The pole shift – worse than any disaster movie 

Pole shift

Dr. Chan Thomas bok ”The Adam and Eve Story” föreslår att polskiftet sker på mindre än en dag, vilket utmanar traditionella uppfattningar om jordens geologiska processer.

Chan Thomas bok beskriver en händelse av polskifte som är värre än någon katastroffilm från Hollywood som någonsin tänkts ut. Polskiftet kommer att orsaka att jordens smälta sublager bryter igenom och sprider en sjö av vitglödande flytande eld på en bråkdel av en dag. Polskiftet kommer att orsaka en temperaturminskning på 180 grader, och frysa allting solitt inom fyra timmar.

Möjligheten att ett polskifte och massutdöende kan hända igen snart är inte bara möjligt, utan tecken tyder på att det redan kan ha börjat.

Denna beskrivning av Chan Thomas bok verkar vara en del av en konspirationsteori snarare än vetenskapligt grundad information. De dramatiska scenarier som beskrivs i boken är inte stödda av aktuell vetenskaplig förståelse av jordens geologiska processer.

Polskiften, så som de ofta framställs i populärkultur, är starkt överdrivna och inte i linje med vad geologisk forskning visar. Det är viktigt att närma sig sådana påståenden med skepsis och förlita sig på vetenskapliga bevis och forskning.

About The Author

en_USEnglish