september 11, 2010

Socialdemokraternas största problem

I amerikansk politisk teori sägs det att alla argument kan delas upp i populistiska eller elitiska argument (Bob Woodward ”The Agenda”). Att vara populist är nödvändigt inom […]