april 10, 2010

Spökplatser i Stockholm

Jag gjorde en spökvandring i August Strindbergs fotspår tillsammans med min 15-åriga son. De här är de olika spökplatserna som Strindberg beskrivit i boken Gamla Stockholm, Hörnet Sankt Paulsgatan och Bellmansgatan Nootska palatset 1600-tals palatset betecknas i Erik Dahlbergs klassiska verk Svecia såsom Palatium illustr. Dom. van der Noot. Platsen […]