan till Nato är följande personer med.

 • Gergely Gulyás: Ordförande för premiärministerns kontor i Ungern
 • Péter Szijjártó: Minister för utrikesfrågor och handel i Ungern
 • Sándor Csányi: Ordförande och VD, OTP Bank Group
 • Péter Ákos Bod: Chef för internationella ekonomiska relationer, ungerska nationella banken

Det kan också vara möjligt att de deltar i bredare diskussioner om globala frågor som handel, geopolitik och teknologi.

Vilka svenskar har varit med på Bilderbergmöten?
Från Sverige har personer som Annie Lööf, Carl Bildt, Anders Borg, Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Mona Sahlin, Leif Pagrotsky, Percy Barnevik, Jonas Bonnier, Gunilla Carlsson, Carl-Henrik Svanberg och Leif Johansson deltagit. Både Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt blev statsministrar strax efter att de deltagit i Bilderberggruppens möten, vilket enligt statsvetaren Magnus Hagevi tyder på att gruppen har förmåga att förutse vem som kommer att bli statsminister.

Indien

 • Tarun Chhabra (USA) – Senior Director för teknik och nationell säkerhet, National Security Council
 • Arvind Subramanian (INT) – Senior Fellow in International and Public Affairs, Brown University

Journalister och media

Bland deltagarna i Bilderberg-mötet 2023 finns det några journalister och representanter för medier. Här är några av dem:

 • Anne Applebaum: Staff Writer på The Atlantic, en amerikansk tidning med en bred inriktning och fokus på politik och samhällsfrågor.
 • Giuliano da Empoli: Politisk forskare och författare, tidigare rådgivare åt den italienska premiärministern Matteo Renzi. Hans politiska inriktning är center-vänster.
 • John Micklethwait: Chefredaktör på Bloomberg LP, en internationell mediekoncern som fokuserar på finansiella nyheter och analyser. Bloomberg har inte en tydlig politisk inriktning utan strävar efter att vara neutral och objektiv i sin rapportering.
 • Zanny Minton Beddoes: Chefredaktör på The Economist, en välrenommerad brittisk veckotidning med liberal ekonomisk och politisk inriktning.
 • Martina Salomon: Chefredaktör på Kurier, en österrikisk dagstidning med centristisk politisk inriktning.

Uppföljande möten

Sammanfattning av diskussionerna och identifiering av gemensamma mål och åtgärder
Framtida samarbetsplaner och eventuella uppföljningsmöten

Historik
Gruppens namn härstammar från dess första mötesplats, Hotel de Bilderberg i Oosterbeek, Nederländerna, den 29 maj 1954. Bilderberggruppens grundare, inklusive tidigare ordföranden för Unilever, Paul Rijkens, hade som mål att stärka de transatlantiska banden mellan Europa och USA under det pågående kalla kriget. En tidigare ledare för det brittiska labourpartiet har påpekat att det inte är helt felaktigt att påstå att gruppen strävar efter global styrning. Bland de internationellt kända deltagarna finns Margaret Thatcher, Tony Blair, Henry Kissinger, prins Charles, Bill Clinton, Bill Gates och VD:n för Ryanair, Michael O’Leary.

Totala deltagarlistan

 • Abrams, Stacey (USA), CEO, Sage Works Production. Ämnen: Politiskt ledarskap och aktivism, mediarepresentation och kreativ entreprenörskap.
 • Achleitner, Paul M. (DEU) – Ordförande, Global Advisory Board, Deutsche Bank AG. Ämnen: Global ekonomi, banksektorn och finansiella marknader.
 • Agrawal, Ajay (CAN) – Professor i ekonomi, University of Toronto. Ämnen: Makroekonomi, internationell handel och ekonomisk utveckling.
 • Albares, José Manuel (ESP) – Utrikesminister. Ämnen: Internationella relationer, EU-frågor och diplomatiska utmaningar.
 • Altman, Sam (USA) – CEO, OpenAI. Ämnen: Artificiell intelligens, teknologi och innovation.
 • Alverà, Marco (ITA) – Medgrundare, zhero.net; CEO TES. Ämnen: Hållbar energi, energiomställning och innovation inom energisektorn.
 • Andersson, Magdalena (SWE) – fd statsminister, Socialdemokratiska partiet. Ämnen: Politik och samhällsutveckling, ekonomisk politik och jämlikhet.
 • Applebaum, Anne (USA) – Staff Writer, The Atlantic. Ämnen: Journalistik, demokrati och historisk analys.
 • Arnaut, José Luís (PRT) – Managing Partner, CMS Rui Pena & Arnaut. Ämnen: Juridik, affärsrelationer och internationell handel.
 • Attal, Gabriel (FRA) – Minister för offentliga räkenskaper. Ämnen: Finanspolitik, offentlig förvaltning och ekonomisk styrning.
 • Balsemão, Francisco Pinto (PRT) – Ordförande, Impresa Group. Ämnen: Media, kommunikation och digital transformation.
 • Barbizet, Patricia (FRA) – Ordförande och VD, Temaris & Associés SAS. Ämnen: Företagsledning, styrelsearbete och affärsstrategi.
 • Barroso, José Manuel (PRT) – Ordförande, International Advisors, Goldman Sachs. Ämnen: Global ekonomi, investeringar och politisk analys.
 • Baudson, Valérie (FRA) – VD, Amundi SA. Ämnen: Finansiella marknader, kapitalförvaltning och investeringsstrategier.
 • Beaune, Clément (FRA) – Transportminister. Ämnen: Transportpolitik, infrastruktur och hållbara lösningar.
 • Benson, Sally (USA) – Professor i energivetenskap och teknik, Stanford University. Ämnen: Energiforskning, hållbar utveckling och energiomställning.
 • Beurden, Ben van (NLD) – Särskild rådgivare till styrelsen, Shell plc. Ämnen: Energisektorn, klimatåtgärder och hållbarhetsstrategier.
 • Borg, Anna (SWE), President and CEO, Vattenfall AB
 • Borrell, Josep (INT), Vice President, European Commission
 • Botín, Ana P. (ESP) – Styrelseordförande, Banco Santander. Ämnen: Banksektorn, finansiell inkludering och globala marknader.
 • Albert Bourla (USA) – Ordförande och VD för Pfizer Inc.
 • Braathen, Kjerstin (NOR), CEO, DNB ASA
 • Brende, Børge (NOR), President, World Economic Forum
 • Brink, Dolf van den (NLD), CEO, Heineken NV
 • Brudermüller, Martin (DEU), CEO, BASF SE
 • Buberl, Thomas (FRA), CEO, AXA SA
 • Byrne, Thomas (IRL), Minister for Sport and Physical Education
 • Carney, Mark (CAN), Chair, Brookfield Asset Management
 • Cassis, Ignazio (CHE), Federal Councillor, Federal Department of Foreign Affairs
 • Castries, Henri de (FRA), President, Institut Montaigne
 • Cavoli, Christopher (INT), Supreme Allied Commander Europe
 • Ceylan, Mehmet Fatih (TUR), President, Ankara Policy Center
 • Chhabra, Tarun (USA), Senior Director for Technology and National Security, National Security Council
 • Creuheras, José (ESP), Chair, Grupo Planeta and Atresmedia
 • Debackere, Koenraad (BEL), Chair, KBC Group NV
 • Deese, Brian (USA), Former Director, National Economic Council
 • Donohoe, Paschal (INT), President, Eurogroup
 • Döpfner, Mathias (DEU), Chair and CEO, Axel Springer SE
 • Easterly, Jen (USA), Director, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency
 • Economy, Elizabeth (USA), Senior Advisor for China, Department of Commerce
 • Ehrnrooth, Henrik (FIN), Chair, Otava Group
 • Émié, Bernard (FRA), Director General for External Security, Ministry of the Armed Forces
 • Empoli, Giuliano da (ITA), Political Scientist and Writer, Sciences Po
 • Entrecanales, José M. (ESP), Chair and CEO, Acciona SA
 • Eriksen, Øyvind (NOR), President and CEO, Aker ASA
 • Ferguson, Niall (USA), Milbank Family Senior Fellow, Stanford University
 • Fleming, Jeremy (GBR), Former Director, GCHQ
 • Frederiksen, Mette (DNK), Prime Minister
 • Freeland, Chrystia (CAN), Deputy Prime Minister
 • Garijo, Bélen (DEU), Chair and CEO, Merck KGaA
 • Gentiloni, Paolo (INT), Commissioner for Economy, European Commission
 • Gonzáles Pons, Esteban (ESP), Vice Chair, European People’s Party
 • Gosset-Grainville, Antoine (FRA), Chair, AXA
 • Goulimis, Nicky (GRC), Board Member and Co-Founder, Nova Credit Inc.
 • Griffin, Kenneth (USA), Founder and CEO, Citadel LL
 • Gruber, Lilli (ITA), Anchor, La7 TV
 • Gürkaynak, Refet (TUR), Professor of Economics, Bilkent University
 • Haines, Avril D. (USA), Director of National Intelligence
 • Halberstadt, Victor (NLD), Professor of Economics, Leiden UniversityHassabis, Demis (GBR), CEO, DeepMind
 • Hedegaard, Connie (DNK), Chair, KR Foundation
 • Hofreiter, Anton (DEU), MP; Chair Committee on European Affairs
 • Holzen, Madeleine von (CHE), Editor-in-Chief, Le Temps
 • Jensen, Kristian (DNK), CEO, Green Power Denmark
 • Joshi, Shashank (GBR), Defence Editor, The Economist
 • Kaag, Sigrid (NLD), Minister of Finance; Deputy Prime Minister
 • Karp, Alex (USA), CEO, Palantir Technologies Inc.
 • Kasparov, Garry (USA), Chair, Renew Democracy Initiative
 • Kieli, Kasia (POL), President and Managing Director, Warner Bros. Discovery Poland
 • Kissinger, Henry A. (USA), Chairman, Kissinger Associates Inc.
 • Koç, Ömer (TUR), Chair, Koç Holding AS
 • Kolesnikov, Andrei (INT), Senior Fellow, Carnegie Endowment for International Peace
 • Kostrzewa, Wojciech (POL), President, Polish Business Roundtable
 • Kotkin, Stephen (USA), Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University
 • Kravis, Henry R. (USA), Co-Chairman, KKR & Co. Inc.
 • Kravis, Marie-Josée (USA), Chair, The Museum of Modern Art
 • Kudelski, André (CHE), Chair and CEO, Kudelski Group SA
 • Kuleba, Dmytro (UKR), Minister of Foreign Affairs
 • Lammy, David (GBR), Shadow Secretary of State for Foreign Affairs, House of Commons
 • Leysen, Thomas (BEL), Chair, Umicore and Mediahuis; Chair DSM-Firmenich AG
 • Liikanen, Erkki (FIN), Chair, IFRS Foundation Trustees
 • Looney, Bernard (GBR), CEO, BP plc
 • Marin, Sanna (FIN), Prime Minister
 • Metsola, Roberta (INT), President, European Parliament
 • Micklethwait, John (USA), Editor-in-Chief, Bloomberg LP
 • Minton Beddoes, Zanny (GBR), Editor-in-Chief, The Economist
 • Moreira, Duarte (PRT), Co-Founder and Managing Partner, Zeno Partners
 • Moyo, Dambisa (GBR), Global Economist; Member, House of Lords
 • Mundie, Craig J. (USA), President, Mundie & Associates LLC
 • Nadella, Satya (USA), CEO, Microsoft Corporation
 • O’Leary, Michael (IRL), Group CEO, Ryanair Group
 • Orida, Deborah (CAN), President and CEO, PSP Investments
 • Özel, Soli (TUR), Professor, Kadir Has University
 • Papalexopoulos, Dimitri (GRC), Chair, TITAN Cement Group; Treasurer Bilderberg Meetings
 • Philippe, Édouard (FRA), Mayor, Le Havre
 • Pottinger, Matthew (USA), Distinguished Visiting Fellow, Hoover Institution
 • Pouyanné, Patrick (FRA), Chair and CEO, TotalEnergies SE
 • Rachman, Gideon (GBR), Chief Foreign Affairs Commentator, The Financial Times
 • Rappard, Rolly van (NLD), Co-Founder and Co-Chair, CVC Capital Partners
 • Reynders, Didier (INT), European Commissioner for Justice
 • Röttgen, Norbert (DEU), MP, German Bundestag
 • Rutte, Mark (NLD), Prime Minister
 • Salomon, Martina (AUT), Editor-in-Chief, Kurier
 • Sawers, John (GBR), Executive Chair, Newbridge Advisory Ltd.
 • Schadlow, Nadia (USA), Senior Fellow, Hudson Institute
 • Schallenberg, Alexander (AUT), Minister for European and International Affairs
 • Schmidt, Eric E. (USA), Former CEO and Chair, Google LLC
 • Schmidt, Wolfgang (DEU), Head of the Chancellery, Federal Minister for Special Tasks
 • Sebastião, Nuno (PRT), Chair and CEO, Feedzai
 • Sikorski, Radoslaw (POL), MEP, European Parliament
 • Silva, Filipe (PRT), CEO, Galp
 • Stilwell de Andrade, Miguel (PRT), CEO, EDP
 • Stoltenberg, Jens (INT), Secretary General, NATO
 • Subramanian, Arvind (INT), Senior Fellow in International and Public Affairs, Brown University
 • Tellis, Ashley J. (USA), Tata Chair for Strategic Affairs, Carnegie Endowment
 • Thiel, Peter (USA), President, Thiel Capital LLC
 • Tsu, Jing (USA), Professor of East Asian Languages and Literatures, Yale University
 • Tugendhat, Tom (GBR), Minister of State for Security
 • Vadera, Shriti (GBR), Chair, Prudential plc
 • Vassilakis, Eftichios (GRC), Chair, Aegean Group
 • Waldron, John (USA), President and COO, The Goldman Sachs Group, Inc.
 • Wallenberg, Marcus (SWE), Chair, Skandinaviska Enskilda Banken AB
 • Wennink, Peter (NLD), President and CEO, ASML Holding NV
 • Wright, Thomas (USA), Senior Director for Strategic Planning, National Security Council
 • Yang, Yuan (GBR), Europe-China Correspondent, Financial Times
 • Yergin, Daniel (USA), Vice Chair, S&P Global
 • Yinanç, Barçin (TUR), Journalist, T24 News Website