Varför verkar många politiker agera som idioter på Twitter?

Twitter crazy

Det är viktigt att vara medveten om att generaliseringar om politiker inte alltid är rättvisa men det finns en del politiker som är kända som halv-galningar och desperados på Twitter. Bland de mest kontroversiella figurerna på Twitter är Björn Söder och Rickard Jomshof(SD), Lars Bäckman (M) och Annika Strandhäll några en av de mest kända som ofta får mothugg.

Men även om vissa politiker ibland kan framstå som mindre skickliga eller klumpiga när de kommunicerar på sociala medier som Twitter kan det finns flera möjliga förklaringar till detta:

  1. Begränsningar av plattformen: Twitter har en begränsning av tecken per inlägg, vilket kan göra det svårt för politiker att kommunicera sina idéer fullständigt och nyanserat. Detta kan leda till förenklade eller otydliga budskap.
  2. Snabbhet, brist på eftertanke och partipolitiska influenser: Politiker kan ibland känna sig tvungna att reagera snabbt på händelser och frågor på Twitter. Detta kan leda till impulsiva eller dåligt genomtänkta inlägg som kan verka okänsliga eller ogenomtänkta.
  3. Fokus på politiskt spel: I den politiska arenan kan Twitter användas som en plattform för politiska spel och retoriskt angrepp mot motståndare. Detta kan leda till negativa och osakliga inlägg som kanske inte gynnar konstruktiva samtal. En del av inläggen görs nog också hemma utan att man förankrat det i partierna och en del skriver nog i affekt när de är känslomässigt obalanaserade.
  4. Svårighet att nå ut med komplexa budskap: Politik är ofta komplicerat och kan involvera många nyanserade frågor. Att kommunicera dessa komplexa budskap på Twitter kan vara en utmaning, och det kan leda till att politiker förenklar sina ståndpunkter i sina inlägg.
  5. Behovet av att locka uppmärksamhet: Twitter är en plattform med hög konkurrens om uppmärksamhet. Politiker kan känna sig frestade att använda kontroversiella eller överdrivna uttalanden för att sticka ut och få fler likes, retweets eller följare vilket ger dopamin kickar. Detta kan leda till att de agerar mindre ansvarstagande eller seriösa i sina inlägg.
  6. Filterbubblor och polarisering: Politiker, precis som alla användare på sociala medier, kan bli fast i filterbubblor där de enbart exponeras för åsikter och information som bekräftar deras egna uppfattningar. Detta kan leda till att de framstår som ”idioter” för personer utanför deras politiska bubbla, eftersom de kanske inte visar förståelse för olika perspektiv.

Det är viktigt att komma ihåg att politiker också är människor och att de kan göra fel och misstag precis som alla andra. Att kommunicera effektivt på sociala medier är en konst som kräver träning och eftertanke. Vissa politiker kan vara skickliga på detta, medan andra kan behöva förbättra sin förmåga att kommunicera tydligt och konstruktivt på plattformar som Twitter. Det är dock viktigt att eftersträva ansvarsfullt och respektfullt beteende på sociala medier, särskilt för offentliga personer som politiker som har en inverkan på samhället.

About The Author

sv_SESvenska