Cyperpower – visions for the Internet 2020

Stormakternas visioner för Internet och hur ska Sverige förhålla sig till dem. Den amerikanska cyber visionen finns beskriven av konsultföretaget Booz Allen.

Stormakternas visioner för Internet och hur bör Sverige förhålla sig till dem – globalt ledarskap i Cyberspace

Den amerikanska cyber visionen beskrivs ibland, inte helt förvånade, om att behålla stormakts kontrollen och att forma cybervisionen till sin egna strategiska fördel. En modell med flera olika scenarier finns beskriven av konsultföretaget Booz Allen.

Booz Allen är extremt välpositionerade när det gäller amerikansk IT och cyber politik. Företaget har intäkter på över 5 miljarder dollar, och man kan utgå från att de här gossarna vet hur lobbying går till. Deras scenarior är alltså något som man bör ta på stort allvar och det är knappast en slump att Bank of America har vänt sig till detta konsultbolag för att hjälpa dem mot en potentiell läcka från Wikileaks.

Allens vision för Internet 2020 – Asserting global leadership in the Cyber domain

I det här pdf-dokumentet beskrivs Booz Allens vision för Internet fram till 2020

Vad som gjorde mig förvånande var en bild som visade i vilken detaljeringsgrad som de tänker sig IT-styrningen inom mängder av områden på nationell såväl som internationell nivå och inom organisationer som IETF, ISO och W3C.

I sin vision så har Booz Allen arbetat med 4 olika strategier.

Scenario 1 Ett Internationelllt internet

Vid scenario 1 räknar man med att ett fåtal länder kommer bli dominanta inom cybervärlden dvs det kommer att vara ett internationellt styrt Internet. Amerikas maktstruktur har historiskt handlat om att de haft allierade i Västeuropa och det gamla Europa. Vi i Sverige har varit en av de största vännerna även om vi utåt sett har kallat oss neutrala. Enligt det här scenariot kommer Europas betydelse minska drastiskt medan USA kan behålla sitt försprång eftersom man har en stor inhemsk marknad och innovationsförmåga. Ja, ja det brukar heta så när man läser tidningar som Economist.

Gissningsvis kommer stora och starkt framväxande länder som Brasilien, Kina, Ryssland och Indien på sikt inte acceptera alltför amerikanskt dominans. En naturlig konsekvens är att de sk BASIC länderna kommer att börja samarbeta och skapa nya allianser vilket man kan se har skett inom miljörörelsen där Amerika blivit lite av det svarta fåret.

Det är lite intressant att jämföra Kinas och BASIC-ländernas cyber vision för Internet med USA:s. White papret är producerat av kinesiska myndigheten Information Office of the State Council . Där går det att läsa den Kinesiska visionen:”Chinese citizens fully enjoy freedom of speech on the Internet. The Constitution of the People’s Republic of China confers on Chinese citizens the right to free speech.”

I det kinesiska dokumentet står också att Kina har 220 miljoner bloggare. Kan den siffran verkligen stämma?Även om jag är tveksam till siffran är Kina  en stormakt inom Internet eftersom det är här nästan alla komponenter produceras och landet har en enorm potentiell inhemsk marknad. Andra länder som Ryssland och Brasilien har tidigare skrivit visioner kring open-source initiativ och världen har mycket att vinna på att gå den vägen framåt.

Frågan är ifall det kommer sluta med BASIC ländernas influenser. Internet penetrationen är betydligt lägre i Afrika än Nordamerika så det naturliga borde vara att fler och fler personer i Afrika börjar använda Internet. Enligt Internet World Stats använder bara 10,9% av befolkningen i Afrika Internet. Afrika är den näst största kontinenten i storlek och befolkning efter Asien.

Scenario 2 – ett fragmenterat Internet

Detta scenario innebär att vi kommer ha ett stängt Internet där delar stängs av för andra personer med gateways och olika typer av innehållsfilter.  Till viss del är vi där idag med vissa betaltjänster som ger tillgång till bättre information, musik, video etc. I Turkiet ser vi ett land där man stängt av Youtube från befolkningen men fragmenteringen kan även komma från kommersiella krafter för att skydda ekonomiska värden. Microsoft försökte 1995 att gå den vägen med Microsoft Network innan de styrde om mot Internet. Nu ser vi att ett fragmenterat Internet tyvärr är under utveckling med appar, Spotify och betaltjänster för att få tillgång till bättre information på Internet. Enligt Boz Allen skulle Europa kunna drivas till isolering enligt detta scenario.

Även från frihetsivrarna pågår initiativ att bryta sig loss från det traditionella DNS-systemet och använda peer-to-peer för domäner. Fördelarna skulle innebära att ingen kan stänga av en domän vilket man lyckades med Wikileaks.

Scenario 3 – ett stagnerande Internet

I det här scenariot vidhåller Amerika kontrollen över Internet men lagstiftning och regler innbär att teknikutvecklingen avtar. Ett hårt reglerat Internet skulle Amerikanska bolag kunna dra fördelar av. Om man ser analogt med läkemedelsbranschen är den utvecklingen som vi sett inom läkemedelsområdet – där FDA reglerar samtliga läkemedel på den amerikanska marknaden. Det innebär att de i stort sett kan stoppa vilket läkemedelsbolag som helst men det innebär även extremt dyra läkemedel. Andra länder med stora inhemska marknader ex Brasilien ser naturligtvis hur FDA agerar och sätter upp liknande myndigheter. Fast teknikutveckling skiljer sig från medicinsk utveckling och ifall en tekniker ser ett problem hittar de ofta på alternativa lösningar – eftersom det kan finnas flera sätt att nå målet.

Tyvärr finns det, som man skriver i rapporten från Boz Allen, amerikanska politiker som kan föredrar det här alternativet framför det internationella alternativet. Vi har sett det tidigare kring Napster som stängdes ner, Piratebay som jobbar vidare fast i motvind, Wikileaks som försökte stängas ner, mediaspelare som går till vissa innehållsproducenter och IPRED debatten i Sverige….

Scenario 4 ett amerikanskt styrt Internet

Det intressanta i dokumentet från Booz Allen är att företaget förespråkar ett amerikanskt styrt Internet eftersom det ger stora ekonomiska fördelar. När jag först läste dokumentet tänkte jag att de är galna men när jag låtit det sjunka in så insåg jag att vi är där. Internet är till stor del styrt från amerikanska företag. Med sk molntjänster kommer ännu fler bolag vara amerikanska. Många kommer vara vidöppna för att använda Facebooks nya meddelande tjänster och vi använder gmail, Google+ och Yahoo med samma naivitet. I dagsläget pågår övervakning av Svenska servrar av företag som Tiversa och andra övervakningsföretag.

Ett amerikanskt styrt Internet innebär att amerikanarna kan vara med att sätta standarder och påverka Internet i den riktning som passar dem själva men risken finns att de går in i mjukvaran och ser hur användarna använder systemet. De standarder som sätts och de bolag som styr dagens Internet är giganter som Google, Facebook, Amazon, Oracle, Microsoft, Apple.

På sökmotorsmarknaden är det totaldominans från USA:s sidan med Google, Bing (dvs Microsoft) och Yahoo.
På hårdvaru sidan har de bolag som HP, Dell och Compaq.

På betalsystem sidan är den amerikanska dominansen total med betaltjänster från Visa, Mastercard och Paypal. Det finns knappast några betaltjänstalternativ och några alternativa valutor lär inte växa fram.

Flera av dessa jättar har bättre ekonomi än enskilda länder. Om Apple var ett land skulle dess BNP tex vara rankad på plats nummer 73 av 183 länder och ha högre BNP  än Danmark och dessutom inte ha någon utlandsskuld.

Fast samtidigt finns det även andra länder där man etablerar sig på billiga molntjänster där naiva IT-chefer kan lägga företagskritisk information som riskerar att avlyssnas. Jag undrar hur många backuper som riskerar att avlyssnas.

Vad ska vi i Sverige göra för att hävda oss på Internet 2020

Med Booz Allen dokumentet i bakhuvudet kan man undra hur Sveriges IT-vision ser ut? Sverige har mycket att hämta in för att utveckla sin cybervision inom teknikutveckling, skatteområdet och riskkaptial. Dagens IT-företag kommer att vara lika betydelsefulla som en gång Volvo var för Sverige.

En vinnande strategi är att ligga nära USA men försöka ligga i framkant av teknikutvecklingen och använda öppna stardarder. Att ligga i framkant innebär att vara snabb att utveckla nya standarder och att arbeta mot öppna standarder inom organisationer som IETF, W3C och domän organistioner som Arpnic och Ripe NCC. Några exempel Ipv6, Internet protokoll för mobilsystem som SIP och domänexperiment som ENUM, peer-to-peer system, betalningssystem baserade på PKI och öppna standarder – …listan går att göra lång där det verkar saknas en strategi…

 

About The Author

en_USEnglish