Hermann Göring metar i Kalmar

Efter Hitler var Göring nazi-tysklands andra man. Under det tredje riket var han ledare för den nazistiska paramilitära organisationen SA (Sturmabteilung) och senare Luftwaffe, Tysklands flygvapen. Han hade även ansvaret för den ekonomiska planeringen och ledde den fyraåriga planen för att stärka Tysklands ekonomi och rustningsindustri.

Göring var en fanatisk förespråkare av nazisternas raspolitik och var en av huvudansvariga för genomförandet av förföljelsen och förintelsen av judar och andra minoriteter under andra världskriget.

Göring metar från ett sjöflygplan på Ängö i Kalmar

Här är en bild av Hermann Göring när han metar på Ängö i Kalmar. Göring, som var en vän av Sverige, var flygkapten och flög sträckan Stockholm-Kalmar-Tyskland med sjöflygplan utrustade med pontoner.

År 1920 var Göring chefspilot för Svenska lufttrafikaktiebolaget i Stockholm, där han ansvarade för att transportera passagerare och affärsfolk.

Bolagets biflygplan var utrustade med skidor för att kunna starta och landa på snö och is. Dessa flygplan hade en motorkapacitet på 200 hästkrafter och kunde uppnå en hastighet av 160 km/timme.

Var fanns flygplatsen på Ängö?

Besöker man Ängö idag, som ligger centralt i Kalmar, så finns det inga spår av flygplatsen. På Ängö i Kalmar fanns en flygplats mittemot Varvsholmen. Det ser lite annorlunda ut från Ängö i dagens Kalmar där man har fyllt ut med landmassa där det tidigare var vatten.

Görings kopplingar till Sverige

Tyvärr har jag ingen exakt uppgift om datumet då bilden togs, men en artikel publicerad i Svenska Dagbladet den 14:e januari 1920 nämner en 25-årig Göring i samband med en tombola där man hade chansen att vinna en flygtur över huvudstaden. Lufttrafikbolaget och svenska flygare skulle utföra 70 flygningar över Stockholm. I artikeln beskrivs Göring som Tysklands näst bästa stridspilot, med imponerande skicklighet och meriter såsom Järnkorset av första och andra klass samt Hohenzollerns Hausorden. Tidningen påpekar att ”man kan definitivt känna sig trygg att stiga upp i luften med en sådan pilot vid spakarna”.

Göring hade kopplingar till Sverige och var gift med Carin (Fock). Han hade en bostad på Odengatan, men behandlades även för sitt narkotikaberoende på Långbrodals sjukhem. Carins syster Mary var gift med Eric von Rosen, ägare till godset Rockelstad.

Genom ett svenskt patent på en fallskärm konstruerad av Raoul Thörnblad kom Göring i kontakt med Lufthansa. Tillsammans med sin bekant Wilhelm Körner startade de tillverkning i Tyskland och använde en ”expensfond” för att muta personer med politiskt inflytande.

År 1928 blev Göring och elva andra nationalsocialister invalda i den tyska riksdagen, där han arbetade för att få ökade anslag till Lufthansa.

Efter kriget ställdes Göring inför rätta vid Nürnbergprocessen för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och fredsbrott. Han dömdes till döden genom hängning, men begick självmord genom att ta gift innan straffet kunde verkställas.

About The Author

en_USEnglish