Hur Trump lyckades vinna valet med Facebook och sociala medier

Donald Trump

Det smutsiga amerikanska valet har passerat och nu börjar olika typer av eftervals rapporter publiceras. Det är det första valet där sociala medier fått verklig genomslagskraft och där de politiska partierna gått ”all in”. Om vi bortser från det politiska budskapet så var de betydligt mer lyhörda, smarta och aggressiva kring hur de använde sociala medier. Online kampanjer har förändrat hur olika intressen kan manipulera den politiska debatten. Den som spenderar mest pengar på smartast sätt ökar sin sannolikhet att vinna i demokratiska val.

Några dagar innan valet hade Hillary enligt många traditionella bedömare en större sannolikhet att vinna vilket innebär att Trump gänget vågade ta större risker i slutdagarna. Troligtvis var det en smash-and grab insats på Facebook mot riktade geografiska battleground stater som Wisonsin, Michigan, Pennsylvania och negativa kampanjer mot vissa demografiska grupper sista veckan som förändrade hela valutgången.

Enligt Washingtonpost
använde även Hillary Clintons kampanj algoritm marknadsföring och deras algoritm var döpt till Ada som betecknades som enormt komplex och körde 400 000 simuleringar per dag. Ada visade kampanj managern Robby Mook hur de skulle fördela sina resurser efter olika stater. Man kan alltså säga att denna algoritmen krigade mot Facebooks demografiska algoritm som dessutom arbetade i realtid – och vi känner ju alla till slutresultatet…

Psykometri – kampanjer riktade mot olika personlighetstyper på Facebook

Enligt en artikel i Motherhood har Cambridge Analytica även arbetat för Leave.EU och Brexit kampanjen. Cambridge Analytica är ett brittisk big data-företag som är specialiserad på ”election management”. Andra företag med liknande påverkans modeller dvs att påverka politiker med sociala medier är CTF partners  som har kört kampanjer för Boris Johnson, Saudi Arabien och hård Brexit och lobbyorganisationen Leave Means Leave som stöds av Richard Tice.

Cambridge Analytica är en avknoppning av SCL group och är specialiserad i election management strategies och microtargeting för politiska kampanjer vilket utvecklats på platser som Pakistan och Afghanistan under 25 års tid.I militära kretsar kallas metoderna psyops (I Sverige har vi ett förband som jobbar med psykologiska operationer) Källa Guardian. En artikel i Guardian skriver om att programvaran från kanadensiska Aggregate IQ kunde användas av SCL Elections.

Cambridge Data

Det övergripande syftet med denna databasmodell skulle vara att samla in och analysera data för att bättre förstå väljarnas beteende, särskilt osäkra väljare. Detta kan inkludera att identifiera trender och mönster i röstningsbeteendet, förstå hur demografiska faktorer påverkar valdeltagande, och att analysera hur olika typer av val kan ha olika påverkan på olika väljargrupper.

Hur hittade man de osäkra väljarna?

För att identifiera osäkra väljare används ofta en kombination av dataanalys, opinionsundersökningar och psykografisk profilering. Här är några metoder som kan användas:

 1. Demografisk och beteendemässig dataanalys
  • Genom att analysera väljardata kan man identifiera mönster som är vanliga bland osäkra väljare. Detta kan inkludera faktorer som ålder, kön, utbildningsnivå, geografisk placering, sökbeteenden på Intenet och besök på webbplatser och tidigare valdeltagande.
  • Väljare som inte konsekvent röstar för ett visst parti eller som varierar i sitt deltagande i olika val kan klassificeras som osäkra.
 2. Opinionsundersökningar och fokusgrupper
  • Direkta frågor om politiska preferenser och åsikter i opinionsundersökningar kan hjälpa till att identifiera osäkra väljare.
  • Fokusgrupper kan användas för att få djupare insikter om vad som driver väljare, särskilt de som är osäkra eller obeslutsamma.
 3. Psykografisk profilering
  • Psykografisk profilering innebär att analysera individers personlighetsdrag, värderingar, åsikter, intressen och livsstilar.
  • Modeller som OCEAN (Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism) kan användas för att förstå psykologiska tendenser som kan påverka politiska beslut.
  • Denna information kan komma från enkäter, sociala medier, onlinebeteende och andra källor.
 4. Analys av sociala medier och onlinebeteende
  • Genom att analysera hur individer interagerar på sociala medier och vilken typ av innehåll de engagerar sig i, kan man få insikter om deras politiska åsikter och eventuell osäkerhet.
  • Algoritmer kan användas för att identifiera beteendemönster som korrelerar med politisk osäkerhet.
 5. Data från tidigare val
  • Historisk valdata, som röstningsfrekvens och valresultat på individnivå (om tillgängligt), kan ge indikationer på osäkerhet hos väljarna.
 6. Kombinerad dataanalys
  • Ofta används en kombination av dessa metoder för att få en mer heltäckande bild av väljarnas beteenden och åsikter.

Enligt en artikel i Guardian betalade Trumps team 6 miljoner USD för att påverka osäkra väljare men enligt ett föredrag av Cambridge Analytica som hölls i Stockholm i maj pratades om 8-siffriga belopp så det kan vara mycket högre. Strategin är att hämta data från Facebook och använd använda skräddarsydda Facebook annonser mot väljarna.

Bild: från föredrag av Cambridge Analytica maj 2017 som visar omfattningen av kampanjen.

Cambridge Analytica använder psykometri och personlighetstyper och drivs av VD:n  Alexander James Ashburner Nix och som enligt sin Linkedin sida har ett 20-tal personer baserade i Washington. I maj 2017 lyssnade jag på ett föredrag av David Wilkinson lead data scientist på Cambridge Analytica som föreläste om data-driven digital in 2016 US Presidential.

Video hur de använt psykografik för senator Cruz kampanjen som använde behavoural science, psykografik (väljarnas personlighet) utifrån OCEAN modellen.

Trump lyckades påverka swing voters och kvinnor

I slutändan handlade det amerikanska valet om att påverka swing-voters och komma över 51% i de olika staterna för att få elektorsrösterna. Trump lyckades att vinna 53% av rösterna från vita kvinnor och speciellt i de 3 swing-staterna som spelade störst roll dvs Wisconsin, Pennsylvania och Michigan. Trump lyckades också vinna rösterna hos vita kvinnor med college utbildning. 59% av alla vita kvinnor hade en dålig bild av Clinton och 65% uppgav att hon var oärlig.

På Facebook kan du rikta in kampanjer mot olika kön och det är troligt att man hade en strategi för kvinnor och speciellt de som bodde i Swing staterna. I kampanjen lyckades Trumpgänget i hög grad att påverka traditionella demokrater att rösta för honom genom att agera dynamiskt och rikta negativa kampanjer.

Trumps officiella kampanj som kördes från US

Gary Coby (som officiellt körde Trumps kampanj) twittrade senare  att det var falsk information att Cambridge Analytica och Nix var involverade och att han använda ”psychograps” och det är känsligt hur kampanjen kördes.

Och Trumps innoficiella kampanj som kördes från UK

Det är rimligt att anta att kampanjerna körde flera Facebook annonskampanjer parallellt en officiell och flera inofficiella bla den från Cambridge Analytica. Företaget verkar i allafall haft en väldigt stor budget för att inte vara inblandade. I Cambridge Analyticas föredrag visade de upp en bild på ett ostädat litet kontor i USA och på föredragshållaren lät det defitivit som om de var i kontakt med varandra under kampanjen. De visade även upp ett sofistikerat rapportsystem med amerikanska orter på detaljnivå och vilka ”winning messages” som skulle förmedlas.

Enligt Cambridge Analytica hemsida delar de upp personligheter efter OCEAN modellen (liknade modeller kallas för femfaktormodellen) som har blivit en standardmodell inom psykometri.

 • Openess (om de är öppna för nya erfarenheter)
 • Conscientiousness (samvetsgrannhet och om de föredrar planer och noggranhet)
 • Extraversion (om de är sällskapliga och spenderar tid med andra och har värme i sin relation till andra)
 • Neuroticism (om de är oroliga och benägna för ångest)

Baserat på dessa dimensioner du kan säga relativt exakt vad en grupp människor är behov av, vilka rädslor som de har mm. Traditionella politiska kampanjer har ofta vänt sig till gruppen öppna människor – men med den här modellen kan man nå helt nya grupper och dessutom ge dem helt olika budskap. En person som är neurotiskt och orolig kan du skräddarsy ett budskap till – vilket sällan gjorts i traditionell politik – direkt så går det att öka kampanjens effektivitet med mer än 20%. Enligt föreläsningen som Cambridge Analytica hade i Stockholm använde de flera olika targeting metoder utöver demografisk targeting körde de hyper-lokal geografisk targeting.

Psykologen Michal Kosinski har utvecklat en liknande metod för att analysera personer baserat på deras beteende på Facebook.
Resultaten beskrivs i en forskningsstudie  att människors personligheter kan förutses automatiskt och utan medverkan av mänsklig social-kognitiva färdigheter.

De olika digitala kanalerna användes på olika sätt

Utöver Facebook användes olika digitala kanaler på olika sätt.

 • Email – användes traditionellt för att få donationer och här har demokraterna varit urstarka (både Obama kampanjen och Hillary kampanjen drevs av Toby Fallsgraff)
 • Facebook var utan tvekan den viktigaste kanalen där man använde negativa artiklar
 • Twitter – användes för att stödja olika politiska argument samt negativa begrepp
 • Snapchat användes av både republikanerna och demokraterna och republikarna använde snapchat framförallt effektiv för supporterbuilding mot kärngrupperna och för att mobilisera kampanjen.
 • Donald Trump for President appen för supporterbuidling. Ett mätvärde som användes var volunteer and app user engagement.
 • Webbsajter – med falska nyheter som i sin tur delades på sociala medier av de väljargrupper som man riktade in sig mot
 • Fundraiser kampanjer som kördes av RNC Performance, Optimization & Experiments Team (POET). Totalt gjorde de 300 tester från juli till november 2016 där de samlade in över 30 miljoner dollar. Vissa av dessa hittar man på RNC Testing Booklet.

Google Trends

Man kunde tidigt se att Trump hade betydligt större genomslagskraft på Internet när man jämförde Hillary mot Donald i verktyg som Google Trends.  Jag tror media underskattade hans populistiska budskap som fick väldigt stor viral spridning.

Google Trends

Facebook var den viktigaste digitala kanalen

Facebook var den viktigaste kanalen enligt Trumps digitala direktörer Brad Parscale och Gary Coby och för många amerikaner är det den enda nyhetskällan. Kanalen lärde dem också hur de skulle förändra budskapet under resans gång genom multi variabla tester. Parscale och Coby testade mellan 40 000 till 60 000 olika Facebook annons variationer för online fundraisning varje dag. James Barnes som var client solution manager i Facebook i Washington DC var MVP (most valuable player).

Här är några exempel vad Gary Coby har twittrat om:

 • Negativt om HRC (Hillary Rodham Clinton) skickades till New York
 • Negativt om HRC till yngre män. NRSC = National Republican Senatorial Committee där TimCameron är Chief Digital Strategist
 • Multivariabla tester med Facebook för att skruva på budskap och $
Tweets från Trump
Hillary kampanjen

 

Negativa kampanjer och falska nyheter på Facebook dagarna innan valet

I samband med att FBI-direktören James Comney öppnade en ny undersökning mot Hillary 11 dagar innan valet angående hennes mailserver, vilket flera däribland Hillary Clinton själv vände valet. Nyheten fick stor publicitet och spreds i sociala medier som ”Crooked Hillary”. Falska nyheter ökade om Clinton och handlade om de allt från pedofili kopplad till kampanjen, Hillarys bisexuella relationer, antisimitism och andra nyheter som inte var korrekta enligt Robby Mook som var Clintons kampanjchef.

Buzzfeed har skrivit om de falska nyheterna som fick mer spridning än från riktiga tidningar och de fick också mer viral spridning och mer engagemang. Den mest spridda fake nyheten var att påven Francis stödjer Trump följt av att Hillary sålde vapen till ISIS.

Bild: Stockholm maj 2017 Föredrag av David Wilkinson lead dataa scientist på Cambridge Analytica som visar att anti-hillary spotar gav 11.3%  ökning till Trumps förrdel och 8.3% högre avsikt att rösta på Trump.

Wall Street Journal har rapporterat att Facebook efter valet har sagt att de slänger ut falska nyheter efter att de fått kritik efter valet hur Facebook Audience Network har använts. För den konspiratoriskt lagda så har en av de stora Facebook investerarna Peter Thiel varit öppen anhängare till Trump.

Vi vet inte ifall man använde remarketing på Facebook men ifall de körde Facebooks remarketing pixel så är det teoretiskt möjligt att nå basen som läst nyheten men fler negativa nyheter. Det slutar inte där utan det är möjligt att hitta tvillingar på Facebook och rikta budskapet till den typen av människor som nappar och tar till sig negativa nyheter.

https://youtu.be/k-n102EAYPA

Det spreds mängder av obskyra negativa artiklar på Facebook kring Hillary Clinton om korrumption och olika artiklar allt från att hon skulle dödat Vince Foster till att hon hade en lesbisk kärleksrelation med sin pressekreterare Huma Abedin. De bilder som jag lagt upp är bara en bråkdel som jag själv fått ta del av.

Hillary negativ kampanj
facebook10
Amerikanska valet

Men grundaren Marc Zuckerberg från Facebook slår ifrån sig kritiken.
Tanken om att falska nyheter på Facebook på något sätt skulle ha påverkat valutgången är en ganska galen idé. Ifall man tror det så har man inte förstått det budskap som Trumps anhängare skickat i det här valet kommenterade Zuckerberg till BBC. För den konspiratoriskt lagda så har en av Facebook investerarna Peter Thiel investerad i Trump kampanjen.

Legala efterspel

I december 2022 gick Facebooks ägare Meta med på att betala 725 miljoner USD kring en ”sårbarhet” (data breach) som var länkat till Cambride Analytica. De erkände inte att de gjort något fel men sa samtidigt ”it had revamped its approach to privacy over the past three years. In a statement, the company said settling was ”in the best interest of our community and shareholders”.

Twitter kampanjen

Twitter kunde förändra kampanjen på väldigt kort tid och Donald Trumps Twitter konto var också enormt viktig i kampanjen och gav intrycket att det fanns en stor väljarbas som hade liknande åsikter och som retweetade innehållet och tyckte om det som skrev. Det finns naturligtvis rätt många personer som delar det som Trump säger men nytt för det här valet var programrobotar som maskerats som människor och som påverkar den politiska kursen inom sociala medier som aldrig förr och är ett reellt hot mot demokratin. Inom blackhat världen finns det botar för de flesta sociala medier (Twitter, Linkedin och Facebook) och det är troligtvis framförallt på Twitter som olika Twitterbots användes. Det är inte osannolikt att personer med vissa politiska åsikter försökte påverka med sina egna bots.

En studie som släpptes 2022 kom fram till att Twitter inte påverkade väljarna nämnvärt.

Twitter om Hillary

Kampanjen använde betalda emojis som var knutna till en specifik hashtag. När någon använder en hashtag är läggs en emoji automatiskt till i slutet exempelvis  #CrookedHillary som använde en hand som tar en penningsäck.

En överraskande hög andel av den politiska diskussion som förs på Twitter skapades av pro -Donald Trump och pro-Hillary Clinton programrobotar, eller sociala robotar, med det uttryckliga syftet att snedvrida online diskussionen om valet. Forskarna analyserade 20 miljoner valrelaterade tweets skapade mellan 16 september och oktober 21. De fann att robotar, snarare än människor, producerade 3,8 miljoner tweets vilket motsvarade 19%. Sociala robotar stod också för 400 000 av de 2,8 miljoner enskilda användare  eller nästan 15 procent av befolkningen enligt studien.

Twitterboots har analyserats och forskararna vid University of Southern California har kommit fram att 400 000 av dessa Twitterkonton sannolikt är pro-Donald Trum bots. Dessa har genererat ett stort antal Twitter meddelande för Trump kampanjen. Dessa robotar har blivit så sofistikerade att de kan tweeta, retweeta, dela innehåll, kommentera inlägg, ”som” kandidater, odla sin sociala inflytande genom att följa legitima mänskliga konton och även engagera sig i människoliknande samtal.

Även Clinton kampanjen hade bots men Trumps bots hade fler och producerade fler tweet vilket ger intryck av att det finns ett stort folkligt stöd för en viss kandidat när det i verkligheten genereras artificiellt.  Kontona kan också skriva att en viss person vann någon av debatterna. Källa First: Alessandro Bessi och Emilio Ferrara upplaga november 7.

En liknande studie som släpptes förra månaden av forskare från Oxford University, University of Washington och Corvinus University of Budapest kommer fram till liknande slutsatser att pro-Trump slog ut producerade pro-Clinton-konton med sju-till-ett.

Exempel på negativa kampanjsajter mot Hillary Clinton

Fejkade nyheter

Det spreds mängder av negativ information om Hillary Clinton och gör du en sökning på Google på begreppet ”Crookked Hillary” får du upp 12 700 000 sökresultat.

Huffington Post har i en artikel skrivit om hur vänstern och deras frontman Bernie Sanders hade en trollkampanj mot sig och en närmast tsunami av fejkade nyheter. Det var artiklar som att Clinton hade mördat sina politiska motståndare och att hon drev en pedofilring. När man undersökte vilka domäner som låg bakom var 40% registrerade i Östeuropa och många fanns i Makedonien och Albanien.

Gissningsvis var det människor med bakgrund inom affiliate marknadsföring eftersom man använder liknande metoder för att tjäna pengar på Google men kampanjerna var välplanerade av advokaten Trajche Arsov som samarbetade med amerikanska partners. Ett namn som dyker upp kring fejknyheterna från Makedonien är ryskan Anna Bogacheva som kopplas samman med de Makedoniska fejknyheterna enligt en artikel i Buzzfeed.

Crooked Hillary Clinton

Buzzfeed News har identifierat mer än 100 pro-Trump webbplatser som drivs från  staden Veles i fd jugoslaviska republiken Makedonien. Med rubriker som ”Hillarys dödade sin första amerikanska spion”, ”Hur liberalerna förstörde Amerika”, ”Det är därför vi behöver Trump i Vita huset”. Tidningen The Guardian har identifierat mer än 150 domäner registrerade till människor med adresser i Veles. Det kan vara svårt att veta vem som ligger bakom falska konton och det är långtifrån säkert att de har stöd officiellt – det behöver inte vara partierna utan kan vara enskilda individer som vill tjäna pengar genom annonsnätverk och att skapa klick beten eftersom det finns så många nyheter om Donald Trump som besökarna vill läsa.

Cambridge Analytica

Bild: Föredrag Cambridge Analytica som visar olika profiler som man använde sig av mot olika segment på Youtube.

Youtube

På Youtube pushades olika förebilder ut med olika budskap.

Trump hade hela tiden ett övertag i publiciteten över Hillary vilket man kunde se tydligt på Google Trends.

Youtube

Vilka står bakom Cambridge Analytica?

Cambridge Analytica var innan valen ett rätt litet dataanalys företag men där Robert Mercer är en av delägarna med 10 miljoner USD andel. Enligt en artikel i The Guardian var det Robert Mercer, en hedgefond miljardär som hjälpte till att finansiera Trump kampanjen och han är också en av ägarna av högerextrema Breitbart News Network.

Mercer var även involverad Leave.eu kampanjen och är kompis med euroskeptikern och politikern Nigel Farage. Mercer såg även till att Trump anställde Stephen Bannon och vita husets taleskvinna Kellyanne Conway. Mercer använde sitt dataanalytics företag för att ge expertråd i Brexit kampanjen och påverka osäkra väljare genom Facebook. Mercer investerar även i organisationer som Heartland Institute som är klimatskeptiker och Media Research Center vars syfte är att korrigera ”liberala felaktigheter”

Trumps inofficiella kampanj och kontakterna med Ryssland

Konspirationsteorierna – vad var motiven bakom Trump och Leave EU?
FBI utreder om Ryssland  hackade sig in på demokraternas e-mejlserver och gav dem till Wikileaks för att få Trump vald. Mycket talar för att det fanns ryska intressen i Trumpkampanjen och det går att donera pengar till 3:e parts kampanjer. Ryktet säger att man körde Trump kampanjen mestadels från London och Brexit kampanjen mest från USA vilket innebär att man kan gå runt det egna landets lagstiftning.

Den ursprungliga kampanjorganisationen
Från erfarenhet av NCPAC byggde man upp en politisk lobbyorganisation ”Black, Manafort & Stone” där man länge jobbat med negativa kampanjer redan på 80-talet under Ronald Reagan och de representerade även Bush.

Det var den största och mäktigaste organisationen i Washington. Vi gjorde saker ingen gjort tidigare. 
Roger Stone

Från erfarenhet av NCPAC byggde man upp en  politisk lobbyorganisation ”Black, Manafort & Stone” där man länge jobbat med negativa kampanjer och utländska intressen i Washington och ingick i ”The Tortures Lobby” under kalla kriget representerade de diktatorer i Nigeria, Somalia, Dominikanska republiken, Angola (Unita) Kenya och Filipinerna under Marcos. Trumps tidigare kampanjrådgivare och lobbyisten Roger Stone har erkänt kopplingar till ryska hackaren Guccifer 2.0 i en intervju med ABC’S George Stephanopou. Guccifer var samma hackare som attackerade det demokratiska partiet och publicerade Hillary Clintons email till Wikileaks. I intervjun säger han ”Let’s finish with Grucifer. My communication with her is now entirely public”.

Varför fortsätter republikaner att stödja Trump 2023?
Professor Anders Åslund som är Ryssland och Öst-Europaanalytiker skriver en förklaring flera år senare i ett Twitterinlägg i januari 2023.
The only plausible explanation is that key republicans, notably Trump, have been bought by the Kremlin. WE do know that Deripaska bought Manafort. Unfortunately, Robert Mueller never looked into Trump’s finances or financial links to Russia. Deripaska är intressant även för oss i Sverige eftersom han är storägare i ett antal svenska bolag som aluminiumsmältverket i Sundsvall.

I Trumps ursprungliga kampanj krets fanns det ursprungligen många med affärs kopplingar till Ryssland förrutom Trump själv hittar man kampanjchefen Paul Manafort och kampanj rådgivaren Carter Page som var en internationell affärsman som blev rekryterad till kampanjen och hade kontor nära Trump Tower. Carter Page hade varit under FBI:s övervakning sedan 2013 när ryska tjänstemän försökt få information inom affärsområdet energi. Carter Page talade på RIA Novosti news agency i Moskva den 12:e december 2016 enligt Washington Post. I mars 2016 utnämndes Carter Page till utrikesrådgivare av Trump.

Michael Flynn en fd generallöjtnant var chef för Defense Intelligence Agency  tvingades sluta som säkerhetsrådgivare efter 24 dagar efter det att det framkommit att han ljög om att ha pratat med Rysslands ambassadör. Han blev köpt av Turkiets Erdogan kring bombningar av ISIS.
Cambridge University har länge varit infiltrerat av ryska underrättelsetjänsten – Cambridge Four och den mest kända spionen Kim Philby var en spiongrupp under kalla kriget så det är en naturlig plats att välja ifall man vill ha kontakt med ryssarna. I februari 2014 vid Cambridge University hade Flynn middag med ryska bankirer. På nätet spekuleras kring en person Svetlana Lokhova och att hon var involverad som agent. Flynn hade han email korrespondens med 36-åriga Svetlana Lokhova som tros vara rysk spion eller ha kopplingar till ryska spioner. Källa

Kring kretsen av ryssar som samarbetar med Trumps krets finns den ryska ambassadören Sergey Kislyak, affärsmannen Igor Sechin med kopplingar till Putin: Felix Sater, Sergei Millian, svr agenten Victor Podobnyy och Andrii V Artemenko.

Trumps svärson och senior rådgivare Jared Kushner mötte ochkså Putins bankir Sergey Gorkov som är VD för Vneshekonombank (Rysslands utvecklingsbank) vilket är Rysslands största statliga bank som finansierar politiska projekt och syftar till att utveckla den ryska ekonomin. På nätet spekuleras det att FBI har mer information om en person i Vita huset och det spekuleras vilt att det skulle vara Jared.  Om du ska kolla den senaste utvecklingen gäller det att ha koll på Washington Posts Devlin Barrett och Matt Zapotosky.
Mer om de personliga kopplingarna

Motiven för Putin att stödja Trump handlar om geopolitik och olja. Putin styr det största oljebolaget i Ryssland och tjänade stora pengar på att samarbeta med Exxon Mobil – vilket Obama införde sanktioner mot. VD:n för Exxon är numera utrikesminister Rex Tilerson mfl. Det finns många starka ryska intressen som ville se Trump men även vill se en försvagning av EU och Nato. EU-lagstiftning mot penningtvätt är knappast något ryska oligarker i London vill ha på plats.

Trump själv lär vara skyldig Blackstone Bayrock Group 560 miljoner dollar. Blackstone Bayrock Group ägs av ryska miljardäre och har tjänat miljarder från att arbeta med den ryska regeringen.

Källor

About The Author

sv_SESvenska