juni 2, 2023

Vad är woke och hur använder Sverigedemokraterna begreppet

Vad är Woke - AI genererad bild

Vad är woke och varför använder ultra-högern begreppet?

Termen ”woke” används allt oftare i dagens samhällsdebatt och vilka värderingar som läggs i ordet beror på vem som du frågar. Begreppet syftar på att vara medveten om och engagerad i sociala orättvisor och diskriminering, särskilt relaterat till ras, kön och social rättvisa. Uttrycket kommer från engelskan och har fått spridning i den svenska kulturen. Termen myntades ursprungligen av progressiva svarta amerikaner och användes inom rörelser för rättvisa mellan etniska grupper under tidigt till mitten av 1900-talet. Termen började få mer popularitet i en av sina samtida betydelser i början av Black Lives Matter-rörelsen 2014

Att vara ”woke” innebär att vara medveten eller uppmärksam på social orättvisa och ojämlikhet mellan raser. Det kan handla om att ifrågasätta och bekämpa rasism, sexism, homofobi, transfobi och andra former av diskriminering. Woke-konservativa är en grupp individer inom det politiska landskapet som förenar konservativa värderingar med en ökad medvetenhet om sociala och kulturella frågor.

Begreppet woke används för att förlöjliga politiska motståndare

Termen använts av vissa konservativa som en förolämpning mot progressiva värderingar. Begreppet ”woke” har dock också blivit föremål för debatt och kritik. Vissa menar att det kan användas som ett sätt att avfärda eller förlöjliga socialt medvetna rörelser och att det ibland används som en form av överdrift eller moralisering.

Begreppet används också för att göra nedslag på företag som man tycker driver en woke agenda och som man hotar att bojkotta. Exempel på företag som blivit utsatta är:

 • Disney
 • Bud Light
 • Target
 • North Face
 • Kellogs
 • Nike
 • Amazon

Uttrycket ”woke” används ibland som en förolämpning på grund av den polariserade diskussionen kring social rättvisa och politiska frågor. Vissa kritiker anser att personer som beskriver sig själva som ”woke” är överdrivet känsliga eller överdrivet politiskt korrekta. De ser det som ett tecken på överdriven moralism eller ett försök att tysta oliktänkande.

Kritiker hävdar också att begreppet ”woke” används för att beskriva personer som är naiva eller okunniga om de verkliga utmaningarna i samhället. Det anses ibland vara en generalisering av dem som driver sociala rättvisefrågor och kan användas för att förringa deras synpunkter eller avfärda deras engagemang som orealistiskt eller överdrivet.

Vad är motsatsen till woke?

I vissa sammanhang används ibland uttrycket ”anti-woke” för att beskriva personer eller åsikter som är emot eller kritiska till woke-kulturen. Dessa personer kan ha invändningar mot vissa aspekter av woke-rörelsen, såsom identitetspolitik eller krav på ”cancel culture”. De kan betona vikten av yttrandefrihet, individens ansvar och en mer traditionell syn på samhälleliga normer och värderingar.

Termen woke har använts av vissa republikaner som en nedsättande term under mellanårsvalet för att signalera de identitetsbaserade sociala rättvisefrågor som vissa demokrater och progressiva driver. ”Woke” har använts av tidigare president Donald Trump, Floridas guvernör Ron DeSantis och flera av de republikaner som backades upp av Trump inför mellanårsvalet som Kari Lake och Mehmet Oz. DeSantis ha sagt sig vilja avvisa woke ideologin.

Vad har alt-högern för agenda?

Motsatsen till woke handlar om att man har ett vetenskaps fientlig syn på världen. Det handlar inte om ”fejk news” utan om alternativmedier där man bygger upp en ny identitet och motvärld mot det etablerade samhället med propaganda. Man använder riktiga nyheter som man vinklar kraftigt mot polariserande frågor.

I Sverige handlar det om kulturkriget och driva polariserade frågor som följer SD:s agenda och althögern och deras media väljer ofta ut mikro-nyheter kring och som ofta är i linje med Putins propaganda budskap om ett dekadent väst.

 • Migrationspolitik: En hård linje när det gäller invandring och flyktingar som förespråkar för att skydda gränser och minska antalet asylsökande som tas emot i landet och utvisa kriminella personer
 • Swexit – att Sverige ska gå ut ur EU
 • Klimatförnekelse
 • Nationalism för att bevara kulturella traditioner som folkdräkter och hemmafruar och kritik mot det mångkulturella samhället
 • Homofobi genom anti LBQT och kampanjer mot drag queens. Just i Ryssland fungerar hat och förakt mot homosexuella i den underutvecklade landsbyggden och säger att det är en pervertion
 • Anti frihandel, mot globalisering och liberala värderingar
 • Anti genusteori och feminism
 • Mot kunskapsinstutioner
 • Mot anti internationella organisationer som EU, NATO, FN och WHO
 • Mot humanitära organisationer
 • Mot svenska kyrkan som man upplever för en woke-agenda och norm kritik. Putin själv försöker allt mer citera bergspredikan och framstå som en Jesus figur och med budskap som att det är ett existentiellt krig och att hela väst är satan.
 • Mot försvarsmakten och polisen
 • Man skapar en samhörighetskänsla och gör attacker på ”fiender” den upplevda eliten och etablissemanget. De går hårt åt public service och myndigheter som anses vara partiska och ställa för tuffa frågor mot sina egna

Artiklar i Samnytt

Exempel på artiklar om Ukraina i Samnytt

 • Ordföranden för Ukrainas högsta domstol gripen för korruption
 • Pensionerad Viggenpilot: Korkat skicka Gripen till Ukraina
 • Rapport: Fortsatt omfattande korruption i Ukraina
 • Ryssland: ”Radioaktivt moln” på väg från Ukraina till EU
 • Ukraina erkänner mord på journalister: ”Propagandister”

Exempel på artiklar om HBTQ i Samnytt

 • Försvarsmakten: Pride viktigare än någonsin
 • Svenska kyrkan firar Pride med hbtq-teologi och dragqueens
 • Ungdomsgäng attackerade Pride-fritidsgård i utanförskapsområde
 • Dragqueen läser sagor för barn – tipsar om ”erotisk ritbok”

Exempel på artiklar om Polisen och Militären i Samnytt

 • Uppgifter: Polisen bryter mot lagen för att stoppa Paludan – på order från regeringen
 • Poliskvinna hade sex med häktad och läckte hemlig info: ”Vill visa medmänsklighet”
 • Kvinnlig kriminalvårdare hade relation med intagen
 • Försvarsmakten gör reklam på arabiska

En relativt ny trend är politiker som riktar kritik mot statliga tjänstemän och SD Björn Söder skrev i en tweet att det är ”dags att städa upp i Myndighetssverige”. Exempel på avgående generaldirektörer är Mikael Ribbenvik på Migrationsverket, generaldirektör Peter Fredriksson på skolverket Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör Nina Cromnier, Carin Jämtin på SIDA och utredare som Marika Åsbrink.

Andra myndigheter som kritiserats är Skatteverket, Energimyndigheten och statliga bolag som LKAB (Göran Persson) och Vattenfall (Tomas Kåberger). Tidigare pratade men om risken med ministerstyre och det är en stor risk de statliga företagen eller myndigheterna tar till sig de nya politiska tongångarna istället för att agera självständigt.

Vad är kulturkriget?

Kulturkriget handlar om en pågående politisk och ideologisk konflikt som rör olika värderingar, normer och kulturella frågor i samhället. Det är en term som används för att beskriva den djupa polariseringen och konfrontationen som finns mellan olika grupper och åsikter i samhället. Uppfattningen om vad det innebär att vara ”woke” kan variera och det är en diskussion som kommer fortsätta i samhället.