Sveriges ekonomi jämfört med Irland: Vad kan vi lära oss?

Sverige jämfört med Irland

Det är lärorikt att jämföra Irland och landets ekonomiska utveckling med Sverige. Regeringschef är Leo Varadkar som kommer från liberalkonservativa Fine Gael.

I många år dominerades Irland av Storbritannien, men i början av 1920-talet uppnådde landet sin självständighet. Under 1840-talet led Irland av svår svält, vilket orsakade att ett stort antal invånare valde att utvandra. Trots denna svåra tid fortsatte fattigdomen att påverka landet fram till relativt nyligen. När Irland blev medlem i EG (senare EU) 1973, genomgick nationen en betydande förändring, skiftande från en ekonomi baserad på jordbruk till en med en blomstrande högteknologisk industri och ett välfärdssystem. 2008 års finanskris hade dock en djup inverkan på Irland, vilket ledde till omfattande besparingsåtgärder. Även om de värsta delarna av krisen hade lugnat sig under mitten av 2010-talet, finns det bekymmer över hur Brexit kan påverka Irlands ekonomi och relationen med Nordirland.

  1. Låg bolagsskatt: Irland har en av de lägsta bolagsskattesatserna i Europa, för närvarande 12,5%. Detta har lockat många multinationella företag, särskilt från teknik- och läkemedelssektorerna, att etablera sitt europeiska huvudkontor eller andra viktiga verksamhetsenheter i Irland.
  2. Kritik: Denna låga skattesats, kombinerat med vissa andra skattearrangemang, har lett till anklagelser om att Irland fungerar som ett skatteparadis. Kritiker menar att vissa företag utnyttjar dessa regler för att undvika skatter på annan håll.
MåttIrlandSverigeKälla
BNP529,24 M US$
585,94 M US$Worldbank
BNP/capita104 038 USD55 873Worldbank
Medelinkomst81 070 USD62 990 USDWorlddata
Arbetslöshet 20224.4%7.4%Worldbank
Big Mac index priset för en Big Mac4,77 USD5,62 USD
Sociala överföringar (PPS per invånare) exklusive pensioner2 9532 500Eurostat 2021
Fattigdomsgrad 2020 ($2,15 om dagen)0.1%0.4%Worldbank
Människor som lever under fattigdomsgränsen13,1%17,1%CIA Wold Fact Book
Gini-koefficient, visar ojämlikheten globalt ligger den på 3830.6
rank #135
29,3
rank 143
Visevoter
Rikaste / fattigaste 10 %:9,46,2Wikipedia inkomstfördelning 2005
Rikaste / fattigaste 20%:5,64Wikipedia inkomstfördelning 2005
Ungdomsarbetslöshet17,4%24,5CIA Wold Fact Book
Alkoholkonsumtion10,9 liter ren alkohol7,1 liter ren alkoholCIA Wold Fact Book
Fetma hos befolkningen25,3%20,6%CIA Wold Fact Book
Human Development Index0.95
rank 8
0.95
rank 7
Visevoter
GNI per capita74 520 USD
rank 4
58 890
rank 9
Visevoter
Tillväxt BNP/år 202212%2.6%Worldbank
Befolkningstillväxt1.1%0.7%Worldbank
Skattesats av BNP?49,1%
Migrationsgrad3,76%3,79%Worlddata
Netmigration (migranter-emigranter) 202115 32080 097Worldbank
Inflation7,8%8,4%Worlddata
Förväntad livslängd8283Worldbank
CO2-utsläpp (metriska ton per invånare)6.83.2Worldbank
Andel skog11.4%68.7%Worldbank
Andel jordbruksmark66%7,5%CIA
Ranking development index#17#1CGD
Ranking innovation index#3#23Global economy
Antal gånger vunnit Eurovision77
Transformation Readiness score (0-100 bäst)
Byt till mer progressiv beskattning.
Hur företag, förmögenhet och arbete beskattas, både nationellt och internationellt.
59.249.2WEF
Transformation Readiness score (0-100 bäst)
Påskynda energiomställningen och
bredda tillgången till
el och IT
8688WEF
Transformation Readiness score (0-100 bäst)
Förtroende för myndigheter
65,670.3WEF
Transformation Readiness score (0-100 bäst)
Uppdatera utbildningar för morgondagens arbete
59,569,4WEF
Transformation Readiness score (0-100 bäst)
Arbetsrättsliga lagar
62,863,7WEF

Tabeller Irland och Sverige

Sverige har en högre förväntad hälsosam livslängd vid födseln jämfört med Irland. Förväntad hälsosam livslängd kan påverkas av en mängd olika faktorer, inklusive tillgång till sjukvård, livsstil, diet, socioekonomiska förhållanden, utbildning och många andra. Sverige har en av världens mest avancerade välfärdsstater med universell sjukvård, god utbildning och sociala tjänster. Dessa faktorer bidrar till en hög livskvalitet och kan direkt påverka den förväntade hälsosamma livslängden. Dessutom har Sverige historiskt satsat mycket på folkhälsa, förebyggande åtgärder och hälsopromotion, vilket kan ha en långsiktig inverkan på befolkningens hälsa.
Irland har i genomsnitt en högre logaritmisk BNP per capita jämfört med Sverige, vilket indikerar bättre ekonomiska förhållanden. BNP per capita är ett mått på ett lands ekonomiska produktion i relation till dess befolkning. När det gäller skillnaderna mellan Irland och Sverige finns det flera faktorer som kan förklara varför Irlands BNP per capita är högre och varför skillnaden ökar:

Företagsstruktur: Irland har blivit en populär plats för många multinationella företag, särskilt inom teknik- och farmaceutikasektorn. Dessa företag har lockats av landets gynnsamma skatteförhållanden, vilket har bidragit till en betydande ökning av BNP.

Skattepolitik: Irland har en av de lägsta företagsskattesatserna i Europa. Denna låga skatt har lockat många internationella företag att etablera sitt europeiska huvudkontor där, vilket ökar landets BNP.

Exportorientering: Irlands ekonomi är starkt exportorienterad, särskilt inom teknik, farmaceutik och tjänster. Den ökade närvaron av multinationella företag bidrar till höga exportintäkter.

Finansiella tjänster: Irland har även blivit en viktig hubb för finansiella tjänster, särskilt genom sitt ”International Financial Services Centre” i Dublin.

Ekonomisk återhämtning: Efter den ekonomiska krisen 2008 genomgick Irland betydande strukturella reformer som stimulerade ekonomisk tillväxt. Landet har haft en av de snabbaste återhämtningshastigheterna i Europa.
Skillnaden i BNP per capita mellan Irland och Sverige kan öka på grund av ovanstående faktorer samt andra globala ekonomiska trender och förändringar i internationell handel och investeringar. Det är också viktigt att notera att även om BNP per capita är ett viktigt mått på ekonomisk prestanda, reflekterar det inte nödvändigtvis den faktiska inkomstfördelningen eller levnadsstandarden för befolkningen.
Sverige har i genomsnitt en högre ’Life Ladder’ jämfört med Irland, vilket indikerar högre livstillfredsställelse.
Irland har i genomsnitt högre socialt stöd jämfört med Sverige, vilket indikerar starkare sociala relationer och stöd. Notera nedgången 2020 året då COVID-19-pandemin hade en global påverkan. Många länder införde stränga nedstängningar till skillnad mot Sverige, vilket ledde till social isolering, arbetslöshet och ekonomisk osäkerhet. Denna kombination av faktorer kan ha påverkat människors uppfattning om socialt stöd, eftersom fysiska möten och interaktioner minskade avsevärt. Dessutom kan den ekonomiska påverkan och osäkerheten ha minskat människors förmåga att ge och ta emot stöd.
Förtroendet för den irländska regeringen har ökat och ligger på ungefär samma nivå som i Sverige.
Sverige har i genomsnitt högre värdering på ’Freedom To Make Life Choices’ jämfört med Irland, vilket indikerar bättre personlig frihet och val. ”Freedom to Make Life Choices” (frihet att göra livsval) är ett subjektivt mått som reflekterar individers uppfattning om hur fria de känner sig att välja hur de lever sina liv. När det gäller skillnaden mellan Sverige och andra länder, inklusive Irland, kan flera faktorer spela in:

Välfärdsstat: Sverige har en av världens mest omfattande välfärdssystem. Detta system tillhandahåller en rad tjänster och förmåner som kan ge individer en större känsla av ekonomiskt och socialt skydd, vilket i sin tur kan leda till en uppfattning om större frihet att göra livsval.

Utbildning: Sverige har en hög utbildningsnivå och starka utbildningssystem, vilket ger individer verktygen och kunskapen att fatta informerade beslut om sina liv.

Jämlikhet: Sverige lägger stor vikt vid jämlikhet, både när det gäller kön, socioekonomisk bakgrund och andra faktorer. Ett mer jämlikt samhälle kan ge individer en större känsla av frihet eftersom de känner att deras val inte begränsas av diskriminering eller ojämlikhet.

Socialt och kulturellt klimat: Den svenska kulturen värderar individualism och personlig autonomi högt. Detta kan återspeglas i människors uppfattningar om deras frihet att göra val i livet.
Politisk stabilitet och demokrati: Sverige har en lång tradition av politisk stabilitet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, vilket kan bidra till medborgarnas känsla av frihet och säkerhet.

About The Author

sv_SESvenska