april 2, 2023

Kalmars gamla kyrkogård och de avhuggna huvudena

Kalmar gamla gravplats

Två av gravarna på Kalmars gamla kyrkogård som anlades 1200 talet har avhuggna huvuden och vi är många som vill veta deras historia. Troligtvis var gravplatserna inte ute på kyrkogården utan de var begravda inne i kyrkan. Här låg Kalmar stads gamla kyrka  en gång platsen där Erik av Pommern kröntes till kung.

De avslagna gravstenarna låg på 1860-talet liggande vid en åkerlycka som kallades Mullbärslyckan vid den ledande vägen till slottet. Genom rådmannen Torpadies försorg blev de flyttade till kyrkogården.

Vilka var de?

Christopher Andersson Grip och hans maka Gertrud Ulfsdotter Snakenborg tillhörde den här tidens mäktigaste ätter.

Christopher Andersson Grip till Stensnäs i Ukna och Stäflö i Åby socken var kamrer åt Erik den XIV och blev ståthållare i Kalmar och Borgholm. Hans far kallade sig Grip men när riddarhuset inrättades var de tvungna att anta namnet Gyllengrip.

Christopher Andersson blev ståthållare på Kalmar slott redan 1586 under Johan III regering och insattes av Sigismund 1592 till befallningsman på Kalmar slott. Grip var kung Sigismunds förtrogna man under inbördeskriget. Hertig Carl (den blivande Karl IX) intog Kalmar 1599 och lät halshugga Christopher Andersson och Johan Sparre den 16:e maj och deras huvuden sattes på järnstänger över Kalmar stadsport.

Helena Snakenborg var hovdam åt både Cecilia Vasa och senare även drottning Elisabeth och skötte underhandlingar mellan Sverige och England.

Enligt en tradition lät Karl IX slå sönder hällen.

Kalmar gamla gravplats

Många av gravarna är i kalksten.