Knasiga vägskyltar, parkeringsbolag, parkeringsböter och vägskyltsterrorism

Kanske är Sandfjärdsgatan i Årsta stadsdel i Stockholm den knasigaste vägen när det gäller vägskyltsterrorism i Sverige.

Sandfjärdsgatan i Årsta stadsdel i Stockholm är en symbol för vägskyltsterrorismen i Sverige. Parkeringsskyltarna står tätare än någon annan plats som jag känner till och trots kontakter med ansvarig lokal politiker så görs ingenting. Naturligtvis utnyttjar parkeringsbolagen situationen.

Kolla in den här videon så förstår du vad jag menar.

Vad som gör mig arg

Dagarna före julafton 2010 fick jag en felaktig bot från Stockholms kommun 900 kronor på min bil. Tyvärr lappar parkeringsbolagen fel och de använder inkassobolag att driva in sina pengar. På videon syns det tydligt att boten är fel och att en handikapp placerad bil fått plats på handikapplatsen. Jag har principiellt inget emot handikappade men på en sträcka av 150 meter är totalt 18 meter avsatta speciellt för handikapp parkering. Samtidigt som det på baksidan av huset finns en speciell handikapp parkering där handikapp bilen kan stå i maximalt 4 timmar. Varför inte ge alla med handikapp tillstånd en förhyrd parkering och tillåt samtliga att parkera längs med gatan?

I början på gatan finns det några knepiga vägskyltar samtidigt som det enligt p-vakts bolagen ska räknas som en trevägskorsning. Det finns en skylt för förbud att parkera pga sophämtning och en skylt längs med en stor del av gatan för att man ska lämna av snö där vilket knappast görs eftersom det står en staty där. Dessutom behövs knappast den snöplatsen eftersom all snö i södra Stockholm dumpas på Årstafältet 300 meter längre bort.

Frågan är ifall parkeringsbolaget medvetet bötfäller felaktigt. Det skulle vara intressant att veta ifall p-vakten har arbetat på provisionsbasis och vilket företag som har bötfällt min bil. Tyvärr kan jag inte se det på min lilla gula p-bot men efteråt har jag fått veta att det är Svensk Bevakningstjänst som sköter södra Stockholm medan Securitas tar hand om norra Stockholm. Det ha kommunen bestämt efter en upphandling som skedde 2007.  Parkeringsbolaget jobbar bara och får betalt för timme på Svensk Bevakningstjänst.

Vilka tjänar på parkeringsavgifterna?

De som tjänar pengar på vägskyltsterrorismen är bostadsbolagen och parkeringsbolagen.  Mellan 2007 och 2009 ökade p-böterna på kommunal mark med 25% och av denna ökning av parkeringsböter stod Stockholm för 90%. Kommunerna drog totalt in 1.7 miljarder kronor på felparkerna. Eftersom det finns 18 höghus längs med gatan står antalet parkeringsplatser inte i relation till efterfrågan vilket Familjebostäder löser genom att sätta upp flera privata p-platser som man kan hyra. Parallellt med Sandfjärdsgatan finns den gamla Stockholmsvägen, som numera inte används, och att låta det bli parkeringsplatser är kanske en för  enkel ekvation för ärthjärnorna i stadsdelsförvaltningen. Själva boten kommer från kommunen dvs stadsdelsförvaltningen i Årsta men den utfärdas av det privata bolaget.

Det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder tjänar naturligtvis pengar på folk som tröttnar på p-botsvansinnet och köper sig en förhyrd parkeringsplats för 5600 kronor per år – dvs rättigheten att ställa sin bil på en allmän uteplats som borde vara gratis. Tyvärr betalar många som jag har pratat med efter att ha trakasserats av parkeringsbolagen. Det är billigare i längden för de flesta….

Hur vinner parkeringsbolagen sina markavtal?

Det skulle vara intressant att följa hur parkeringsbolagen vunnit sina avtal och hur de olika upphandlingarna av markavtal gått till. För Lagen om Offentlig Upphandling har väl följts?
Fast vem kan tro att oegentligheter försiggår när deras branschorganisation skrivit in i sina etiska regler  att ”Man ska inte ingå avtal med markägare som innebär att man måste vara oetisk för att gå med vinst. ” Cynikern i mig tycker det är konstigt att en branschorganisation har en sådan paragraf och jag ser framför mig varför några konkurrenter kommer fram med en sådan paragraf. När man läser Parking Network är det uppenbart att parkeringskontrakt inte handlar om några småslantar och små entreprenörsföretag utan mångmiljonbusiness där de kommunala upphandlingarna kopplar ihop markavtalen med större konstruktionsarbeten etc

Skattefinansierad parkeringsterrorism

I Sverige har vi en extrem infrastruktur för att hantera parkeringsböter. Tyvärr är en stor del av denna byråkrati skattefinansierad.Det är inte bara den lokala polismyndigheten utan även trafik polisenhet som handlägger själva ärendet vilket tar resurser från polisen. Fast polisen har inte hand om betalningarna det har Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen med sina 1600 anställda tar emot pengarna från p-boten. Administrationen av felparkeringsavgifter räknar de som uppdragsfinansierad verksamhet enligt deras årsredovisning. För detta får de bara 15 miljoner och de har nästan 11 miljoner i kostnader vilket gör att de gör ett resultat på 4 394 000 för denna verksamhet. När de redovisar mot inkomsttitel blir däremot uppbörd av felparkeringsavgifter 53 021 000 kronor. vilket låter rätt blygsamt och inte direkt som en stor summa för parkeringar.

Eftersom pengarna inte räcker till Transportstyrelsen får de dessutom 33% i anslag utöver alla avgifter som de hittat på och driver in från trafik i luft, sjö och på vägar. Vem det är som är uppdragsgivare står tyvärr inte men jag antar att det är kommunerna, eller är det staten? Lokala trafikföreskrifter för dem som bor i ett visst område prövas av kommunen men organisationen är rätt diffus och tom länsstyrelsen är inne och bestämmer kring vägskyltningen.

Vem är det egentligen som verkligen tjänar pengar på parkeringsplatserna?

Parkeringsindustrin är en miljardindustri i Sverige. En stor del av p-bots verksamheten i Sverige är outsourcad till privata företag exempelvis Q-park, Svensk bevakningstjänst och Easypark. Parkeringsföretagen är ofta organiserade i komplicerade koncerner där de också driver indrivningsbolag. Koncernbidrag utgör en möjlighet för koncernföretag att jämna ut vinster och förluster mellan bolag. Koncernbidrag kan användas för skatteplanering och är vanligtvis skattemässigt avdragsgilla för givaren och skattepliktiga för mottagaren. Jag antar att det går att föra över internkostnader som datasystem och liknande immateriella tillgångar så att skattemyndigheten får mindre pengar att driva in.

Metoder som parkeringsbolagen anklagas (metro 2012-02-20) för är manipulerade bilder. förtäckta hot och falsk bevisning. Flera av bolagen har indrivningsföretag där bifirman Hojab (Handels- & Jurist Inkasso) är ett av de största företaget är en del av Svea inkasso.

Q-park – Vad är det för filurer egentligen?

Den internationella Q-park koncernen omsatte enligt deras hemsida gigantiska 601 miljoner Euro  2009. 2006 etablerade sig företaget i Sverige genom att köpa Carpark och de började snabbt att köpa sk parkeringsanläggningar.

Det svenska företaget Q-Park AB, som har sitt huvudsäte ett stenkast från Årsta, omsatte 820 370 000 kronor 2009 och de hade tillgångar för 1 293 289 000 kronor på 439 anställda. Q-park AB är moderbolag till Q-Park bevakning som har sin besöksadress i Årsta. Årsta verkar alltså vara P-botsföretagens Mecka.

Moderbolaget till Q-Park i sin tur heter CP Group AB (Fd Carpark) vilket under de senaste tre bokföringsåren hade noll kronor i försäljning men visade en total förlust på 101 miljoner. CP Group ABs moderbolag i sin tur heter Q-park Scandinavia AB och även det här bolaget har noll kronor i försäljning under de tre senaste bokföringsåren men visade förluster på totalt 231 miljoner kronor.

Varken CP-Group eller Q-Park Scandinavia hade någon omsättning eller några anställda. En fråga som jag ställer mig är hur det kommer sig att CP Group och Q-Park Scandinavia drivs med förlust år efter . Det är naturligtvis ingen normal företagsledare som tillåter det om syftet inte är skatteskäl och att minska skatten. Jag undrar ifall bolagen inom Q-park har internfakturering mellan de olika ländernas företag?

Svensk bevakningstjänst – Vad är det för filurer?

När man ser på Stockholm.se kring kontaktområde för södra Stockholm hänvisas man till Svensk Bevakningstjänst AB eftersom politikerna vill hålla sig från parkeringsdjungeln.

Alltså ska man skicka en felanmälan till felanmalan.parkering-sthlm@​bevakningstjanst.com. Svensk Bevakningstjänst AB  är ett bolag  som 2009 hade 1238 anställda och en omsättning på 753 miljoner kronor. Fast återigen de har i sin tur ett moderbolag Axel Johnson Aktiebolag… som i sin tur har en omsättning på drygt 2 miljarder… som i sin tur har ett moderbolag som heter Axel Johnson Holding som omsätter drygt 20 miljarder …vars moderbolag är B.j.a. Croonen BV som verkar vara ett Nederländskt  finans företag utan hemsida.

Slutsats om parkeringen i Stockholm

Jag kan tycka att den byråkratiska organisationen kring parkeringen i Stockholm påminner lite om hur DDR var organiserat en gång i tiden. När man ser på vart pengarna går så verkar de försvinna rakt in i privata bolag utomlands istället för att gå tillbaka till kommunal verksamhet. Polisen lär ju inte heller syna upphandlingar, korruption och internfaktureringar utan det är enklare att inlemma sig i den gigantiska byråkratiska organisationen som handlägger parkeringsärenden.

Kommunens verksamhet borde vara till för kommunens medborgare. Därför är det bättre att slopa p-avgifter helt och hållet vid bostadsområden. Det fungerar i många småstäder som exempelvis Borgholm och det fungerar i små områden där man riskerar att träffa sina grannar. Den sociala kontrollen är troligtvis den mest effektiva parkeringsövervakningen. Ytterstadsområdena är områden där det finns ett socialt kontrollsystem och därför behövs inte den parkeringsbevakning som byggts upp från kommunalt och statligt håll. Ytterområdena skiljer sig från innerstaden där det finns större risker för flaskhalsar i trafiken och där inte samma sociala kontroll finns.

************

Vad hände sedan med mitt bestridande av parkeringsanmärkningen?
Den 21:a februari fick jag ett beslut från polisen där det stod att betalningsansvaret för mina böter undanröjts och bötesbeloppet återsänds. Tydligen vidhåller den rapporterade parkeringsvakten inte den utfärdade rapporten och därför har polismyndigheten i detta fall undanröjt betalningsansvaret. Frågan är när jag får mina pengar tydligen kan parkeringsbolagen överklaga inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Det innebär att parkeringsbolaget kan behålla mina pengar några veckor till och tjäna ännu mera pengar på räntan. Eftersom de gör det här i stor skala innebär det mycket pengar.

Vad kan du göra ifall du är drabbad?
Du kan alltid begära bildbevis enligt PUL (personuppgiftslagen) är parkeringsbolaget skyldiga att lämna ut bilder man tagit.

Parkeringsbolaget hotar mig med domstol – vad ska jag göra?
Många parkeringsbolag hotar med domstol. Parkeringsbolaget får inte hota med domstol förrän p-boten gått till inkasso.

Vad hände med mina 900 kronor från boten 22 december 2010
Idag den 18:e mars 2011 ringde jag Svensk Bevakningstjänst som har utfärdat boten vad som händer med mina pengar som jag inte fått trots att polisen har gett mig rätt. Då berättade kvinnan på företaget att de inte alls håller på med böterna utan det är trafikverket i Borlänge jag ska vända mig till för att få tillbaka pengar.

Tack polisen och jag antar att ni läst mitt blogginlägg!

************

Källor : Allabolag.se
Sveriges Kommuner och landsting 2010
Q-parks hemsida och årsredovisning

About The Author

sv_SESvenska