september 10, 2010
Vävstugan

Myten om den kvinnliga rösträtten och den allmäna rösträtten

Den demokratiska principen en man en röst infördes nästan samtidigt som den kvinnliga rösträtten.