Ryska revolutionen och Sverige

Tsaren Nicolas II var världens rikaste person som abdikerades 1917 och dödades 1918. Han hade ett inflationsjusterat eget kaptial på 300 miljarder dollar.

I januari av 1916 avvisades Trotskij  från Frankrike och kom till Sverige. Det har hävdats att hans kostnader betalades av Jacob Schiff som var med och finansierade den japanska sidan i rysk-japanska kriget.  Enligt en artikel i Aftonbladet tog bankiren Olof Aschberg, genom sina kontakter emot cirka 500 ton konfiskerat guld under åren 1917-1921. Guldet smältes om i Stockholm, och fick svenska insignier där tidigare de tsarryska hade suttit. Lenin bodde i Birkastan ett tag och finansierade av K-kontoret (som senare blev SÄPO).

2017  motsvarade värdet på 500 ton guld (40 809 USD/kg)= 500 000*40809*8.61= 175 682 745 000 kronor.

*******************

Dokument från Ryska ambassadören till utrikesministern i USA
Följande handlingar tenderar att bevisa Lenin och Trotskij och andra Boljshevik ledare fick stöd från Tyskland och Sverige. Förvaltningen av alla tyska banker som göra affärer utomlands och av argeement med den österrikisk-ungerska regeringen Österreichische-Kreditanstalt banken uppmanas härmed att den kejserliga regeringen har ansett det vara av extrema nödvändigheten att be förvaltningen av alla institutioner av kredit att upprätta med alla möjliga avsändande organ i Luleå, Haparanda och Vardö på gränsen till Finland och i Bergen samt Amsterdam.

Dessutom uppmanas ledningarna av bankinstitut med eftertryck att göra bestämmelserna för mycket nära och absolut hemliga relationer etableras med finska och amerikanska banker. I denna riktning ber ministeriet att rekommendera den svenska Nya Banken i Stockholm (Swedish Nya Banken in Stockholm); banking kontor habsburgske; reklamfilmföretaget Waldemar Hansen, i Köpenhamn, när det gäller som upprätthåller förbindelser med Ryssland.

********************

Tis is outline of basic financial structure begun February 1914, five months before war was launched and still in operation; [Page 373]notice reappearance in subsequent Lenin messages, towns Lulea and Vardö, likewise reference to American banks. Olof Aschberg, one of the heads of the Nya Banken, came to Petrograd month ago and boasted that N. B. was the Bolsheviki bank. He was overheard by one of our own group. He secured from Smolny permit export several hundred thousand gallons oil. Opening at Hotel Europe headquarters, where both Mirbach and Kaiserling of the German Commission have been entertained, he negotiated with the State Bank February 1 last, contract for buying cash rubles and establishing foreign credit for Russian Government and is opening others with the John MacGregor Grant Co., exporting concern, which it finances in Sweden and which is financed in America by the Guarantee Trust Co. We have no information reflecting on last mentioned company. Fürstenbergis now at Smolny under the name of Ganetski, is one of inner group and is likely soon to be placed in charge State Bank. Aschberg now in Stockholm but returning. The material in this and other comments is independent of the documents and accurate on fact statements.

***********

General Staff to all military attachés in the countries adjacent to Russia, France, Italy, and Norway.

In all branches of German banks [in] Sweden, Norway, Switzerland, and the United States special war credits have been opened for the subsidiary war requirements. The General Staff is authorizing you to avail yourself in unlimited amounts of these credits for the destruction of the enemy’s factories, plants and the most important military and civil structures. Simultaneously with the investigation [instigation] of strikes it is necessary to make provisions for the damaging of motors, of mechanisms, with the destruction of vessels, setting incendiary fires to stocks of raw materials and finished products, deprivation of large towns of their electric energy, stocks of fuel and provisions. Special agents detailed, which shall be at your disposal, will deliver to you explosive and incendiary devices and a list of such persons in the country under your observation who will assume the duty of agents of destruction.

General Army Counsel
Doctor Fisher

File No. 862.20261/53

Läs mer

Sean McMeekin, i boken History’s Greatest Heist. The looting of Russia by the Bolsheviks (Yale University Press, 2009).

About The Author

sv_SESvenska