Verktyg – att se trenden

Jag undrar hur många aktieanalytiker som använder Internet verktyg för att läsa av trender.

Hur ser trenden ut?

Jag undrar hur många aktieanalytiker som använder vanliga Internet verktyg för att läsa av trender…Det borde vara några stycken…

På 1990-talet läste alla ekonomer John Naisbitt och hans bok om megatrender för att veta hur framtiden såg ut efter 2000. I dagarna läste jag en intressant rapport från konsultbolaget Deloitte som handlade om konsumentbeteendet år 2020. Naturligtvis handlade rapporten om Kina och tillväxtländerna  som oftast stavats BRIC ( BASIC kanske är en intressantare gruppering av länder).

Andra konsumentbeteenden som Deloittianerna skriver om är att konsumtionen kommer vara mer hållbar och vara relaterat till inkomst istället för lånemarknaden. Den åldrande befolkningen i i-länder och utvecklingen av Megacitys är andra trender som ofta brukar nämnas i liknande rapporter.

 

Här kommer några exempel och tips hur du kan läsa av vad som händer i din omgivning…

Men ifall man vill kolla lite mer hands-on vad som händer i sin omgivning?
Det var ett tag sedan man läste regressionanalys på statistiken och försökte extrapolera olika trender i dos-program. Lyckligtvis går utvecklingen framåt och numera är det inte speciellt svårt och dessutom roligt att läsa av vad som händer i sin omgivning med olika online verktyg.

Blogpulse: På blogpulse kan du se vad som är hett internationellt just nu. Topp länkar, nyckelpersoner i internationell politik, topp nyheter – helt kort vad världen diskuterar idag.

Trender allmänt
Det går att läsa av trenden i Google Trends för olika sökord. Exempelvis ser det ut som om man inte söker på ett specifikt ord.

Google Analytics – för din egna hemsida
Här går det att se vilka sidor på hemsidan en person varit inne och besökt dig. Du kan hitta trender över säsonger ifall det är mer personer som är intresserade under en viss säsong. För en del företag går det tex att se samband med löneutbetalningar kring den 25:e, semestern, julledighet. Det innebär att du kan anpassa din reklam efter säsongerna…

Google Adwords
Finns ett litet trevligt tillägg i Adwords under rapportering och verktyg och ligger under sökordshjälpmedel där du kan se vilka sökord som används och hur många sökningar som sker per månad och konkurrens på sökord – vilket är otroligt trevligt när man sökoptimerar och bygger sidor utifrån användarnas sökfrågor.

Att använda sociala medier för att förutse trender

Att bevaka sociala medier som Facebook, Twitter och Youtube är en annan metod att i realtid förutse vad som kommer hända. Typexemplet är att förutspå vem som kommer vinna svenska Melodifestivalen. Ett företag som jobbar med detta är svenska Lissly som sammanställer rapporter utifrån nyckelord, bilder, forum och videos.

Trendistic.com
Trendistic ser på trender i Twitter. Du loggar in med ditt Twitter konto

Det finns utöver dessa verktyg en mängd verktyg för att skanna av konkurrenter och hur deras trafik går. Om trafiken ökar eller minskar och vad som håller på att hända. Ett problem är att det är tidsödande att sitta och analyser trender och trafik flöden och det kan vara en fördel att låta en 3.e person göra den här typen av undersökningar för att ställa kreativa frågor. Om du vill veta mer och ha ett förutsättningslöst samtal kring utvärderingar och trendanalyser så bjöd över mig på en kopp kaffe!

About The Author

sv_SESvenska