Zombie Research Society rankar Sverige i topp i händelse av en zombie apokalyps!

I den oväntade händelsen av en zombie apokalyps, står Sverige inför en aldrig tidigare skådad kris. En zombieapokalyps, som den ofta framställs i populärkultur, är i grund och botten en metafor. Men om vi betraktar det från en vetenskaplig synvinkel, skulle en sådan händelse mest sannolikt vara ett resultat av en extrem pandemisk händelse. Ett sådant scenario skulle innebära en högkontagiös patogen med förmågan att påverka mänskliga funktioner på ett sätt som liknar ”zombie”-beteenden.

Neurologiska patogener

En tänkbar kandidat för en sådan patogen är en ny variant av rabiesviruset. Rabies är redan känd för att påverka hjärnan och orsaka aggressivt beteende hos infekterade varelser. En hypotetisk mutation som snabbar upp virusets inkubationstid och spridningsförmåga, samtidigt som den bevarar värddjurets motoriska funktioner och aggressivitet, skulle kunna ligga nära det som populärt beskrivs som en ”zombie”.

Biologisk krigsföring och oavsiktlig kontaminering

En annan möjlighet är utvecklingen av neurologiska agens som en del av biologisk krigsföring eller som ett resultat av ett olyckligt experimentellt fel. Sådana agens skulle kunna konstrueras för att påverka hjärnans funktioner, vilket leder till förlust av högre kognitiva funktioner och en primitiv, våldsam impulsstyrning.

Sveriges mobilisering och respons

I händelse av en sådan kris skulle Sverige behöva mobilisera en omfattande respons. Denna respons skulle innefatta flera nivåer av samhällsstruktur, från hälso- och sjukvård till militär och civilförsvar.

Hälso- och sjukvårdssystemets roll

Sveriges hälso- och sjukvårdssystem skulle spela en central roll i att identifiera och isolera utbrottet. Genom att snabbt inrätta karantänzoner och behandlingscentra skulle man försöka begränsa spridningen. Forskning och utveckling av ett vaccin eller behandling skulle vara en prioritet.

Nationell och internationell samordning

Regeringen skulle koordinera med internationella hälsomyndigheter som WHO för att dela information och resurser. Inrikes skulle en nationell nödsituation förmodligen utlysas, och en central krisledningsgrupp skulle skapas för att samordna insatser över olika myndigheter och organisationer.

Militär och civilförsvarsinsatser

Militären tillsammans med civilförsvarsenheter skulle mobiliseras för att upprätthålla ordning, säkra viktiga infrastrukturer och bistå i evakuering och skydd av civilbefolkningen.

Information och kommunikation

Ett kritiskt element i krisresponsen skulle vara att upprätthålla transparent och regelbunden kommunikation med allmänheten för att förhindra panik och spridning av felinformation.

Sverige ett av de bästa länderna ifall det blir en Zombie apokalyps

Den ansedda webbplatsen ZRS (Zombie Research Society) har kommit ut med 2013 års lista. ZRS har efter en del lobbyarbete fått med Sverige på 10-i-topp listan över länder som bäst klarar Zombie attacker. Förra året var vi inte ens med på listan. Bästa landet är Australien följt av Kanada, USA och Ryssland.

About The Author

sv_SESvenska