Kalmars gamla kyrkogård, de avhuggna huvudena och blodbadet

Kalmar gamla gravplats

Vad är historien om de avhuggna huvudena?

På Kalmars gamla kyrkogård finns två gravar med avhuggna huvuden som väcker stor nyfikenhet kring deras makabra historia. Det är troligt att dessa gravplatser inte fanns på själva kyrkogården, utan att de var belägna inuti Kalmar stads gamla bykyrka där Erik av Pommern en gång kröntes.

De avhuggna gravstenarna låg tidigare på 1860-talet vid en åkerlycka som kallades Mullbärslyckan, längs den huvudväg som ledde till slottet. Genom initiativ från rådmannen Torpadie flyttades de sedan till kyrkogården. Men om du är nyfiken kanske du vill veta mer om historien bakom dessa mystiska gravar?

Vilka var de?

Christopher Andersson Grip och hans maka Gertrud Ulfsdotter Snakenborg tillhörde den här tidens mäktigaste ätter. Christopher Andersson Grip till Stensnäs i Ukna och Stäflö i Åby socken var kamrer åt Erik den XIV och blev ståthållare i Kalmar och Borgholm. Hans far kallade sig Grip men när riddarhuset inrättades var de tvungna att anta namnet Gyllengrip.

Christopher Andersson blev ståthållare på Kalmar slott redan 1586 under Johan III regering och insattes av Sigismund 1592 till befallningsman på Kalmar slott. Grip var kung Sigismunds förtrogna man under inbördeskriget. Hertig Carl (den blivande Karl IX) intog Kalmar 1599 och lät halshugga Christopher Andersson och ståthållare över Kalmar Johan Sparre den 16:e maj och deras huvuden sattes på järnstänger över Kalmar stadsport.

En mäktig släkting till Gertrud Snakenborg var Helena Snakenborg som var hovdam åt både Cecilia Vasa och senare även drottning Elisabeth och skötte underhandlingar mellan Sverige och England.

Enligt en tradition lät Karl IX slå sönder hällen.

Kalmar gamla gravplats

Gravarna är i kalksten.

Christopher Grip avrättades under Kalmars blodbad 1599

Hertig Karls mördande av Sigismunds anhängare efter erövringen av slottet.

I Unionssalen på slottet var det en krigsrätt där Hertig Karl själv är ordförande och som består av hans förnämsta officerare samt ett par riksråd som på hertigens kallelse infunnit sig i Kalmar.
Först införes Johan Larsson Sparre. Han dömdes till döden och förs direkt till avrättningsplatsen
Sen kommer Kristoffer Andersson Gyllengrip en gammal gråhårig man som går samma väg.
Det grå svärdet faller för bödel svärdet. Den tredje är Lars Rålamb som hade varit engagerad att hitta den heliga Birgittas reliker.

Den fjärde som fördes in till krigsrätten var Uladislaus Beches som var en tapper ungrare som med sina 400 ungerska soldater kraftigt bidragit till försvaret. Han benådades till livet eftersom han var utlänning och tjänat kung Sigismund för sold. Dock beslöts det att han skulle hållas i fängelse tills han kan bli utväxlad enligt krigsbruk.

Den femte fånge är Gösta Svan som var sjuk och inte längre Sigismunds man. Johan Sparre hade märkt detta och varit ädelmodig nog att erbjuda honom att lämna fästningen. Men han hade varit för stolt för att överge sina kamrater. Hans straff blev att han fördes till faderns gård Svanås och med ed förbinda att han inte lämnar gården på ett år. Slottsprästen Birger och flera ofrälse av lägre börd hängdes.

Deras huvuden uppsattes över västerport. Enligt Wikipedia avrättades 22 personer i hertig Karls blodbad den 16:e maj 1599. Det här blodbadet har gått till historien som Kalmar senare blodbadet.

Vilka blodbad har vi haft i Sverige?

Ett blodbad skedde 1505 med slakt på Kalmars råd och borgare eftersom de hade varit behjälpliga för svenskarna. Upprinnelsen var att svenska herremän 1501 avsatte Hans (Johan II) som svensk kung och utsåg Sten Sture den äldre till riksföreståndare för andra gången. Enligt Svenskt Diplomatarium skrev den danska kungen Hans brev om hur svenskarna hade uteblivit i mötet i Kalmar men hans båda andra råd hade tilldelat honom Sverige.

Stockholms blodbad är väl det blodbad som gått in till historien 1520. Men ett kallblodigt blodbad skedde fem år senare i juni1525 efter stormningen av Kalmar slott där 1400 dog enligt Peder Svart's chronicle. Efter stormningen fanns det bara 4 män samt 4 fänikor av knektar kvar. Av dessa lät Gustaf Vasa avrätta ett hundratal motståndare, därav 60 tyska landsknektar, som försvarade slottet genom halshuggning med svärd. Det var en politisk och symbolisk utrensning av sympatisörer med sin tyska motståndare Berend von Mehlen.

Vid Ronneby blodbad 1564 dödade man uppskattningsvis 200 civila personer. Hertig Karl hade en obskyr förkärlek till blodbad och arrangerade Viborgs blodbad, Åbo blodbad 1599 som var en upptakt till Linköpings blodbad 1600.

Blodbaden skiljer sig från andra uppror och massaker eftersom de handlar om att ta över den politiska ledningen. Det finns ju också en mängd bondeuppror som slutat med ond bråd död där Dackefejden är bland de mest kända men även snapphaneupproren. På Gotland var massakern vid muren vid slaget om Gotland 1321 där 1800 personer höggs ner. På Öland var det också ett blodbad 1611 i samband med Kalmar kriget där 13 ölänningar avrättades. Sedan har vi ju också Sandby borg massakern på Öland på 400-talet

Sources
Stockholmstidningen 1908-05-16
Karlskrona Weckoblad 1905-10-07
Kalmar 1905-04-15
Nya skanska posten 23:e juli 1885

About The Author

en_USEnglish