Cold reading – Att övertyga främlingar att du vet allt om dem

Cold reading

En bekant till mig hade uppsökt en spågubbe på Öland och hon var helt såld på vad spågubben hade sagt om hennes blivande man och framtid. Själv är jag mycket skeptisk till ovetenskapliga metoder och att bygga sin världsbild på spådommar.

Jag såg på programmet BrainGames som handlade om hur du kan övertyga en främling att du vet allt om dem. Coldreading är en teknik som används av vissa personer, oftast inom psykiska läsningar eller mentala framträdanden, för att ge intrycket av övernaturliga förmågor eller insikt i en persons liv och tankar. Ofta används tekniken i scam av spåmän, astrologer, mentalister och medier för att övertyga mottagaren att de vet mycket mer om ett ämne eller person än de i verkligheten gör.

Tekniker som spågummor använder har vetenskapliga förklaringar i begrepp som

Det innebär att man gör allmänna påståenden eller ställer ledande frågor som kan appliceras på en bred grupp människor. Personen som utför cold reading observerar sedan ämnets reaktioner, kroppsspråk och verbala svar för att finslipa och justera sina påståenden ytterligare. Genom att skickligt tolka dessa ledtrådar skapar läsaren intrycket av att ha specifik kunskap om individen, trots att de egentligen förlitar sig på utbildade gissningar och generaliseringar.

Inom cold reading finns det olika metoder som används för att skapa illusionen av att ha övernaturliga insikter. Här är några av dessa metoder:

  • Barnum statement –  dvs att lägga upp personliga påståenden som de flesta människor känner igen sig kring. Denna metod innebär att lägga fram påståenden som är så allmänna och generella att de kan appliceras på nästan vem som helst. Dessa påståenden är ofta utformade på ett sätt som får människor att känna igen sig och tro att de är specifikt riktade till dem. Till exempel kan en läsare säga: ”Du är en person som ibland är social och ibland föredrar att vara ensam. Du har upplevt både glädje och sorg i ditt liv.” Eftersom dessa påståenden är så breda och relaterbara kan de lätt tolkas som träffande för de flesta människor.
  • Shotgunning – denna metod innebär att skicka ut en mängd olika frågor eller påståenden till mottagaren och se vilka som får träff. Läsaren kan till exempel ställa frågor som: ”Har du någonsin förlorat någon nära dig?” eller ”Har du någonsin känt dig osäker på en beslut?” Genom att skjuta ut flera olika påståenden eller frågor ökar chansen att något kommer att stämma och ge läsaren intrycket av att ha träffat rätt
  • Rainbow ruse – denna metod innebär att använda motsägande påståenden för att tillfredsställa olika personlighetsdrag hos mottagaren. Läsaren kan säga något som: ”Du är både självsäker och ibland osäker på dig själv” eller ”Du är både ambitiös och föredrar att ta det lugnt ibland.” Genom att ge motsägande påståenden täcker läsaren olika sidor av mottagarens personlighet och ökar chansen att något kommer att stämma.
  • Vaga påståenden och användning av stereotyper och göra gissningar baserade på gissningar baserat på utseende eller beteende, samt förlita sig på ämnets vilja att ge feedback eller validering.

För mottagaren är många mottagliga genom det som kallas för konfirmationsbias. Det är viktigt att notera att cold reading inte är en genuin psykisk förmåga utan snarare en psykologisk manipulationsmetod som utnyttjar människors tendens att tro på och söka efter mening eller validering i tvetydig information.

Men det finns även andra metoder att påverka människor du kan tex visa ett slumpmässigt diagram.
Forskarna Aner Tal och Brian Wansink har publicerat en intressant studie kring sin forskning i tidskriften Public Understanding of Science vid Cornell Universitetet. De gjorde ett experiment att visa en enkel graf till en text vilket innebar att  97% av deltagarna trodde på deras påståenden (en ökning från 67%). Läs mer

Mer info

Det verkar finnas en del läsvärda artiklar i ämnet

Cold Reading: How to Convince Strangers That You Know All About Them
http://www.skepdic.com/Hyman_cold_reading.htm

Tyler Vigen s False Correlations

About The Author

sv_SESvenska