Om location based marketing eller på svenska positionsstyrd marknadsföring.

april 17, 2011

Positionsbaserad marknadsföring

Vad som är lockande för marknadsförarna är att nå kunderna på hyperlokal nivå tom i grannskapet och gatunivå