Bankernas stresstester

Jaha då är stresstesterna från de Europeiska bankerna släppta. Totalt är det 91 banker som har testats. Åtta banker hade under kapitaltäckningskrav på 5% CT1R över tvåårigt tidsperspektiv,med en total CT1 brist på EUR 2.5 miljarder. Det rör sig om fem spanska banker, två grekiska banker och en bank från Tyskland. Sexton banker visar en CT1R på mellan 5% och 6% vilket är mindre bra. Däremot skriver man inte någonstans vilka…