Trump releases classified material about the JFK assassination.

Background to the JFK Assassination.

There is no clear and proven truth about who killed the 35th President of the USA, John F. Kennedy. The assassination of Kennedy, which occurred on November 22, 1963, in Dallas, Texas, has been the subject of many theories and speculations.

According to the official report from the Warren Commission, Lee Harvey Oswald was considered the lone gunman behind the murder. Oswald was arrested for the murder but was himself murdered two days later by Jack Ruby, further complicating the investigation. Oswald had lived in the Soviet Union and was married to a Russian woman, which led to speculations that he could have been a Soviet agent or influenced by Soviet ideas.

However, there are a number of alternative theories that have been put forward over the years. Some argue that there was a conspiracy involved and that multiple people or groups were involved in the murder. These theories point to the CIA, the mafia, or even high political figures as possible actors.

This tragic event gave rise to many conspiracy theories, largely due to the mysterious circumstances surrounding the murder and Oswald's swift death. The theories range from involvement of the American government, to foreign actors, and even the mafia.

CIA involvement: One theory claims that the CIA was involved in the murder due to Kennedy's alleged conflicts with the intelligence agency, especially regarding the Cuban Missile Crisis and the Bay of Pigs invasion.

Maffia Another popular theory involves the mafia. It is speculated that the Kennedy brothers, especially Robert Kennedy who was the Attorney General, were aggressive in their pursuit of organized crime, which could have motivated a retaliatory action.

Cuba: Some theories point to Fidel Castro and Cuba as potential perpetrators, partly as revenge for the failed attempts to overthrow Castro's regime.

Soviet involvement: During the Cold War, tensions between the USA and the Soviet Union were high, and some theories suggest that the Soviet had a motive to eliminate Kennedy. The theory proposes that after the Cuban Missile Crisis, the Soviet Union saw Kennedy as a major threat to their global ambitions and security.

Military complex: This theory focuses on the idea that certain forces within the military-industrial complex in the USA wanted war in Vietnam for economic gain, and that Kennedy, who was considered less inclined towards military escalation, was seen as an obstacle.

Flera skyttar: Många teorier hävdar att det fanns flera skyttar, baserat på vittnesmål och analyser av skottens ljud och kulbanor. Denna teori ifrågasätter den officiella slutsatsen att Oswald agerade ensam.

Trump administrationen släppte en del hemligstämplat material

Trump administrationen har släppt en del hemligstämplat material kring JFK-mordet. Ursprungligen ville man släppa mer dokument men underrättelsetjänsten lobbade starkt för att man skulle fortsätta att ha vissa dokument sekretessbelagda.

År 1992 beslutade den amerikanska kongressen att alla handlingar om mordet skulle släppas inom 25 år, såvida inte att den amerikanska presidenten ansåg att publiceringen skulle skada underrättelsearbete, brottsbekämpning, militära operationer eller utrikes förbindelser med andra länder.

De hemliga dokumenten inkluderar mer än 3000 dokument som har aldrig setts av allmänheten tidigare och mer än 30 000 som har getts ut tidigare, men med redigeringar enligt CBS. Trumps beslut innebär att tusentals tidigare hemligstämplade dokument relaterade till Kennedys mordet kommer att publiceras nästa vecka kring enligt ”President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act of 1992” där det anges att den federala regeringen måste publicera dokumenten den 26 oktober 2017.

Finland släpper hemliga dokument om Lee Harvey Oswald och att han var i Sverige innan mordet

I december 2023 släppte Finlands säkerhetstjänst SUPO om Oswald som var i Helsingfors innan han besökte Sovjetunionen enligt en artikel i Yle. Lee Harvey Oswald gick mördade USA:s president John F. Kennedy den 22 november 1963. Dagen därpå, den 23 november 1963, skrev Supo ett memorandum om Oswalds vistelse i Finland. Fram tills nu har det memot och två andra hållits hemliga. På natten den 10 oktober 1959 anlände en ung man identifierad som Lee Harvey Oswald till klassiska Hotelet Torni i Helsingfors i rum 309 och därefter fick han visum till Sovjet.

Motsägelsefull information tyder på att han kan ha kommit från London eller Stockholm, med osäkerheter om hans exakta rutt. Oswalds namn hittades inte på ankomstlistorna, vilket lämnade Supo att spekulera över potentiella rutter, inklusive flyg eller färjor från Stockholm.

Enligt ett annat sekretess lagt dokument var han i Stockholm i oktober 1959 enligt en artikel i DN 1963-11-25 så var han i Helsingfors och återvände till Stockholm och två dagar senare åkte han direkt till Moskva. Troligtvis gav ryska ambassaden i Stockholm visa att åka till Sovjetunionen.

För dig som vill veta mer

Intressant youtube video med Grover B. Proctor, Jr. som är en historiker och tidigare universitet dekanus som är allmänt erkänd som expert på mordet på President John F. Kennedy. Medan de mesta av hans arbete består av analys och tolkning av mordet bröt han ny mark i undersökningen i de tidiga 1980-talet med sitt arbete på Lee Harvey Oswalds påstådda telefonsamtal från Dallas fängelset till det tidigare militära kontraspionaget i Raleigh, NC.

Har Oswald blivit oskyldigt dömd av eftervärlden som mördare av JFK? Bland märkliga saker med Oswald var att Oswlad hade en spionkamera och att det finns flera vittnen som placerar honom i en biograf vid samma tid som presidenten blev mördad.

Grover säger också att han har haft flera konversationer med Judyth Baker som påstås varit älskarinna to Oswald och har skrivitt en bok ”Me and Lee” som publicerades 2010. Hon säger att Oswald hade ringt från Dallas för att säga att var rädd att något dåligt skulle hända och att han placerades där för att förhindra mordet som skulle utföras av ett team. Hon tror också att Oswald räddade Kennedy tidigare i Chicago flera veckor tidigare. Jim Marrs pratar också om Chicago incidenten där en person som heter Lee skulle ha förhindrat att JFK blev mördad.

Warren-kommisionen utredningen för att ta reda på mördaren leddes av bankirer och tillsattes av Lyndon B Johnson som fick med CIA chefen Allen Dulles i kommissionen. KGB trodde att Lyndon B Johnson var involverad i mordet . Dulles lyckades också komma i konflikt med de Gaulle kring krisen i Algeriet som trodde att Dulles var ansvarig för mordet på JFK.

Det finns också många som spekulerar kring Allen Dulles roll och han var en bitter fiende till JFK. JFK sparkade Dulles eftersom han var involverad i många amerikanska covert operationer. Allen Dulles var chef för CIA från 1953 till 1961. Han avskedades av Kennedy efter misslyckandet med invasionen i Grisbukten (Bay of Pigs), en händelse som skapade en djup konflikt mellan Kennedy och CIA. Det fanns uppenbart missnöje inom CIA med Kennedys politik, särskilt efter Grisbuktsinvasionen och hans syn på Kuba.

Dulles var kontroversiell och bland operationer som Allen Dulles var involverad var att han var med och avsatte de president Arbenz i Guatemala Operation PBSuccess (1954) som ville ha en landreform vilket gjorde att han kom i konflikt med United Fruit. Det är dokumenterat att CIA, under Dulles ledning, hade en plan för att eliminera Lumumba i Kongo. Detta berodde på Lumumbas uppfattade närmande till Sovjetunionen under det kalla kriget och hans starka nationalistiska och anti-koloniala hållning, som sågs som ett hot mot västerländska intressen i regionen. Lumumba avsattes, fängslades och mördades 1961. Även om CIA:s direkta inblandning i hans död inte är fullständigt bevisad, finns det bevis för att de var inblandade i konspirationen mot honom.

Under Iran Operation Ajax (1953) var Dulles med och störtade den demokratiskt valda premiärminister Mossadegh och återinstalleringen av shahen, Mohammad Reza Pahlavi. Slutligen planeringen av Grisbukten på Kuba (Bay of Pigs) där CIA agenter skulle ta makten på Kuba och störta Fidel Castro men som slutade i en katastrof.

 

Den märkliga obduktionen

Intervju med Jim Jenkins som var med på obduktionen vilket stödjer teorin att det var flera kulor och flera gärningsman än den utpekade skytten. I videon spekulerar de också kring vilka 2 personer som tjänade mest på att eliminera JFK – dvs Hoover och Lyndon B Johnson. New York Times har skrivt en artikel om den kopplingen som går att läsa här.

 

Kopplingar med CIA och Kuba?

En del tror att motivet för JFK mordet handlar om Kuba och läser man om covert-operationer som Operation Northwoods fanns det  långtgångna planer att begå terrordåd mot amerikanska civila och militära mål för att skylla på den kubanska regeringen – vilket skulle kunna användas för att rättfärdiga ett krig mot Kuba.

Kodnamnet för Grisbuktsinvasionen att försöka invadera Kuba och störta Fidel Castro var Zapata. Zapata Oil var oljebolaget som George Bush tog över tillsammans med Thomas J. Devine från CIA efter den kubanska revolutionen. Kubakrisen 1962 höll på att utveckla sig till ett kärnvapenkrig.
Lee hade infiltrerat  anti-castro kubaner i New Orleans. En central figur är George De Mohrenschildt som var vän med George Bush var också bekant med Lee Oswald. En annan figur är David Atlee Phillips (kodnamn Maurice Bisop) som en del tror hade hand om operationen och piloten David Ferrie.

Sources

Webbplats:http://groverproctor.us

About The Author

en_USEnglish