april 2, 2023

Cold reading – Att övertyga främlingar att du vet allt om dem

Cold reading

En bekant till mig hade uppsökt en spågubbe på Öland och hon var helt såld på vad spågubben hade sagt om hennes blivande man och framtid. Själv är jag mycket skeptisk till ovetenskapliga metoder och att bygga sin världsbild på spådommar.

Jag såg på programmet BrainGames som handlade om hur du kan övertyga en främling att du vet allt om dem. Coldreading är tekniker som används i scam av spåmän, astrologer, mentalister och medier för att övertyga mottagaren att de vet mycket mer om ett ämne eller person än de i verkligheten gör.

Tekniker som spågummor använder har vetenskapliga förklaringar i begrepp som

Det finns olika metoder

  • Barnum statement –  dvs att lägga upp personliga påståenden som de flesta människor känner igen sig kring.
  • Shotgunning – skicka en mängd olika frågor till mottagaren
  • Rainbow ruse – motsägande påståenden

För mottagaren är många mottagliga genom det som kallas för konfirmationsbias.

Men det finns även andra metoder att påverka människor du kan tex visa ett slumpmässigt diagram.
Forskarna Aner Tal och Brian Wansink har publicerat en intressant studie kring sin forskning i tidskriften Public Understanding of Science vid Cornell Universitetet. De gjorde ett experiment att visa en enkel graf till en text vilket innebar att  97% av deltagarna trodde på deras påståenden (en ökning från 67%). Läs mer

Mer info

Det verkar finnas en del läsvärda artiklar i ämnet

Cold Reading: How to Convince Strangers That You Know All About Them
http://www.skepdic.com/Hyman_cold_reading.htm

Tyler Vigen s False Correlations