Sweden and the FBI

Sökte på ordet "Sweden" på FBI:s webbplats. Oj vad landet i norr verkar vara kriminellt...

Sökte på ordet ”Sweden” på FBI:s webbplats. Oj vad Sverige verkar vara kriminellt.

Några exempel där Sverige dyker upp…

Den 16-åriga hackern
En FBI artikel rapporterar att kungariket Sverige hade medgett överföring av åtal av den svenska medborgaren Gabriel Pettersson med aliaset Stakkato som när han var  16-årig hackade NASA och Cisco ett brott som kunde ge 10 års fängelse och 250 000 dollar i böter. Tydligen vägde den svenska lagstiftningen inte speciellt tungt i detta fallet. I rättstaten Sverige innebär brott som någon begått innan han eller hon fyllt arton år får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Att rätten därvid i första hand skall bestämma påföljden till sluten ungdomsvård i stället för fängelse.

Al Qaeda i Norra Europa
One artikel från december 2009 beskriver Al Queda och Jihad i Norra Europa där de använt Internet för att ha kontakt med varandra. Gruppen skulle vara baserad i Sverige. Den bevisning som studien visar att i oktober 2005 begärde 19-åriga Ehsanul Islam Sadequee som ursprungligen kom från Fairfax i Virginia, ett visum som skulle tillåta honom att flytta från Bangladesh till Sverige.  Båda två hade varit aktiva på Internet där de propagerade för våldsamt Jihad. Bektasevic greps i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, den 19 oktober 2005. Han och en co-konspiratör hittades i besittning av sprängmedel, självmordbälte med sprängkapsel, ett skjutvapen med ljuddämpare, och en video inspelad av Bektasevic som visade hur man gör detonatorer.

About The Author

en_USEnglish