Drönarkrig och militära drönare – en del i den moderna krigsföringen

drönarkrig

Militära drönares framväxt i modern krigföring

General Mark Hertling anser att Ukraina har tagit drönar teknologin till en ny strategisk nivå. Denna teknik har funnits ett tag och man har tidigt diskuterat obemannade flygsystem, eller UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Eftersom Ukraina inte har något flyg så satsar de mycket på drönar tekniken.

Detta representerar en modern form av krigföring där drönare används för att genomföra militära operationer och attacker utan att ha en mänsklig pilot ombord. Drönare kan vara utrustade med olika typer av vapen och sensorer och kan användas för spaning, övervakning och genomföra anfall med olika typer av drönare. Även små drönare som säljs i en vanlig butik kan utan större ansträngning förvandlas till ett system för att rikta artillerield eller granater.

Hur drönare revolutionerat de militära strategier

Det intressanta är att man även använder drönar teknologin inom området för elektronisk krigföring och introducerar begrepp som ”drönarsvärmar”. På sikt kommer man troligtvis koppla AI till drönarna.

Man skiljer mellan vanliga drönare och kinesiska kamikaze drönare som är 400 USD drönare som rör sig så snabbt att de inte kan skjutas ner och bara gör ett uppdrag. En ny typ av drönare kommer troligtvis bli
kryssnings missils-drönare.

Kamikaze drönare är ofta mindre och billigare än kryssningsmissiler. De är också mer manövrerbara, vilket gör att de kan användas för att attackera mål som är svåra att nå med en kryssningsmissil. Dessutom kan kamikaze drönare återvända till basen om de inte hittar ett mål, vilket sparar pengar på vapen.

Kryssningsmissilsdrönare har längre räckvidd än kamikaze drönare. De är också mer exakta, vilket gör att de kan användas för att attackera mål som är känsliga för skador. Dessutom kan kryssningsmissiler utrustas med en mängd olika vapen, inklusive kärnvapen.

Stealth-drönare har flera fördelar som kan förbättra taktiska operationer. De är svåra att upptäcka av fiendens radar, vilket gör att de kan användas för att samla in information eller attackera mål utan att upptäckas. Stealth-drönare är också mycket manövrerbara, vilket gör att de kan användas i trånga utrymmen eller för att undvika fiendens eld. Dessutom kan stealth-drönare utrustas med en mängd olika sensorer och vapen, vilket gör att de kan användas för en mängd olika uppgifter.

Svärmkrigföring: Att utnyttja potentialen hos drönarsvärmar på slagfältet

Svärmkrigföring är en typ av krigföring som använder stora svärmar av små, billiga flygplan eller drönare för att överväldiga fienden. Svärmen kan bestå av hundratals eller till och med tusentals drönare, som alla är utrustade med enkla sensorer och vapen. Drönarna kan styras centralt eller de kan vara självstyrda, och de kan användas för att utföra en mängd olika uppgifter, till exempel att samla in information, attackera mål eller störa fiendens kommunikation.

Svärmkrigföring har potential att revolutionera krigföringen. Svärmar av drönare kan vara mycket svåra för fienden att försvara sig mot, och de kan användas för att attackera mål på ett sätt som är omöjligt för mänskliga piloter. Dessutom är svärmar av drönare mycket billiga, vilket gör dem till ett kostnadseffektivt sätt att utkämpa krig.

Olika typer av militära drönare

KLASS I (Mindre än 150 kg) Mikrodrönare (eng. microdrones) väger mindre än 150 kg och kan användas för olika ändamål såsom underrättelse, övervakning och spaning (ISR), målförvärv, kommunikationsrelä, bedömning av slagfältsskador eller för att leverera ammunition. Ett exempel är Micro Raven producerad av AeroVironment. Den kan bäras i en ryggsäck och flyga i 1,5 timmar och används för rekognisering.
Den använder en infraråd kampera och GPS mottagare.

KLASS II (150 kg – 600 kg) Minidrönare (eng. minidrones) används för samma ändamål som mikrodrönare, men kan även användas i mer komplexa uppdrag som till exempel att undertrycka fiendens luftförsvar (SEAD), elektronisk krigföring (E.W.) eller till och med för stridsuppdrag. Ett exempel är SkyRanger som är utrustad med en kamera med högupplösning.

KLASS III (Mer än 600 kg) Små drönare (small drones) utgör den största och tyngsta klassen i denna kategori och används, precis som övriga drönare, för ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance – underrättelse, övervakning, målförvärv och spaning). De kan även användas för elektronisk krigföring, lufttrafikledning på slagfältet, stridsuppdrag, konvojskydd och till och med som lockbete. Exempelvis MQ-X i som produceras av General Atomics och kan utrustas med olika vapensystem som Hellfire missiler.

Ryska drönare

Här ser man en rysk FPV-drönare i kriget mot Ukraina. En FPV-drönare är en typ av drönare som används för FPV-flygning, vilket står för ”First Person View”. När man flyger en FPV-drönare ser piloten vad drönaren ser i realtid, oftast genom en specialdesignad videoglasögon eller genom en skärm. Detta ger en upplevelse som liknar att sitta i cockpit på drönaren.

https://www.facebook.com/winston.frank.5680/videos/1460728958118538/?idorvanity=1549230588572330

Ukrainas drönarprogram

Ukraina köpte tidigt drönare från Turkiet. Idag har de en minister med titeln digital transformation och anordnat en drönar tävling i landet för att ta fram bästa användningen av olika typer av drönare. Man vill identifiera en startup och skala upp verksamheten.

De har också använt maritima drönare som visat sig vara effektiva mot Rysslands Svarta havs flottan och fått dem att omgruppera från Sevastopol.


Vad är fördelarna med drönar krigsföring?

En av de främsta fördelarna med drönar krigföring är att drönare kan operera på långt avstånd från sina baser och därmed minska risken för mänskliga förluster. De kan också vara i luften under längre tid än bemannade flygplan och ge kontinuerlig övervakning och understöd till trupper på marken.

https://twitter.com/i/status/1723726346562539541

Drönarkrigföring har också potential att minska kostnaderna för krigföring genom att undvika behovet av att utbilda och underhålla bemannad flygpersonal. Dessutom kan drönare vara mindre och mer svårfångade än traditionella flygplan och kan därför utföra uppdrag med lägre risk för upptäckt och nedskjutning.

Samtidigt har drönarkrigföring väckt vissa kontroverser och etiska frågor. Kritiker oroar sig för bristen på direkta mänskliga beslut vid attacker och betonar att det kan vara svårt att säkerställa tillräcklig precision och att minimera civila förluster. Det finns även farhågor om att drönarangrepp kan underminera internationell rätt och suveränitet när de används utanför erkända konfliktområden.

Drönarkrigföring har blivit alltmer utbredd och används av flera länder runt om i världen och länder som kommit långt i tillverkning är Turkiet och Iran.

AI teknik i drönare kommer lanseras

AI har utvecklats i en rasande takt under 2023 så det är naturligt om de utrustas med AI.
Drönare har blivit ett betydande inslag i modern krigföring och fortsätter att utvecklas med nya teknologier och förmågor som artificiell intelligens. När nyheten om en AI-drönare som påstås ha dödat sin operatör under en militär simulering sprids online, har USA:s flygvapen (USAF) gått in och förnekat att det någonsin inträffade.

Historien kom fram under ett toppmöte hos Royal Aeronautical Society förra månaden, när USAF överste Tucker ”Cinco” Hamilton, som är chef för AI-tester och -operationer, varnade sin publik för att lita på AI. Han beskrev en historia som den som handlade om en AI-drönare som hade lärt sig att terrorister bär kläder som maskerar deras ansikten och drog slutsatsen att personer som bär muslimska kläder var fienden.

Hur kan vi i Sverige skydda oss mot drönare vid framtida konflikter?

Att skydda sig mot fjärrstyrda drönare som FPV (First-Person View) och Shahed-drönare är en komplex och flerdimensionell utmaning som kräver både tekniska och strategiska åtgärder.

Kanske hemvärnet kommer bevaka skyddsobjekt när motståndaren har FPV-drönare och Shaheder? Troligtvis behövs mängder av nya vapen i kombination med AI: moderna luftvärnssystem, elektronisk krigföring, nätverk av sensorer och övervakningssystem, kameror och radar som spårar drönare, fysiska hinder, specialiserade försvarssystem.

Här är några av de mest effektiva metoderna:

Luftvärnssystem: Moderna luftvärnssystem kan upptäcka, spåra och oskadliggöra drönare. Dessa system använder radar och andra sensorer för att identifiera hot och kan sedan avfyra missiler eller använda riktade energivapen för att förstöra drönarna.

Elektronisk krigföring: Detta innebär att störa eller ta över drönarnas kommunikationssystem. Genom att störa signalerna kan man förhindra att drönaren får instruktioner från sin operatör, vilket gör den inoperativ eller till och med möjlig att ta över.

Forskare och ingenjörer har föreslagit ett antal idéer. En av de mest lovande är ett riktat energivapen som använder lasrar och mikrovågor för att inaktivera eller förstöra fiendens drönare. Fördelen med sådana system är att de inte har några begränsningar för mängden ammunition, eftersom de endast begränsas av energiförsörjningen. Dessutom uppger utvecklarna av sådana vapen själva att priset för ett sådant skott är mycket lägre medan nuvarande luftvärnssystem använder dyra missiler och inte är så snabba. I USA har Raytheon fått i uppdrag att skapa ett luftvärnssystem mot drönare, som ska baseras på mikrovågsstrålning enligt en ukrainsk källa.

Nätverk av sensorer och övervakningssystem: Genom att använda ett nätverk av sensorer, inklusive radar och kameror, kan man upptäcka och spåra drönare. Dessa system kan vara stationära eller mobila för att ge ett omfattande skydd.

Det finns flera high-tech-verktyg för drönardetektering som kan användas för att skydda en byggnad eller ett område från oönskade drönare:

  1. IRIS® Mikro-Doppler radar: IRIS® är en motåtgärds-UAS (Unmanned Aerial System) mikro-doppler radar som erbjuder 360-graders azimuth och 60-graders höjdövervakning, vilket ger tidig varning för närmande drönare från alla riktningar i full 3D. Denna teknik upptäcker hastighetsskillnader inom rörliga objekt, som till exempel en drönares rotor​​. Är mycket effektiv för att upptäcka drönare i alla riktningar och ger tidig varning. Priset på sådan avancerad radarutrustning kan vara ganska högt, ofta i tiotusentals dollar, men exakta priser varierar beroende på specifikationer och leverantör.
    Leverantör: Robin Radar Systems. De specialiserar sig på radarlösningar för spårning av små objekt som fåglar och drönare.
  2. Aerial Armor Drone Detection Software: Denna programvara integrerar med flera RF-sensorer, radarer och ADS-B för att tillhandahålla avancerade och lagerlagda säkerhetslösningar för att skydda mot oönskade drönare. Programvaran är anpassad för användning i olika anläggningar, inklusive flygplatser​​. Effektiviteten ökar med användningen av flera sensorer. Kostnaden för sådana integrerade system kan variera mycket och ofta är prissatta baserat på anpassning till kundens behov. Leverantör: Aerial Armor.
  3. RF drone detection: RF-detektering använder radiosensorer som passivt lyssnar och övervakar frekvenser från 70 MHz till 6 GHz för överföringar av kommunikationslänken mellan drönaren och piloten. Detta kan användas för att bestämma drönarens och ibland även pilotens position​​​​. Denna typ av teknik kan vara mer överkomlig jämfört med komplexa radarlösningar, men exakta priser beror på tillverkare och systemets omfattning. Flera företag erbjuder RF-detekteringsteknologier. Några exempel är Dedrone och DroneShield.
  4. Drone Detection med radar: Högresolutionsradar specifikt utformad för drönardetektering och spårning. Radarerna skannar kontinuerligt himlen och letar efter reflektioner och förändringar för att upptäcka rörelse och storlek. Reflekterade signaler kan jämföras med en databas för drönarkaraktärisering, vilket förbättrar detektionsprestanda och minskar antalet falska positiva​​. Denna typ av radar kan vara dyr, särskilt för modeller med hög upplösning och avancerade funktioner. Företag som Robin Radar Systems och SRC Inc. erbjuder radarbaserade drönardetekteringssystem.
  5. Visuell spårning: PTZ-kameror (Pan-Tilt-Zoom) kan användas tillsammans med annan drönardetekteringsteknik för att skapa och vidarebefordra en visuell dokumentation av en drönarincident. Drönardetekteringsprogramvaran dirigerar vanligtvis en PTZ-kamera med GPS-positionen för drönaren, så att kameran kan panorera, luta och zooma in på rätt område för att fånga en visuell bild av drönaren​​. Kostnaden för PTZ-kameror varierar beroende på kvalitet och funktioner, men de är generellt sett billigare än radarbaserade system. Företag som Bosch, Axis Communications och Hikvision är kända tillverkare av PTZ-kameror som kan användas i drönardetekteringssystem
  6. DedroneTracker.AI: Denna plattform integrerar flera system i ett enda gränssnitt, vilket är en omfattande lösning för luftrumssäkerhet som kan användas för tidig upptäckt av drönare, exakt drönaridentifiering och exakt spårning av flygväg​​. Som en integrerad plattform kan dess effektivitet vara mycket hög, men kostnaden beror på hur många och vilka typer av integrerade system som används. Leverantör: Dedrone. De erbjuder ett integrerat plattformssystem för luftrumssäkerhet och drönardetektering.

Skydd av viktiga infrastrukturer: Specifika skyddsåtgärder kan vidtas för att skydda viktiga infrastrukturer såsom kraftverk, militära anläggningar och regeringsbyggnader. Dessa inkluderar fysiska hinder, som nät, och specialiserade försvarssystem. Även större höghus där det bor många personer behöver skydd mot drönarattacker.

Utbildning och taktik: Militär personal behöver utbildas i att identifiera och hantera hot från drönare men tekniken behöver också integreras på förbanden. Detta inkluderar både operativ och taktisk träning för att effektivt kunna bemöta hoten.

Internationellt samarbete och underrättelsearbete: Samarbete med andra länder för att dela information och erfarenheter om drönarhot och försvarsstrategier är avgörande. Detta kan inkludera utbyte av underrättelseinformation om drönaroperationer.

Skyddet mot drönare kräver en kombination av dessa metoder för att vara effektivt. Varje metod har sina egna styrkor och svagheter, och en mångfacetterad strategi är avgörande för att hantera dessa hot på ett effektivt sätt.

Vilka länder är kända för sin drönare?

USA
Har över 100 olika typer av militär drönare. Läs mer. Bland stora märken är Reaper drones och predator drones från General Atomics. Reaper-drönaren har använts för att genomföra högnivå angrepp och samla in värdefull underrättelseinformation.

Kina
AVIC Cloud Shadow
Kina har aktivt exporterat beväpnade drönare, och över ett halvdussin stater använder nu kinesiska drönare med förmåga att utföra stridsuppdrag. Under vinter OS invigningen visade de också att de har kapacitet för att hantera drönarsvärmar.

Europa
I Europa har Airbus, Dassault Aviation and Leonardo gått samman för att utveckla ett MALE-dronesystem, känt som Eurodrone. Svenska SAAB har också varit involverade i Dassault nEUROn projektet.

Turkiet
TB2 Bayraktar, Bayraktar Akinci, Kızılelma kommer lanseras

Iran
Shahed 191 bär två Sadid-1-missiler internt och landar på infällbara landningsskidor. Shahed 191 har en marschhastighet på 300 km/h, en uthållighet på 4,5 timmar, en räckvidd på 450 km och en nyttolast på 50 kg.

Israel
Finns 26 olika drönare. Läs mer

About The Author

sv_SESvenska