april 10, 2011

Hur du kan hantera negativ publicitet på Internet

Ett problem som jag ägnat mycket tid är hur företag kan hantera negativ publicitet på Internet.